Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Archeoléto 2021: Mikulčice

A cache by Archeologický geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Thursday, 22 July 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

22 July 2021, 09:30 - 10:00

Archeologické léto

 

Vzhledem k omezeným možnostem cestování v souvislosti s epidemickou situací se Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně v roce 2020 rozhodly uspořádat celorepublikovou akci s názvem Archeologické léto. Cílem akce bylo ukázat zájemcům nová zajímavá místa, známé i pozapomenuté archeologické lokality v České republice, a to s odborným komentářem zkušených archeologů. Do akce se zapojilo více než 30 spolupracujících archeologických organizací, díky nimž bylo možné navštívit více než 70 lokalit v rámci více než 250 komentovaných prohlídek. V krajině návštěvníci spatřili zaniklá hradiska a tvrze, pravěké i středověké mohylníky, zaniklé středověké vesnice, jeskyně, ale také například zajatecké tábory a další místa z relativně nedávné historie.

Pro velký zájem jsme se rozhodli akci uspořádat také v roce 2021. Toto léto mohou zájemci o historii navštívit na 90 archeologických lokalit, opět s fundovaným komentářem archeologů. Na několika místech mohou spatřit probíhající archeologický výzkum, případně si práci v terénu také sami vyzkoušet.

V návaznosti na Archeologické léto budou některým komentovaným prohlídkám na lokalitách předcházet tématické Eventy, jejichž prostřednictvím bychom na akci rádi upozornili. Ti, kteří budou mít zájem, se poté mohou zúčastnit komentované prohlídky. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si vytvořit rezervaci v rezervačním systému komentovaných prohlídek na konkrétní termín zde. Můžete se těšit na eventové CWG i mnoho zajímavostí ze světa archeologie!

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy

 

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy je významné opevněné raně středověké centrum se znaky městského uspořádání. Rozkládalo se na několika říčních ostrovech a jeho jádro tvořily opevněné plochy akropole a předhradí. Celkem je v Mikulčicích doloženo 12 kostelů a více než 2500 hrobů. Nálezy poukazují na klíčový význam lokality v období Velké Moravy.

Hradiště je situováno v JV části katastru Mikulčic, bezprostředně u řeky Moravy. Systematické archeologické výzkumy, zahájené roku 1954, přinesly informace o zástavbě, fortifikaci, řemeslech, náboženství a dalších okruzích duchovního i materiálního života raně středověkých obyvatel regionu. Raně středověké centrum se rozkládalo na několika říčních ostrovech a sahalo i na dnešní slovenskou stranu v katastru Kopčan (kaple sv. Margity). Aglomerace sestávala především z akropole, opevněného předhradí a neopevněného podhradí. Na akropoli byly nalezeny nejvýznamnější stavby – palác, trojlodní bazilika a další kostely. Přítomnost knížecí nobility dokládají početné velmožské hroby situované na rozsáhlých a bohatě vybavených kostelních hřbitovech, v několika případech i uvnitř kostelů. Předhradí bylo obytným areálem s velkou hustotou osídlení bez známek výroby a bez kostela nebo pohřebiště. Hospodářské, řemeslnické a zemědělské zázemí aglomerace skýtalo podhradí, kde nacházíme četná pohřebiště i další kostely.

K nejvýznamnějším nálezům patří objev 12 kostelů, knížecího dvorce a téměř 2500 hrobů, v nichž spočinuli zejména příslušníci nobility, vybaveni šperky i zbraněmi nebo ostruhami. Dále tisíce předmětů denní potřeby, nářadí, nástroje, vybavení kovářské nebo klenotnické dílny nebo zbytky tří dubových člunů, vrší, věder a dalších organických, zejména rostlinných zbytků, nalezených při odkryvu řečiště.

Pro účast na komentovaných prohlídkách je potřeba vytvořit si rezervaci
rezervačním systému.
 
Komentované prohlídky jsou zdarma!

Eventové CWG a bod získají všichni, kdo si o něj zažádají prostřednictvím logu a v přijedou v daný termín na archeologickou lokalitu. Na Event naváže komentovaná prohlídka pod vedením zkušeného archeologa, jejíž účast je nutno potvrdit v rezervačním systému. Její absolvování ale pro získání CWG a logu není povinné :)

 

EDIT: Některé z této série eventů jsou z různých důvodů také v pracovních dnech a ne každý si tedy může dovolit zúčastnit se. Aby vám to tedy nebylo líto, CWG si vyslouží každý, kdo v průbehu léta navštíví lokalitu kdykoliv a pošle nám do logu fotku. CWG pak budeme rozesílat.

Additional Hints (No hints available.)