Skip to content

ZeZolowym Szlakiem 🌇 WaterSide⛵ Gdynia ⛵ Multi-cache

This cache has been archived.

ZeZol: There will be no reactivation

More
Hidden : 03/01/2021
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

ZeZol zaprasza na Szlak

Wszyscy lubimy wypoczywać.

Ja uwielbiam wypoczywać w ruchu, taka już natura niespokojna, nie usiedzę w miejscu dłużej.

Skoro tak to zapraszam na szlak.

Szlak nigdy dotąd nie wyznaczony – przypadkowy.

Będzie powstawał sukcesywnie, opowiem wam o tym co widziałem i co mnie zachwyciło.

Drogę będą wyznaczać skrytkami Geocach.  

Co przyniesie nam kolejny pagórek, co ukrywa się w strumyku.

Jakież to ciekawe miejsca zobaczyłem!

 

Gdynia WaterSide

Lokalizacja  sprawia, że wszystko, co stanowi o uroku Gdyni, jest w zasięgu ręki.

 Część Śródmieścia ze względu na swoją uprzednią funkcję portową, niegdyś była niedostępna dla osób z zewnątrz. Teraz jest otwarta więc zapraszam na spacer.

 

Zadanie do wykonania 

Aby dotrzeć do finału musisz odwiedzić 3 lokalizacje i zdobyć potrzebne informacje. 

Zapraszam więc na krótki spacer. 

Mam nadzieję, że będziesz zadowolony.

1. W miejscu oznaczonym na mapie w kamiennym kręgu odnajdziesz  kominy wentylacyjne, zapamiętaj ich ilość :

G = Krótkie 

D = Długie 

Y = wszystlie 

2. W oznaczonym miejscu odnajdziesz replikę Daru Pomorza. Policz wszystkie :

N = miniaturki pneumatycznych Tratw ratunkowych (fot 1) od otrzymanej cyfry odejmij 25 = N

K = miniaturki szalup opuszczanych żurawikami (fot 2) Od tej cyfry odejmij 1 =K

3. W tym miejscu pod drzewem na krawężniku odnajdź numer (większy niż 99 ale mniejszy niż 222).

W zasadzie interesuje nas tylko druga cyferka

Będzie to Twoje = A 
 

Teraz dokonaj obliczeń i wyznacz miejsce ukrycia Logbooka . 

 

N 54° 31.GDY' E 18° 33.NKA'

 

 

---- EN ---

Location - everything that makes Gdynia charming is within easy reach. Part of Śródmieście, due to its former port function, was once inaccessible to outsiders. Now it's open so I invite you for a walk.

 

Task to do

To get to the cache, you need to visit 3 locations and get the necessary information.

So I invite you for a short walk.

Hope you will be satisfied.

1. In the place marked on the map, in the stone circle, you will find ventilation chimneys, remember their number:

G = Short

D = Long

Y = all

2. In the marked place you will find a replica of Dar Pomorza. Count all:

N = miniatures of pneumatic life rafts (photo 1) from the number subtract 25 = N  

K = miniature lifeboats lowered with davits (photo 2) Subtract 1 from this number = K 

3. At this point, under the tree on the curb, find the number (greater than 99 but less than 222).

In fact, we are only interested in the second number

This will be your = A


Now make the calculations and go the location.

N 54° 31.GDY' E 18° 33.NKA'

 

;

Additional Hints (No hints available.)