Skip to content

<

Förkastningar vid Predikstolen

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Förkastningar vid Predikstolen

Predikstolen är en cirka 15 meter hög bergsbrant vid Hågadalen i Uppsala. Namnet Predikstolen kommer från att den stiger upp högt likt en predikstol i en kyrka. Bergväggen är nästan lodrät i sin lutning.

Predikstolen, samt andra berg i närheten och själva Hågadalen, har uppkommit genom sprickbildningar i berggrunden som givit upphov till förkastningar. Sprickdalens bildning inleddes för drygt 200 miljoner år sedan. Klimatet under denna tid var mycket fuktigt vilket orsakade kemisk vittring längs berggrundens sprick- och svaghetszoner som nådde ned till djup på 50 m och mer. När vittringsmaterialet eroderades bort bildades dalar och sprickdalslandskapet uppkom.

Efter detta har en stor förkastning skett där det östra planet, som Hågaån rinner ovanpå, sjunkit relativt det västra planet, som är en del av bergen och Predikstolen. Detta är en så kallad normalförkastning.

Utöver detta så skedde en strike-slip förkastning vid Predikstolen. Precis framför klippan har blocket rört sig framåt jämfört med klippan, en så kallad strike-slip förkastning. 

  

Till vänster: epidot. Till höger: glidrepor.

Spår från denna bildning finns av två sorter. Det ena är att man längs bergväggen hittar gröna partier som består av det mörkgröna mineralet epidot. Epidot bildas vid höga tryck, vilket har skett här när förkastningen bildades. Det andra man kan finna är så kallade glidrepor. Dessa har bildats när bergsytorna skrapats jämte varann. Dessa har ungefär samma storlek, 5-10 cm breda, som isräfflor som man kan hitta på toppen av Predikstolen. Isräfflorna går i ungefär 170 grader, i stort sett nord-sydlig riktning, och har bildats av inlandsisen som skrapade berget med stenar i botten av den. 

Hängväggen, den delen som glidit från Predikstolen, har troligtvis flyttats österut, antingen ner i Hågadalen eller vidare österut.

Förkastning

Inom geologi är en förkastning en brottyta eller brottzon i ett berg där det skett en tydlig förskjutning av bergsmassa till följd av rörelse. Den totala rörelsen i en förkastning kan handla om några cm till flera hundra meter eller tiotals mil. Stora förkastningar i jordskorpan beror på plattektoniska krafter, där de största bildar gränserna mellan plattorna, som subduktionszoner eller transformförkastningar. Den energi som frigörs i samband med snabba rörelser på aktiva förkastningar är orsak till flertalet jordbävningar.

Ett förkastningsplan är det plan som representerar den spruckna ytan av en förkastning. En förkastningslinje eller förkastningsspricka är skärningspunkten mellan ett förkastningsplan och markytan. Den linje som förkastningssprickan utgör är den vanligaste representationen av en förkastning på en geologisk karta.

Eftersom en förkastning oftast inte består av en enskild, ren spricka använder geologer ofta begreppet förkastningszon när de refererar till ett område av komplexa deformeringar som förknippas med förkastningsplan.

Textkälla: Wikipedia.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Titta på klippväggen. Vad kan du hitta mest av, glidrepor eller epidot? Vad säger det dig om bildningen av förkastningen?

2. Glidreporna är ungefär lika breda som isräfflorna på toppen av Predikstolen. Hur kan man vara säker på att glidreporna inte är isräfflor?

3. Titta österut mot Hågaån. Vilket av dessa scenarion tror du skulle representera normalförkastningen bäst? Motivera ditt svar. (Obs, skalan är överdriven!)

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.