Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Archeoléto 2021: Pohansko u Břeclavi

A cache by Archeologický geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Wednesday, 28 July 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

28 July 2021, 10:00 - 10:30

Archeologické léto

 

Vzhledem k omezeným možnostem cestování v souvislosti s epidemickou situací se Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně v roce 2020 rozhodly uspořádat celorepublikovou akci s názvem Archeologické léto. Cílem akce bylo ukázat zájemcům nová zajímavá místa, známé i pozapomenuté archeologické lokality v České republice, a to s odborným komentářem zkušených archeologů. Do akce se zapojilo více než 30 spolupracujících archeologických organizací, díky nimž bylo možné navštívit více než 70 lokalit v rámci více než 250 komentovaných prohlídek. V krajině návštěvníci spatřili zaniklá hradiska a tvrze, pravěké i středověké mohylníky, zaniklé středověké vesnice, jeskyně, ale také například zajatecké tábory a další místa z relativně nedávné historie.

Pro velký zájem jsme se rozhodli akci uspořádat také v roce 2021. Toto léto mohou zájemci o historii navštívit na 90 archeologických lokalit, opět s fundovaným komentářem archeologů. Na několika místech mohou spatřit probíhající archeologický výzkum, případně si práci v terénu také sami vyzkoušet.

V návaznosti na Archeologické léto budou některým komentovaným prohlídkám na lokalitách předcházet tématické Eventy, jejichž prostřednictvím bychom na akci rádi upozornili. Ti, kteří budou mít zájem, se poté mohou zúčastnit komentované prohlídky. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si vytvořit rezervaci v rezervačním systému komentovaných prohlídek na konkrétní termín zde. Můžete se těšit na eventové CWG i mnoho zajímavostí ze světa archeologie!

Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

 

Pohansko u Břeclavi je jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť na našem území. Leží asi 2,5 km od Břeclavi v prostoru lužního lesa na rozloze asi 28 hektarů. Systematické archeologické výzkumy zde již přes 60 let provádí Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Nížinná lokalita Pohansko u Břeclavi byla osídlena už od dob pravěku. Jsou zde nalézány doklady lidské přítomnosti z doby mezolitu, neolitu i doby laténské, zásadní význam lokality však leží v soustavném osídlení v období raného středověku. Z časně slovanského a starohradištního období pochází žárové pohřebiště s 55 hroby a neohrazená osada v severní části hradiště. Na počátku 9. století dostává hradisko známou podobu oválného jednoprostorového areálu obehnaného vysokou hradbou, jejíž pozůstatky jsou v terénu znatelné dodnes. V severozápadní části centrálního areálu byl odkryt ohrazený velmožský dvorec o rozloze asi 1 hektaru. Byl obehnán palisádou a uvnitř se nacházel mimo obytnou část s domy na kamenných podezdívkách i velkomoravský kostel s pohřebištěm. Druhý velkomoravský kostel byl objeven v roce 2007 v prostoru severního předhradí. Mimo centrálního ohrazeného areálu bylo osídleno také jižní a severní předhradí a zázemí hradiště.

Pro účast na komentovaných prohlídkách je potřeba vytvořit si rezervaci
rezervačním systému.
 
Komentované prohlídky jsou zdarma!

Eventové CWG a bod získají všichni, kdo si o něj zažádají prostřednictvím logu a v přijedou v daný termín na archeologickou lokalitu. Na Event naváže komentovaná prohlídka pod vedením zkušeného archeologa, jejíž účast je nutno potvrdit v rezervačním systému. Její absolvování ale pro získání CWG a logu není povinné :)

 

EDIT: Některé z této série eventů jsou z různých důvodů také v pracovních dnech a ne každý si tedy může dovolit zúčastnit se. Aby vám to tedy nebylo líto, CWG si vyslouží každý, kdo v průbehu léta navštíví lokalitu kdykoliv a pošle nám do logu fotku. CWG pak budeme rozesílat.

Additional Hints (No hints available.)