Skip to content

# 04 Verninge Mose / Vådområde Traditional Geocache

Hidden : 04/08/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Verninge vådområde / mose

Der skal anvendes vandtæt fodtøj (gummistøvler) en del af året da vandet står meget højt. Det er jo vådområde i bevæger Jer i.

Nyd en tur i naturområdet på den 2,5 km lange rekreative trampesti, som er anlagt i samarbejde med lodsejer Claus Skjellerup.
Forvent dog turen på ca. 3,5 km rundt for at finde alle cacherne.

Få en god udsigt og overblik over vådområdet fra en platform (cache #1)


Vådområdeprojektet til omdannelse af dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet etableres ved at omlægge og afskære dræn. Drænvandet vil løbe frit ud på engarealerne og om vinteren vil vandløbene i området gå over sine breder.

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande.
Verninge Mose gennemskæres af Holmehave Bæk, som løber ud i Odense Å og videre ud i Odense Fjord.


God tur rundt.

 

Der er seks af cacherne som inderholder et bogstav/tal som skal bruges til bonus cachen.
Husk at notere de oplysninger undervejs.


God fornøjelse.

 

Additional Hints (Decrypt)

Irq oyå znexrevat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)