Skip to content

Geo-Muzyczni: mec. Kazimierz Askanas Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

PSMuzyczni: No, i przyszła pora na Kazimierza... Kesz do odtworzenia. Zatem proszę nie logować ;)

More
Hidden : 04/02/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Seria powstała z okazji JUBILEUSZU 75-LECIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU. Zapraszamy do poznania historii szkoły i postaci z nią związanych :)

 

W budynku przed którym stoisz, urodził się 7 marca 1909 wybitny płocczanin mec. Kazimierz Askanas. Przez całe swoje życie związany z miastem, działał dla jego rozwoju kulturalnego.  Z wykształcenia był prawnikiem. Uczył się w I Państwowym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku. W 1931 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1976 r. uzyskał stopień doktora praw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1931-1937 pracował jako aplikant i podprokurator Sądu Okręgowego w Płocku, następnie zaś - do wybuchu II wojny światowej - jako adwokat. W czasie okupacji niemieckiej walczył w Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny, w 1945 r. podjął pracę jako radca prawny w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (Urzędzie Miejskim), którą wykonywał do 1965 r. Jednocześnie w latach 1945–1947 był radnym Miejskiej Rady Narodowej, a od 1952 r. kierował Zespołem Adwokackim w Płocku.

Był niezwykle zaangażowany w sprawy regionu płockiego. Zaraz po zakończeniu wojny zaangażował się w działania związane z działalnością Ludowego Instytutu Muzycznego - został jego pierwszym prezesem oraz przewodniczącym sekcji propagandowej, odpowiadającej za organizowanie odczytów i pogadanek, przygotowywanie informacji prasowych oraz pozyskanie nowych członków. W latach 1958 –1963 pełnił obowiązki prezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Z jego inicjatywy powstało czasopismo „Notatki Płockie”, którego redakcji był członkiem. Od 1950 sprawował funkcję wiceprezesa. Był działaczem Klubu Artystycznego Płocczan. Zasiadał w Komitecie Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN (1960 –1968) oraz Radzie Programowej Ośrodka Badań Adwokatury (od 1976). Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany złotą odznaką Zasłużony Adwokaturze. Jest autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych na temat Płocka. Zmarł 31 marca 1994 r. w Płocku.

Budynek: Pałacyk został zbudowany ok. 1890 r. dla Ludwika Flatau w stylu niderlandzkiego renesansu. Odznacza się wytwornością formy, pięknymi detalami ozdabiającymi elewację frontową i ciekawymi wnętrzami zaprojektowanymi w stylu neorenesansowym.

W latach 1917-25 pałacyk był siedzibą Banku Przemysłowego Warszawskiego, a w latach 1925-38 mieściły się w nim biura Powiatowej Kasy Chorych. Od 1939 r. do 1975 r. budynek znajdował się w rękach prywatnych: Stanisławy i Karola Popielawskich. W czasie II Wojny Światowej mieścił się w nim niemiecki Bank Rolny, a w 1945 r. - przez kilka miesięcy - Komitet Polskiej Partii Robotniczej. Po gruntownej przebudowie w latach 1980-85 przeznaczono go na Urząd Stanu Cywilnego i Pałac Ślubów.

 

Additional Hints (Decrypt)

Zntarglx. 1,80 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)