Skip to content

<

15# Reundje@Ysselsteyn "Door de Heidsche Peel"

A cache by Ton&Ellen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/05/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


15# Reundje @ Ysselsteyn
 
"
Door de Heidsche Peel"

Versie: 1.0 dd: 21-05-2021


Het "Reundje @ Ysselsteynis gemaakt ter gelegenheid van
het 100 jarige bestaan van Ysselsteyn (1921-2021).
Het reundje bestaat uit 22 caches.

Onderweg zijn een tweetal wandel multi's verwerkt
van respectievelijk 2,7 km en 1,7 km .

De totale fietsafstand bedraagt
± 22 km.
De totale wandelafstand bedraagt
±
4,4 km.

Uit praktische overweging, zoals parkeermogelijkheid of toegankelijkheid met auto, adviseren wij het traject met de fiets in volgorde van cache-nr. af te leggen.

 

De Heidsche Peel.

De Heidsche Peel is een natuurgebied en restant van de Peel in de gemeente Venray, in de Nederlandse provincie Limburg, aan de grens met de Brabantse gemeente Deurne.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en vormt een ca. 150 ha groot, vrij geïsoleerd gelegen Peelrestant. De Heidsche Peel was begin jaren 60 een van de allerlaatste grote heideontginningen in Nederland. Doordat deze ontginning grotendeels mislukte, heeft zich een "schaakbordpatroon" gevormd waarin blokken landbouwgrond en natuurgebied elkaar afwisselen. De provincie Limburg is inmiddels begonnen een ongeveer 60 ha groot deel van de tussen het natuurgebied liggende landbouwgronden op te kopen om die weer terug te geven aan de natuur.


Het gebied bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige heide. Merkwaardig genoeg kent dit zwaar aangetaste natuurgebied nog altijd bijzondere en goed bewaarde natuurwaarden, met name in en om enkele complexen met boerenkuilen. Daarop hebben zich niet slechts 'gewone' veenplanten als veenmossen, veenpluis en zonnedauw weten te handhaven, maar ook zeldzaamheden als lavendelheide en kleine veenbes. Belangrijke dieren in het gebied zijn das en gladde slang.

Het gebied ligt 4 kilometer noordelijk van de veel uitgestrektere Peelgebieden Deurnesche Peel en Mariapeel, maar is daarmee enigszins verbonden door de Peel-Raamstelling, die een smalle natuur-corridor vormt langs het Peel- of Defensiekanaal en langs de Limburgse zijde van de provinciegrens. Bovendien maakt de Heidsche Peel deel uit van een bijna aaneensluitende zone van heide- en hoogveengebieden waartoe ook het ruim een halve kilometer naar het noordwesten gelegen gebied de Bult behoort, naast de natuurterreinen op Vliegbasis De Peel en de heideterreinen op de Stippelberg.


 

Langs de provinciegrens met Brabant, aan westzijde van Heidsche Peel vinden we een deel van de Peel-Raamstelling. Deze bestaat naar de westrand uit een smalle strook spontaan berkenbos, dat de over een lengte van ongeveer 4750 meter kaarsrechte provinciegrens accentueert. Deze linie is begaanbaar en aantrekkelijk voor wandelaars door de aanwezigheid van een wandelpad langs het Peel- of Defensiekanaal. Het bestaat hier verder uit een smalle strook berkenbos, kazematten en "vrije schootsvelden" met een diepte van één tot anderhalve km.
 

In het gebied Heidsche Peel hebben provincie Limburg, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg gewerkt aan het herstel van natte natuur. Een aantal los van elkaar liggende natuurgebiedjes zijn door grondaankopen tot een eenheid gesmeed. Daardoor is het gemakkelijker om grondwater vast te houden voor de natuur. Het gebied is in 2018 opgeleverd.

Het project Heidsche Peel is genoemd naar het gelijknamige natuurgebied: een Peelrestant van veen- en heidegebieden op de grens van Limburg en Noord-Brabant.  Er is uiteindelijk 56 ha nieuwe natuur ingericht, waarvan 25 ha ontgraven en afgerasterd. Zodoende zijn de zeven kleine, versnipperde natuurgebieden met elkaar verbonden  tot één groot geheel van ruim 170 ha. Hiermee wordt ruimte geven voor behoud en herstel van de biodiversiteit en daarmee de bijzondere plant- en diersoorten die in veen- en heidegebieden voorkomen.

Daarvoor was het noodzakelijk de verdroging tegen te gaan en de natuurgebieden te vernatten. Dat is bereikt door de waterhuishouding te herstellen via demping en verondieping van acht kilometer waterlopen, het verwijderen van het pompgemaal in het noorden van het gebied en het verwijderen en aanleggen van stuwen en duikers. Hierdoor komt er geen gebiedsvreemd en voedselrijk kanaalwater meer in het gebied en is de natuurlijke stroomrichting van het water hersteld.Landbouw en recreatie


Daarnaast is de landbouwstructuur verbeterd. Nabijgelegen landbouwpercelen zijn opgehoogd met de vrijkomende grond, en er zijn ringsloten om woningen gelegd.

Ook de recreatieve waarde is vergroot door het plaatsen van een zichtheuvel met kunstwerk “De Peeltroef”, plaatsing van infoborden en de aanleg van een parkeerplaats. De komende tijdn wordt nog gewerkt aan het verder verbeteren van de recreatieve infrastructuur, zoals wandel- en fietspaden die west en oost met elkaar verbinden.

Naar het zuiden toe zijn er plannen een verbinding te leggen met de Duitse Oorlogsbegraafplaats. Streven is via het wandelknooppunten netwerk door het gebied te wandelen. Onder ander met smartphone en info via internet links.

Zo nu je bent geïnformeerd over de
Heidse Peel@Ysselsteyn, is het nu tijd voor een mooie wandeli
ng van 1,7 Km


Opdrachten / vragen:

WP01 "MTB" (N51 28.862 E5 53.036)

Op deze paal zit een MTB plaatje bevestigd!
Met hoeveel schroeven is het plaatje bevestigd?
= A


WP02
"Paaltje" (N51 28.880 E5 52.979)

Hoeveel slotbouten en moeren zijn in het paaltje gebruikt? = B


WP03 "Berkenboom" (N51 28.953 E5 52.979)

In hoeveel stammen splits zich deze berk direct op grondniveau? 
 Aantal stammen
  = C


WP04 "ATB schans" (N51 28.996 E5 52.817)

Hoeveel ijzeren "banden/strips, zijn op dit object bevestigd?
= D


WP05 "Berkenboom" (N51 28.950 E5 52.842)

In hoeveel stammen splits zich deze berk direct op grondniveau? 
 Aantal stammen
  = E


WP06 "Paaltje" (N51 28.900 E5 52.921)

Hoeveel paaltjes staan boven op de heuvel?
= F


WP07"Eikenboom" (N51 28.811 E5 52.897)

In hoeveel stammen splits zich deze Eik op grondniveau? 
 Aantal stammen
  = G


WP08 "Eikenboom" (N51 28.772 E5 52.870)

In hoeveel stammen splits zich deze Eik op ongeveer 50 cm hoogte ? 
 Aantal stammen
  = HWP09 "FINAL "Door de Heidsepeel"


Maak vanuit
WP08 een projectie/peiling van:

UVW = ....... Graden
XYZ = ........... mtr


A=   B=   C=   D=   E=    F=   G=   H=  

UVW = (A+B+C+D+E+F+G+H) x (A + E) - (8)

XYZ = (A+B+C+D+E+F+G+H) x (E + A) - (5)


Controlegetal: UVW =  13  en   XYZ = 16

  


 
Deze multi-cache is geplaatst met medewerking en toestemming van Staatsbosbeheeren medewerking van de Gemeente Venrayen de Stichting Historie Ysselsteyn

Additional Hints (Decrypt)

Mvr fcbvyre sbgb / Fgbzcwr?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.