Skip to content

Osudové ženy KHB - Terezie Girglová Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"


TEREZIE GIRGLOVÁ

Po ukončení filozofie vstupuje Havlíček do semináře, ale po svém vyloučení pomýšlí na vychovatelství. V té době se Havlíček seznámil s Terezou Girglovou, sestrou svého přítele Františka Girgla, učitelkou. Poté Havlíček odjel do Moskvy, kde se stal vychovatelem a s Terezií si dopisoval. Z Tereziny korespondence je patrné, že Havlíčkova láska je pouhé setkání příbuzných povah v životě, které nemá dlouhého trvání. Havlíčkova korespondence s Terezií se nedochovala.

Terezie byla výjimkou mezi tehdejšími dívkami. Narodila se v Praze dne 20. ledna 1820. Znala sedm řečí: latinu, řečtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a angličtinu; pěstovala pilně hudbu, malbu a zpěv. Havlíček se tedy zamiloval do dívky sebe hodné. Jen češtinu Tereza zanedbávala. Její dva dopisy Havlíčkovi psané jsou toho jasným důkazem. Tereza píše: "Já nevím sama, co chci; ráda bych Vám řekla všecky své chyby a pak se zase bojím, abyste si je nepředstavoval větší než jsou; chci, abyste dobře o mně myslil a nevím, zdali byste mě za lepší nedržel, než jsem se nedělala horší. Nemějte mi to za zlé, že jsem Vám ještě k tomu v té řeči psala, s kterou tak špatně zacházeti umím. Mnoho mě k tomu vábilo, a proto že jsem čítajíc Vaše psaní, jen česky myslila, a jen česky Vám odpovídala, myslila jsem, že mi to samo půjde na papír. A snad také Vy byste býval s tím spokojen, ačkoliv jsem mnoho jiného nemyslila, než: Já Vás miluji a chci být Vaší lásky hodna."

Terezie se vzdělávala nejen v matematice, v přírodních vědách, v latině a řečtině, ale i ve čtyřech živých jazycích, přičemž na češtinu zapomněla. Havlíček jí napsal následující báseň, která svědčí o silném vlivu Jana Kollára:

"Krásná dcero českých luhů!
Z osamělé stolice Ti tluče
dobré srdce osamělého.
Víru novou, jiné náboženství
učily ho blesky zraků tvojich;
za nebe nic více nežádá,
než by Tvé a jeho srdce
vedle sebe tlouci směly,
by se tváře Tvá a jeho
v jednu bytost jednou slily.
Ejhle! když se v chrámě modlím,
Tys můj oltář, Tys má knížka;
na Tvou tvář jak padne zrak můj,
hned se k nebi vzhůru zdvihá.
Dcero Slávie, ach nepovrhuj
mluvou naší, slavskou mátí,
nezneucťuj rty nebeské
slovem cizím, slovem vrahů
našich; meč mi v srdce ženeš,
a to srdce Tvé jest víc než moje!"


Od počátku roku 1844 nejsou žádné zprávy o lásce Havlíčkově k Tereze. Je jen jisté, že ani s Terezou, ani s jejím bratrem nepřerušil Havlíček nikdy přátelské styky.

Havlíčka ovlivňovaly ženy do velké míry, ale někdy se mu stávala láska spíše překážkou. Například roku 1843 píše Havlíček Klejzarovi z Moskvy: "...ne abyste si myslil, že tu mám snad nějakou milenku, od toho méně teď Bůh musí na několik let chránit, nemám kdy."

Additional Hints (Decrypt)

ilfbxá obebivpr zrmv fzepxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)