Skip to content

Osudové ženy KHB - J. Fetterová a E. Rennerová Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"


JOSEFA FETTEROVÁ a ELISA RENNEROVÁ - RANNÉ LÁSKY

Havlíček choval sympatie k Josefce Fetterové (později provdané Menšíkové), které jsou pochybnější než jeho prokazatelná láska k Elise Rennerové. Iniciály ER si vypisoval Havlíček do učebnice a ve svém "Zpěvníčku", v písničce č.6 "Die Frauen", pozměnil v šesté sloce šestý verš tak, že přeškrtl (a bohužel, učinil nečitelným) poslední slovo tohoto verše a místo něj napsal R e n n e r, čímž vznikla slovní hříčka. Že se oprava nestala hned při psaní, je vidět z toho, že příjmení Renner je napsáno jiným inkoustem a latinkou, kdežto ostatní text je psán kurentem. Sloka zní:

Die Frauen sind wie Dichter
Geliebte Bösewichter
Wie Dichter sind die Frauen
So eitel als die Pfauen.
Die Frauen sind wie Männer
Des Daseyns wicht´ge Renner
[: Wie Männer sind die Frauen
So treulos anzuschauen :]


Podle všeho nebyla ani tato láska Elisou pochopena a oceněna. Jako později činil, i zde se Havlíček vypořádal se zklamáním vtipem.

Na Havlíčka vždy více působily ideje než děvčata, ačkoli se rád pohyboval ve společnosti veselých mladých lidí. Býval častým hostem na studentských schůzkách, které byly u brodských studentů v oblibě již v době Rubšově (1826- 1832).

Additional Hints (Decrypt)

obebivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)