Skip to content

Bonus Adventure Lab: Nieuwpoort, de Ganzenpoot... Mystery Cache

Hidden : 12/31/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


   

 

Dit is de BONUS cache van het Adventure Lab
Nieuwpoort, 
De Ganzenpoot...

Op de gegeven coördinaten kan je op het paard zitten tesamen met koning Albert I...
Om de bonus te vinden moet je eerst de Adventure Lab Caches afwerken.  Als je alles goed gevonden hebt, heb je nu 10 letters.  Zet deze in alfabetische volgorde in de checker.  Dan krijg je de coördinaten van deze bonus!!

 

This is the BONUS cache of the Adventure Lab
Nieuwpoort, De Ganzenpoot

At the given coordinates you can sit on the horse together with King Albert I...
To find the bonus you must first clear the Adventure Lab Caches. If you have found everything, you now have 10 letters. Put these in alphabetical order in the checker. Then you get the coordinates of this bonus!!

Nederlands

Het sluizencomplex van Nieuwpoort is beter gekend als ‘De Ganzenpoot’. De naam verwijst naar de vorm van het gehele complex. Deze plek speelde een cruciale rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. In oktober 1914 zorgde het openen van de sluizen voor de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Daarmee kwam een einde aan de oprukking van de Duitse troepen. Met behulp van de sluizen bleef de IJzervlakte de hele oorlog onder water staan.
Op deze plaats komen 6 waterlopen tesamen en stromen zo in de Noordzee.

English

The lock complex of Nieuwpoort is better known as 'De Ganzenpoot'. The name refers to the shape of the entire complex. This place played a crucial role during the First World War. In October 1914, the opening of the locks resulted in the flooding of the Yser Plain. This put an end to the advance of the German troops. With the help of the locks, the Yser Plain remained under water throughout the war.
At this place 6 watercourses come together and flow into the North Sea.

 

U kan hieronder de 10 letters in alfabetische volgorde ingeven om alle gegevens van de bonus te krijgen.


U kunt uw oplossing valideren met certitude.

Additional Hints (No hints available.)