Skip to content

Po stopách KHB - Havlíčkova Borová Multi-cache

Hidden : 11/13/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Karel Havlíček se narodil v Borové v domě č. 163. V rodinných záznamech otce Karla Havlíčka se můžeme dočíst: "Dne 31. října 1821 porodila moje žena šťastně chlapce, to jest o 8. hodině dopolední, a odpoledne byl hoch veledůstojným panem farářem Janem Brůžkem pokřtěn na jméno Karel Boromejský Oldřich."

Byl to právě vikář Jan Brůžek, kdo měl na malého Karla významný vliv a v kom Karel v prvých letech svého duševního rozvoje nalezl svého prvního vychovatele a učitele. Zamiloval si jej a borovská fara se mu stala druhým domovem. Díky jeho příkladu se chtěl stát farářem. Ačkoliv se později život Karla Havlíčka začal ubírat jiným směrem, vikář Brůžek zůstal jeho přítelem, rádcem a v mnohém ohledu i vzorem do pozdějších let. A jak uvádí Havlíčkův přítel ze studií Vilém Gabler: "Bez jeho působení by národ český Karla Havlíčka Borovského snad ani vůbec neměl..."

Havlíčkovým celoživotním přítelem se stal také kaplan Serbousek, který bral malého Karla na pravidelné procházky do lesů a polí a naučil jej znát a milovat přírodu. A třetí osobností s významným vlivem byl učitel Antonín Línek. Pětiletý Karel nastoupil v roce 1826 do borovské školy, kde učil tento vynikající pedagog, který ve svém žákovi objevil mimořádné nadání.

V roce 1830 odešel Karel Havlíček do německé školy v Jihlavě a roku 1832 nastoupil na české gymnázium v Německém Brodě, kam se Havlíčkovi přestěhovali. Do míst svého mládí se však ze svých cest pravidelně vracel ... pravidelně a s láskou.

Havlíčkova Borová získala svůj současný název podle svého nejvýznamnějšího rodáka v roce 1949.

 
 
Stage 1 - N 49° 38.175 E 015° 46.891
 

Na borovském náměstí naleznete pískovcovou sochu Karla Havlíčka Borovského od Josefa Strachovského. Pomník byl v Borové slavnostně odhalen 25.8.1901.

A = Počet řádků nápisu na čelní straně pomníku
B = Počet řádků nápisu ze strany po Havlíčkově pravé ruce
C = Počet řádků nápisu ze strany po Havlíčkově levé ruce

 
Stage 2 - N 49° 38.100 E 015° 46.868
 

Rodný dům Karla Havlíčka č. p. 163 je dnes prohlášen národní kulturní památkou a uvnitř se nachází expozice připomínající jeho život a dílo. Na domě je umístěná pamětní deska z roku 1862, odhalená při příležitosti prvních Havlíčkovských slavností. Expozice je přístupná veřejnosti celoročně, od března do října každý den mimo pondělí, v období listopad - únor od pondělí do čtvrtka.

D = Ciferace letopočtu na štítu domu (nad pamětní deskou)
E = Ciferace letopočtu nad vchodovými dveřmi
F = Ciferace čísla elektrorozvaděče naproti domu přes ulici

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 37 . (A+B) (C+1) (D)
E 015° 46 . (F) (C) (E)

 

Additional Hints (Decrypt)

Ebmybzral xzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)