Skip to content

Po stopách KHB - Horní Cerekev Traditional Geocache

Hidden : 06/03/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

HORNÍ CEREKEV

Josefina Dvořáková, matka Karla Havlíčka, se narodila dne 14. srpna 1791 do rodiny hornocerekevského sládka a měšťana Josefa Dvořáka. Dvořákové byli známý sladovnický rod, který téměř dvě stě let působil v pivovarech na Jindřichohradecku, Německobrodsku a Jihlavsku. Matka Josefiny Rosina Zvickerová byla dcerou panského zahradníka v Horní Cerekvi, což zřejmě způsobilo, že Josefina byla před sňatkem bonou u komtesy Filip z Ugartů ve Znojmě.

Za Matěje Havlíčka, kupce z Borové, se provdala v místním kostele 29. května 1818. Celkem měli sedm dětí, z nichž jen čtyři se dožily dospělosti. Prvorozený Filip zemřel dva dny po narození. Druhorozeného Karla pochovala ve věku 35 let. Mnoho starostí měla s Františkem, který nebyl dobrým hospodářem a rodinné jmění značně ztenčil. A také nejmladší Josef jí způsobil mnoho starostí, než se usadil. Dcera Johanna zůstala bez manžela, který utekl do Ameriky a připravil rodinu o značné úspory.

Josefina Havlíčková zemřela 1. července 1884 ve stáří 93 let v náručí své dcery Johanny. Přežila svého manžela, své čtyři děti a o dvanáct let i vnučku Zdeňku, jedinou dceru syna Karla.

Ulice z Horní Cerekve směrem na Jihlavu byla v roce 1934 přejmenována na Havlíčkovu, protože tudy byl dne 16. prosince 1851 eskortován KHB z Německého Brodu do Brixenu.

 
 

NĚCO MÁLO KE KEŠI

Nejsem velkým příznivcem městských keší, natož je zakládat. Proto si vás dovoluji pozvat do malebného prostředí zatopeného lomu na okraji města. S výše popsanými historickými okolnostmi sice nemá nic společného, ale určitě uvítáte krabičku spíš zde, než šmátrat někde za okapem, který si značkují domácí mazlíčci.-)

Mějte na paměti, že je lom za parných dnů hojně navštěvovaný milovníky vody a vodních sportů a že tu může být docela dost plno. Keš je sice stranou všech pláží a schovaných plážiček, kde byste mohli někoho překvapit, ale i tak bych volil nějaký méně exponovaný čas nebo hnusné počasí.-) A taky pevně doufám, že vybrané místo zůstane po celou sezonu dostatečně čisté ... v opačném případě bych volil nějaké "bezpečnější", i když méně atraktivní uložení.

Nedoporučuji odlov v nočních hodinách ... cesty sice nejsou nebezpečné ... ale znáte to, stát se může cokoliv a pomoci se nedovoláte ... a hloubka vody je tu až 21 metrů! Vše, co činíte, čiňte s rozumem!

Naopak doporučuji, abyste si pro odlov keše vyhradili dostatek času ... celý lom se nechá obejít ... nechá se tu svlažit své tělo v čisté vodě ... a vůbec je tu moc hezky.-) Mějte se moc fajn ... a Happy Geocaching.-)

 

Additional Hints (Decrypt)

Ir fxnypr / hiavge fxnyxl / zrmv fhgel .-) Arfglqgr fr cbhmvg SBGBUVAG .-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)