Skip to content

Nora kyrka Traditional Geocache

Hidden : 05/29/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nora kyrka är en kyrkobyggnad i Uppsala stift som tillhör Nora församling i Heby kommun. Kyrkan ligger i västra delen av Uppland, nära järnvägen i Tärnsjö industrisamhälle.

Kyrkobyggnaden
På samma plats byggdes under medeltiden en landsortskyrka av sten som hade sakristia i norr och vapenhus i söder. Östra och södra murarna av denna kyrka är bevarade och ingår i nuvarande kyrkobyggnad som är helt präglad av en ombyggnad på 1780-talet. Då revs sakristian och vapenhuset och de gamla västra och norra murarna. Kyrkan förlängdes mot väster och breddades mot norr och blev därigenom mer än dubbelt så stor som tidigare. I väster uppfördes ett kraftigt torn med huvudingång och i öster en låg sakristia. Koret och långhuset har samma höjd och bredd och täcks av ett gemensamt brutet tak med en liten takryttare i öster. Tornhuven har mjukt rundad karnisform och kröns av en lanternin.

Ritningar till ombyggnaden utarbetades 1772 av murmästaren Daniel Lundquist, Gävle. 1778 stadfästes de efter bearbetning av någon arkitekt vid Överintendentsämbetet. Kanske har ändringarna utförts av överintendenten, den välkände arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Kyrkan togs åter i bruk 1786. Över kyrkorummet murades ett tunnvalv av tegel. Utmed västmuren byggdes dubbla läktare av vilka den nedre är bevarad. Här ingår delar av en läktare med målningar från 1751 av Johan Winge, Gävle. De är nu i dåligt skick och övertäckta.

År 1911 upptäcktes och konserverades figurativa kalkmålningar i korets sydöstra hörn. Dessa utfördes av Tierpsskolan vid 1400-talets slut eller under 1500-talets början. Samtida målningar av samma typ har påträffats i hela kyrkan. Dessa är överkalkade.

Redan 1788 förelåg planer på en altarpredikstol. Efter provisoriska arrangemang utformades koret mer definitivt 1806. Under altartavlan ställdes en predikstol, troligen snickrad i samband med kyrkans ombyggnad, med baldakin snidad 1806. Snickaren och schatullmakaren Georg Svanström, Uppsala, snidade altaruppsatsens magnifika inramning med pilastrar i nyklassisk stil. Dess färgsättning utfördes av målaren David Sundbäck. Han är även mästare till den omgivande fresken på kormuren med skenperspektiv och draperimålning.

Vid en restaurering 1966 efter ritningar av slottsarkitekten Ragnar Jonsson flyttades predikstolen och baldakinen till sin nuvarande plats vid korets nordmur. Nytt räcke och ny trappa byggdes. Altartavlan sänktes och försågs med ett överstycke. Vid restaureringen 1911 erhöll tunnvalvet dekorativ stuckornamentik i jugendstil. Samtidigt revs övre läktaren. 1966 ombyggdes bänkinredningen. En glasmålning utförd av Per Lindblad, Gävle, insattes i korets rundfönster.

Inventarier
Ett fragment av en dopfunt är från 1200-talet
Ett antal träskulpturer är från omkring år 1500. Bland dessa finns ett triumfkrucifix och helgonbilder från ett altarskåp.
Altartavlan är en oljemålning med Golgatamotiv utförd 1729 av Olof Arenius. Tavlan har ingått i gamla kyrkans altaruppsats.

Orgel
1663 fick kyrkan ett positiv. Positivet såldes 1706 till Isac Risberg.
1706 byggde Isac Risberg en orgel med 6 stämmor. Orgeln såldes till Vidbo kyrka.
1786 byggde Niclas Söderström och Eric Nordqvist, Nora en orgel med 18 stämmor, två manualer och bihängd pedal. Delar av denna orgel finns idag bevarade.
1932 byggde A Magnussons Orgelbyggeri, Göteborg en orgel med 25 stämmor, två manualer och pedal.
Den nuvarande orgeln byggde 1968 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad och är en mekanisk orgel med slejflådor. Fasaden är samtida med orgeln och den har ett tonomfång på 56/30.

Källa: Wikipedia

Foto: Höögarna

Additional Hints (Decrypt)

Crgeöe v fxlyg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)