Skip to content

Sumny Hodonin - Pomnik T.G.M. (a jeho promeny) Multi-cache

Hidden : 01/04/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šumný Hodonín je série keší, které je inspirována pořadem Šumná města a tak jako tenhle pořad, kde architekt David Vávra provázel diváka městy a snažil se upozornit na architektonicky zdařilá díla, tak i tato série se o to pokusí.

 

Přemýšlel jsem, jestli tahle keš má patřit do šumné série, nebo spíš do zaniklé, a nebo vlastně ani do jedné, ale nakonec je to přeci jen ozdoba města, takže je šumný :-)

To, že v Hodoníně jako rodném městě T.G.M. je jeho pomník není žádné překvapení, ale na to, že tu není ještě ani sto let si už hodně užil a tato keš vás stručně seznámí s jeho historií a tím, jak byl podle toho kdo tu zrovna vládl odhalován a strháván. 

Pomník poprvé:

V roce 1928 byl z iniciativy pomníkového výboru jednoty Československé obce legionářské v Hodoníně na tehdejším náměstí Svobody (dnes Náměstí 17. listopadu) v den 10. výročí trvání naší republiky, tedy 28. října, položen k pomníku T.G.M. základní kámen.

Na pomník byla vypsaná soutěž a z deseti návrhů byl vybrán návrh akad. sochaře Aloise Bučánka z Prahy, s nímž na návrhu spolupracoval arch. Vilém Kvasnička. Bronzové části pomníku byly odlity z dělových hlavní, tyto práce provedla pražská firma Fr. Anýž, žulové části pomníku, vyrobené z bílé slezské žuly a z tmavší orlické žuly, byly svěřeny sochaři A. Polívkovi z Holešova. Město Hodonín postavilo pod pomník betonovou plotnu a upravilo okolí. Na zadní straně pomníku byly do zdiva zasazeny kameny, které darovala města Užhorod, Bratislava s Brezovou a Brno, město Praha žádosti o pamětní kámen opomnělo vyhovět. První slavnostní odhalení pomníku se konalo v neděli na Sv. Václava 28. září 1931.

Bohužel již o necelých devět let později za německé okupace došlo k jeho prvnímu odstranění. Nejprve byly 28. června 1940 odstraněny tři prostřední reliéfy, za měsíc nato, 24. července 1940 musely být z pomníku odstraněny dva zbylé bronzové reliéfy i nadživotní socha prezidenta. Z podstavce byl odsekán nápis „T. G. Masaryk" a z místa pod reliéfy i Masarykovo heslo: „Vzdělání popřejte každému, buďte slušnými lidmi a bděte!" Zbylý kámen základů byl rozebrán a na místě pomníku byla zřízena skalka

Pomník podruhé:

Dne 14. září 1945 si republika připomínala osmé výročí úmrtí T.G.M. V ten den se konala „První národní pouť do Hodonína" a při ní byl nově postavený pomník znovu odhalen. V deset hodin se vydal průvod od sokolského stadionu k místu Masarykova rodného domku a odtud k tehdejšímu náměstí Svobody, kde se ke znovuodhalení pomníku sešlo na pět tisíc lidí. Původní součást pomníku, bronzový reliéf Národní osvobození, byl za války zničen, proto byla v roce 1945 odhalena pouze socha, reliéfy byly přidány až po jejich novém odlití v roce 1951.

„Pomník byl 22. února 1961 odstraněn. Ale tentokrát horším způsobem než za války, protože byl dán pokyn rozřezat ho autogenem. Stalo se to, ale někdo ho rozřezal jen na tři díly, aby splnil úkol, ale aby se ve vhodné chvíli dal zase poměrně jednoduše svařit a dát to dohromady,“ popsal Hynek.

Pomník potřetí:

Změnou poměrů v republice bylo v roce 1968 přikročeno k opětovnému pokusu o jeho postavení. Shodou náhod k tomu došlo krátce po 21. srpnu 1968, a to v říjnu toho roku. V Hodoníně už ale tenkrát byla okupační vojska. Z Prahy byl převážen tajně s potvrzení, že je to formálně pomník Jiráskův, ten byl jako persona grata. Rusové, co obsazovali Hodonín, podali protest, že to je kontrarevoluční čin, ale nakonec byl pomník postaven,“

Po třech letech, v roce 1971, se situace s odstraněním pomníku opakuje, tentokrát bylo záminkou absurdní rozšíření Dvořákovy ulice a vytvoření „dálnice odnikud nikam", čtyřproudé silnice od Galerie k budově policie. Pomník byl tedy odstraněn a byla provedena i demolice části domu, stojícího za pomníkem. Sochu Masaryka odložili ke zdi muzea. Socha ležela na zádech, bradou nahoru, a nad sochou byl provizorní přístřešek z lešení, aby netrpěla, a tím pádem nebylo vidět, že tady je. Ke konci 80. let byla umístěna v průčelí galerie, odkud nebyla vidět z ulice.

Pomník počtvrté:

Zatím naposledy byl pomník odhalen opětovně po změně režimu 7. března 1990. Slavnostní odhalení sochy provedl Václav Havel. Tehdy byla ještě bez reliéfů, které už byly zničeny. Akad. sochař J. Jurčák později vytvořil podle původního návrhu A. Bučánka fragment reliéfu, který byl k pomníku přidán a odhalen 27. října 2008 při shromáždění k 90. výročí vzniku ČSR.

Na proměny pomníku se můžete podívat na stránkách Hodonín nostalgický

Jak na keš:

A teď to co vás asi nejvíce zajímá a to jak se dopátrat samotné keše, je to opravdu jednoduché. Stačí když přijdete k pomníku a zjistíte několik údajů (Pro zjištění infromací není potřeba popomníku nikaj šlapat či lozit, stačí jej obejít a vše uvidíte, nebo použijte hlavu :-):

A - Počet velkých kruhových světel na zemi kolem pomníku
B - Počet malých kruhových světel na zemi kolem pomníku
C - Počet "obloučků" tkaniček na obou botách sochy
D - Počet knoflíků na vestě sochy

Samotnou keš naleznete na N 48° 51.(C-A)(A)(C)' E 17° 7.(D-B)(B+C)(A+D)'

Jedná se o městskou keš, uložení je jaké je, hold někde být musí :-)

Zdroje:
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jednou-ji-odstranili-naciste-dvakrat-komuniste-masarykova-socha-v-hodonine-stale_1709141321_pj
Kniha Hodonín nostalgický ... a taky něco o tom, jak to snad bylo (Autor: ing. Antonín Kučera, ISBN: 978-80-260-7367-3)

Additional Hints (Decrypt)

I ceniéz ubeaíz ebuh (h mqv) :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)