Skip to content

Osudové ženy KHB - Julie Sýkorová Havlíčková Traditional Geocache

Hidden : 07/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"


JULIE SÝKOROVÁ HAVLÍČKOVÁ

Julie Sýkorová se narodila 16. dubna 1826 ve Svojšicích u Choltic v myslivně. Když dospěla, poslali ji rodiče do Prahy na další vzdělání. Jako žačka navštěvovala též modní závod paní Kašparové, kde pracovaly nejen šičky, ale chodila se sem přiučovat šití i děvčata z pražských a venkovských rodin. Karel, syn paní Kašparové, byl toho času jedním z přátel Havlíčkových. Počátkem roku 1847 počal Havlíček s několika přáteli navštěvovat dům paní Kašparové. Tam se seznámil s Julií. Havlíček se nato vídával s Julií častěji a v neděli chodili na procházky. Jejich svatba se konala 4. března 1848 v kostele u sv. Havla v Praze. Oddal je Havlíčkův přítel P. Řezáč a za svědky byli Václav Vladivoj Tomek a Vilém Gabler.

Po milostném zklamání, které mu přinesl vztah s Fany Weidenhoffrovou, byl Havlíček ostražitější a kladl národní blaho nad své vlastní. Julie, pokud nechtěla Havlíčkovu lásku ztratit, byla nucena se jeho vůli podřídit.

V listě z 6. února 1848, měsíc před sňatkem, píše Havlíček Julii: "Jakkoli Vás miluji pro vlastnosti Vašeho srdce a ducha, přece mám dost chladného rozumu a pevnosti, že nikdy a za žádnou cenu se nepoddám Vašim bezdůvodným a jednostranným předsudkům, i kdybych tím způsobil sobě i Vám ještě mnohem více trpkých hodin. Neboť zásady, na kterých založen je můj způsob mysliti, světový názor a přesvědčení, mají příliš pevný základ, jsou dostatečně rozváženy a zkušeností mou i jiných potvrzeny, aby bylo možno je obětovat dětinskému předsudku a vrtochům děvčete. Vaše rozmary však jsem nucen vždy, zvláště chcete-li je vystavovat na odiv před jinými a ve společnosti -- úplně ignorovati."

Julii Havlíček miloval. V jeho poezii najdeme nedatovanou vřelou báseň věnovanou jeho ženě Julii, nazvanou Má hvězda:

Když jsem býval malinký,
věděl jsem jen málo,
každého jsem míval rád,
vše se na mne smálo.

Poslouchal jsem maminku
a tatínka taky,
čítali jsme s sestřičkou
hvězdy nad oblaky.

A tu jednu zářící
znala máti moje:
"Podívej se, Karlíčku,
tamhle ta je tvoje!"

Znal jsem svoji hvězdičku
hráli jsme si spolu:
hvězdo, hvězdo, hvězdičko
pojď sem ke mně dolů.

Když jsem školy proběhl,
byl jsem ateista,
nevěřil jsem na Boha,
na Ježíše Krista.

Zapomněl jsem na hvězdu,
na maminku taky:
nebe mne opustilo,
zakryly ho mraky.

Schovala se hvězdička
za oblaky husté,
a já bloudil po světě,
srdce bylo pusté.

Co jsem poznal srdce Tvé,
Julianko moje,
zase vidím hvězdičku
ale ta je -- Tvoje!

Moje hvězda bývalá
na věky již zašla,
s dítěcí mou důvěrou
také hvězda zhasla.


Nemůže být markantnějšího důkazu, jak mužný a opravdový Havlíček ženu svou ctil, nežli jsou sloky této básně. A Julie také si plně zasloužila Havlíčkovy lásky.

Juliino chování po obratu v manželově osudu a jejím vlastním životě vzbuzovalo mezi známými všeobecnou úctu. Také Palacký psal o tom Havlíčkovi ve zmíněném prvním listě do Brixenu: "Chování její všude chvály dochází, ačkoli ona v tichu skromně se drží."

Juliin osud byl neúprosný - potýkala se s tehdy nevyléčitelnou tuberkulózou. Ač jí dočasný společný pobyt v Brixenu a alpský vzduch zdravotně prospíval, předčasnou smrt přesto neodvrátil. Zemřela dne 16. dubna 1855 ve věku devětadvaceti let a se svým mužem po jeho návratu z konfinace v Brixenu se už nepotkala. Její nakažlivá nemoc se stala osudnou také pro Karla i dceru Zdeňku. Všichni tři tak skonali na stejnou nemoc a všichni tři velmi předčasně.

Additional Hints (Decrypt)

an zrašíz fzexh, wrqra mr qibh irqyr obebivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)