Skip to content

<

#28 Śladami wojskowej kolejki wąskotorowej

A cache by mathshark Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/20/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zapraszam na spacer po podokuniewskim lesie trasą dawnej wojskowej kolejki wąskotorowej.

Historia odcinka, na którym umieszczone są skrytki tej serii sięga początku lat 30. XX w. Na poligonie artyleryjskim kolejka dowoziła sprzęt, amunicję i ludzi z Centrum Badań Balistycznych w Zielonce do stanowisk strzelniczych. Dziś spacerując trasą kolejki można znaleźć stalowe ćwieki i inne elementy mocujące torowiska, a także tuż obok pozostałości biegnącej wzdłuż torów linii telefonicznej.

Jak to zwykle bywa z obiektami wojskowymi, na temat kolejki nie ma zbyt wiele informacji. Prawdopodobnie najobszerniejszym źródłem jest opracowanie autorstwa dr. Tucholskiego. Trasę nieistniejącej już kolejki znajdziemy tylko na dawnych mapach wojskowych.

Tym bardziej interesujące są zachowane zdjęcia kolizji, do której doszło na przecięciu trasy kolejki z drogą z Zabrańca do Okuniewa. Samochód ciężarowy Star z WITPIS Sulejówek zderzył się z motorowym wagonem sztabowym, tzw. generalską salonką. Był to przebudowany wagon osobowy 2 kl Bx-2281 – mieścił elegancki gabinet wyłożony boazerią orzechową z fotelami i stołem konferencyjnym oraz przedział dla 30 pasażerów. Przewożono nim wyższych oficerów oraz delegacje zagraniczne do schronu obserwacyjnego pod Okuniewem. Kolizję uznano za sabotaż i kierujący ciężarówką trafili przed sąd. Wagon dziś można zobaczyć w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Skrytki tej serii umieściłem na pętli, jaką torowisko tworzy między Zielonką a Zabrańcem. W niektórych znajdują się wskazówki (litery z przypisanymi do nich liczbami) do zagadki finałowej.

 

__________________________________________________

 

I invite you for a walk through the forest near Okuniew, along the route of the former military narrow gauge railway.

The history of the railway followed by the caches of this series dates back to the early 1930s. At the artillery range, the rail brought equipment, ammunition and people from the Ballistics Research Center in Zielonka to shooting positions. Today, walking along the former railway track, you can find steel studs and other elements fastening tracks, as well as the remains of the telephone line running along the tracks.

Alike most of military facilities, there is not much information about the railway. Probably the best source is the study by dr. Tucholsky. The route of the not existing railway can be found only on the old military maps.

One of te most interesting reminders are the photos presenting the collision, which occurred at the intersection of the railway route with the road from Zabrańiec to Okuniew. Star truck from WITPIS Sulejówek collided with a motorized staff wagon, so-called general salon. It was a rebuilt 2-kl Bx-2281 passenger car - it housed an elegant cabinet lined with walnut paneling with armchairs and a conference table and a compartment for 30 passengers. It has transported the senior officers and foreign delegates to the observation shelter near Okuniew. The collision was considered sabotage and the truck drivers were put tuo justice. The wagon can be seen today in the Narrow Gauge Railway Museum in Sochaczew.

I've located the boxes of this series along the loop, which the track sets between Zielonka and Zabieraniec. In some of them you can find hints (letters with numbers assigned to them) for the final puzzle.

Additional Hints (Decrypt)

Cvravrx / Gur fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.