Skip to content

LEEGEN Traditional Geocache

Hidden : 03/20/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lieģu muiža (Lieģes muiža, Leegen)

Muiža celta 18. gadsimta otrajā pusē, tā līdz 1887. gadam piederēja baronu Kleistu dzimtai. Par muižas kungu ēku savulaik kritiski izteicies vācbaltu arhitekts H. Pīrangs, nosaucot celtni par “neko neizsakošu celtni” un kritizējis ģerboņu ciļņu novietošanu abpus ieejas durvīm, kas it kā esot pret heraldikas likumiem. Viņš vedina domāt, ka šeit ir darīšana ar neveikli pārveidotu kādu senāku celtni. (D. Bruģis “Historisma pilis Latvijā”)

Muiža cieta 1. Pasaules karā.

Pēc zemes reformas 1924. gadā muižas kompleksā izveidota pienotava. 1938. gada 2. jūlija “Jaunākās ziņas” raksta: “Lieģu muižas pilī trešdien izcēlās ugunsgrēks. Staltajai celtnei uguns nopostīja jumtu un otro stāvu. Stipri cietis arī pirmais stāvs. 1939. gadā pēc pienotavas vajadzībām muižas ēka pārbūvēta, bet pēc tam tā šajā ēkā pastāvēja līdz 20. gadsimta 90. gadiem.

Kalpu māja un muižas augļu dārzs par nopelniem atbrīvošanas cīņās piešķirts E. Bauzem, muižas teritorijā ir kapliča. 

Pašlaik ēka netiek apsaimniekota un tiek pārdota, ēka ir sliktā stāvoklī un lai gan durvis ir vaļā, neiesakam iet iekšā.

(ENG)

Liege manor (Leegen)

The manor was built in the second half of the 18th century, until 1887 it belonged to the family of Baron Kleist. The German-Baltic architect         H. Pīrangs once criticized the manor house, calling the building “a meaningless building” and criticized the placement of the coat of arms on both sides of the entrance door, which is allegedly against the laws of heraldry. He suggests that this is an awkward transformation of an older building. (D. Brugis “Castles of Historicism in Latvia”)

The manor suffered in World War I.

After the land reform in 1924, a dairy was established in the manor complex. On July 2, 1938, the “Latest News” writes: “A fire broke out in the castle of the manor on Wednesday. The roof and the second floor of the tall building were destroyed by fire. The ground floor has also suffered badly. In 1939, the manor house was rebuilt for the needs of the dairy, but then it existed in this building until the 1990s.

The servant's house and the manor's orchard were awarded to E. Bauze for merits in the liberation struggles, there is a chapel in the territory of the manor.

The building is currently unmanaged and is for sale, the building is in poor condition and although the door is open, we do not recommend going inside.

Additional Hints (Decrypt)

Mvrzn ne prchev, infnen orm... Va jvagre jvgu n ung, va fhzzre jvgubhg...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)