Skip to content

Po stopách KHB - Památce rodičů a dcery Zdenky Multi-cache

Hidden : 03/10/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

PAMÁTCE RODIČŮ A DCERY ZDENKY

Starý hřbitov v Havlíčkově Brodě je bývalým městským hřbitovem a nachází se v Ledečské ulici kousek od centra města. Letopočet 1617 na vstupní renesanční bráně s městským znakem dává tušit, o jak starý hřbitov se jedná, přičemž současná podoba hřbitovního kostela sv. Vojtěcha se datuje do druhé poloviny 16. století.

Na hřbitově se nachází několik památkově chráněných hrobů a nás bude samozřejmě zajímat hrob rodičů a dcery Karla Havlíčka Borovského. Pomník věnovaný jejich památce se nachází v těsné blízkosti kostela a hrobové místo je tvořené žulovým obrubníkem s náhrobní deskou a vysokým pylonem z černé leštěné žuly. Hrob zhotovila kamenická firma Louvar v Německém Brodě.

Otec Matěj Havlíček se narodil 3.2.1792 a byl synem rolníka ve Velké Losenici. Svým úsilím se stal váženým kupcem v Německém Brodě. Zemřel 7.7.1844 ve věku 52 let.

Matka Josefína Havlíčková, roz. Dvořáková se narodila 14.8.1791 do rodiny sládka v Horní Cerekvi a za Matěje Havlíčka se provdala 14.8.1818. Dožila se úctyhodných 92 let, zemřela 1.7.1884. Pomník "skromné matky velkého syna" nalezneme na žlutě značené turistické trase u rybníka Obora - jen kousek od pomníku KHB v parku Budoucnost.

Dcera Zdenka Havlíčková se narodila 23.12.1848 a v raném mládí se stala sirotkem - v roce 1855 jí na tuberkulózu zemřela matka (Julie Havlíčková, roz. Sýkorová) a v roce 1856 na stejnou nemoc také otec. Zdenka Havlíčková nebyla spisovatelkou, nebyla umělkyní, nebyla bojovnicí za práva žen, a přece je v národě českém osobností tak význačnou, jak málo která jiná. Stačilo, že byla dcerou Karla Havlíčka a že tragický odchod jejích rodičů vytvořil tragiku jejího života. Bez ohledu na její milostný skandál, kvůli kterému ji veřejné mínění pražské na čas zavrhlo. Dlouhého života jí však dopřáno nebylo, zemřela na stejnou nemoc jako její rodiče 20.9.1872 ve věku 23 let. Zemřela u své babičky Josefíny v Německém Brodě, která tak po manželovi, snaše a synovi pochovala také svou vnučku.

 
Stage 1 - N 49° 36.360' E 15° 34.355'
 

Na výchozích souřadnicích se nachází hrob rodičů a dcery Zdenky Karla Havlíčka Borovského. Evidenční číslo hrobového místa ve formátu BAC naleznete na pravé straně náhrobní desky.

Naproti hrobu se nachází hřbitovní kostel sv. Vojtěcha. Vpravo od dveří je umístěna informační tabulka. Na pátém řádku této tabulky naleznete číslo ve formátu DE a na osmém řádku číslo ve formátu FGHI.

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 36 . (A+D) (F) (A+H)
E 15° 33 . (C) (E-G) (H+I)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

zabubwnibe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)