Skip to content

Po stopách KHB - Zámek Maleč Multi-cache

Hidden : 05/08/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

ZÁMEK MALEČ

Zámek Maleč byl čtyřicet let letním sídlem jednoho z nejvýznamnějších českých politiků devatenáctého století Františka Ladislava Riegera (1818-1903) a také posledních čtrnáct let plodného života zázemím jeho tchána, otce národa, Františka Palackého (1798-1876), který zde napsal kromě jiného i část svých slavných Dějin národu českého v Čechách i v Moravě.

Úsilím o národní emancipaci, politickou činností, organizováním společenského, kulturního i hospodářského života, rozhledem, vzděláním i lidskými kvalitami dosáhl Rieger zcela výjimečné autority a popularity a byl nazýván Vůdcem národa. V polovině čtyřicátých let se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským, se kterým se často setkával ve vlasteneckých kruzích v Praze. Oba coby poslanci říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži zastávali stejné postoje, obzvlášť ve věci odsouzení násilných revolucí v Praze i ve Vídni, odkud jen o vlásek unikli při výbuchu násilností společným útěkem před jistou smrtí.

F. L. Rieger patřil k několika málo lidem, kteří se nebáli stýkat s Havlíčkem po jeho návratu z brixenského vyhnanství. Stejně tak jako jeho tchán František Palacký, jenž byl Havlíčkovi velkým vzorem a který svým doporučením roku 1846 do redakce Pražských novin odstartoval Havlíčkovu slavnou novinářskou dráhu.

Vzhledem k historickým událostem a k nezpochybnitelnému společnému úsilí všech tří osobností o emancipaci českého národa v rámci habsburské monarchie i společné snaze o její modernizaci se na zámku v Malči rozhodli vstoupit do oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského, a přispět tak k jejich zviditelnění.

 
 
Stage 1 - Zámecká brána (N 49° 46.269' E 15° 40.729')
 

U zámecké brány nás bude zajímat číslo popisné na pravém sloupku, informace uvedené na levém sloupku a jedna malá kovová tabulka uprostřed:

A = Číslo popisné zámku Maleč
B = Počet písmen na kovové tabulce uprostřed
CDEF = Rok zpřístupnění nové zámecké expozice

 
Stage 2 - Informační panel (N 49° 46.266' E 15° 40.875')
 

Národu mému pak přeji z té duše, aby sebe sama nikdy nespouštěl v malomyslnosti ani nezpýchal v domýšlivosti. (Závěť dr. F. L. Riegra)

GHIJ = Rok sepsání závěti
K = Počet fotografií na informačním panelu

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 46 . (A+E) (B-C) (K+I)
E 015° 40 . (F+D) (H-C) (K-G-J)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

Mrmnqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)