Skip to content

TURISTICKÁ CESTA KČT. KHB. Z HAVL.BRODU DO HLINSKA Traditional Geocache

Hidden : 03/07/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

HAVLÍČEK MÁ I VLASTNÍ TURISTICKOU CESTU. TAK SE PO NÍ PROJDĚME.

Pro začátek jedno moudro, které platí v každé době.

Tato cesta vede z Havlíčkova Brodu přes Přibyslav, Havlíčkovu Borovou okolo rybníka Řeky do Krucemburku a dál do města Hlinska přes obec Chlum. Po cestě se můžete zastavit v hasičském muzeu v Přibyslavi a protáhnete si tělo na 46 kilometrů dlouhé cestě s nejčistším vzduchem v České republice. Kdo by chtěl tuto cestu projít za den, tak zpět z Hlinska může do Havlíčkova Brodu vlakem. 

Po cestě potkáte tyto keše.   

https://coord.info/GC474YR , https://coord.info/GC2EJ9R,  https://coord.info/GC1KXRR,  https://coord.info/GC33G99, https://coord.info/GC7V6ZW,  https://coord.info/GC3GH37,  https://coord.info/GC4RZJA,  https://coord.info/GC4DR6F,    https://coord.info/GC5YZBFhttps://coord.info/GCJN0W,  https://coord.info/GC59VDJ,  https://coord.info/GCKCAV,   https://coord.info/GC9295M,  https://coord.info/GC4FKDH, https://coord.info/GC1WAVC, https://coord.info/GC4DZ0D,  https://coord.info/GC5VN4Y, https://coord.info/GC7A9T4,  https://coord.info/GC4TDN8,  https://coord.info/GC5Q8Y4,   https://coord.info/GC7P03B, 

Je jich dost a to jsem vynechal ještě další, dál od trasy.  Určitě si tuto turistickou cestu užijete a potkáte mnoho zajímavých míst.

Skoro u konce trasy je obec Chlum.  Zde je několik informací o obci.

Chlum je vesnice, část města Hlinsko v okrese Chrudim. Nachází se asi 6 km na jihozápad od Hlinska. Prochází zde silnice I/34. V roce 2015 zde bylo evidováno 157 adres.[2] V roce 2001 zde trvale žilo 254 obyvatel.[3] Osadou protéká potok Slubice, který je levostranným přítokem řeky Chrudimky.

Chlum leží v katastrálním území Chlum u Hlinska o rozloze 5,65 km2.[4] S Chlumem sousedí na severovýchodě Hlinsko, na jihovýchodě Košinov, na jihozápadě Benátky a na severozápadě Stružinec.

Pamětihodnosti    Kostel sv. Petra a Pavla – filiální barokní jednolodní kostel z let 1677–98[5]                                                                              Samostatná dřevěná zvonice u kostela z r. 1804                                                                                                                                                           Kamenný empírový kříž z r. 1835, s kamennými sloupky s ohrazením                                                                                                                           Barokní zámeček z 18. století, postavený biskupem Janem Josefem Vratislavem z Mitrovic, v minulosti využívaný jako mateřská škola. 

Významní rodáci                                                                                                                                                                                                                    Kristian Petrlík (1842 – 1908) - profesor vodního a dopravního stavitelství na Císařské a královské české vysoké škole technické v Praze. Dvakrát zvolen jejím rektorem.

Přeji všem úspěšné zdolání trasy Karla Havlíčka a mnoho pěkných zážitků na cestě. VRAVOR

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Zntarg, iyrib i šnfv aáqežr an ibqh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)