Skip to content

Osudové ženy KHB - Johanna Nepomucena Havlíčková Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"


JOHANA NEPOMUCENA HAVLÍČKOVÁ 7. 5. 1832 – 3. 6. 1913

Karel Havlíček se narodil dne 31. října 1821 v Borové u Německého Brodu jako druhorozený syn kupci Matěji Havlíčkovi a jeho manželce Josefě Havlíčkové, rozené Dvořákové. Prvorozený Filip zemřel dva dny po svém narození.

Filip Havlíček, nar. 6 Květen 1819, zemř. 8 Květen 1819

František K. Havlíček (5.10. 1823 -- 4. 11. 1912), bratr Karla Havlíčka Borovského, byl do března roku 1848 zaměstnán v obchodu ve Vídeňském Novém Městě. Později převzal po své matce na přímluvu Julie Sýkorové, ženy Karla Havlíčka, obchod v Brodě.

Bratru Františkovi napsal Karel Havlíček dne 6. prosince 1854: "Když jsme byli malí, dával otec a taky ostatní v domě tobě ve všem přednost, protožes byl čipernější a pohyblivější: škoda pro tebe z toho byla ta, žes byl pak rozpustilý a uličník, a pro mne by byla z toho povstala zase ta škoda, že bych byl zcela ochabnul a taky k ničemu nebyl, kdybych náhodu zas nebyl měl na faře svůj vlastní domov, kde se mi taky proto víc líbilo než doma. Pak, když se objevily následky jejich vlastní chyby..., pak zas já jen byl pořád chválen a ty pořád haněn: z toho by zas pro mne bylo nevyhnutelně následovalo to zlé, že by ze mne byl býval brzy nadutý hlupák, kdybych byl právě zas na faře skrze nebožtíka vikáře nenašel přísného a rozumného posuzovatele."

Josef Havlíček (12. 3. 1810 -- 20. 11. 1889), druhý bratr Karla Havlíčka Borovského, studoval brodské gymnázium, absolvoval dvouletý filozofický kurz v Praze, stal se hospodářským praktikantem v Lipnici a Boroticích.

Johanna Nepomucena Havlíčková (7. 5. 1832 -- 3. 6. 1913), "Muky -- Mucena -- Žany", sestra Karla Havlíčka Borovského, provdala se za humpoleckého kupce Jana Pujmana, který převzal kupectví v Brodě po Františku Havlíčkovi.

Additional Hints (Decrypt)

an fzepxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)