Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Archeoléto 2021: Předmostí u Přerova

A cache by Archeologický geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, 06 August 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

06 August 2021, 09:30 - 10:00

Archeologické léto

 

Vzhledem k omezeným možnostem cestování v souvislosti s epidemickou situací se Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně v roce 2020 rozhodly uspořádat celorepublikovou akci s názvem Archeologické léto. Cílem akce bylo ukázat zájemcům nová zajímavá místa, známé i pozapomenuté archeologické lokality v České republice, a to s odborným komentářem zkušených archeologů. Do akce se zapojilo více než 30 spolupracujících archeologických organizací, díky nimž bylo možné navštívit více než 70 lokalit v rámci více než 250 komentovaných prohlídek. V krajině návštěvníci spatřili zaniklá hradiska a tvrze, pravěké i středověké mohylníky, zaniklé středověké vesnice, jeskyně, ale také například zajatecké tábory a další místa z relativně nedávné historie.

Pro velký zájem jsme se rozhodli akci uspořádat také v roce 2021. Toto léto mohou zájemci o historii navštívit na 90 archeologických lokalit, opět s fundovaným komentářem archeologů. Na několika místech mohou spatřit probíhající archeologický výzkum, případně si práci v terénu také sami vyzkoušet.

V návaznosti na Archeologické léto budou některým komentovaným prohlídkám na lokalitách předcházet tématické Eventy, jejichž prostřednictvím bychom na akci rádi upozornili. Ti, kteří budou mít zájem, se poté mohou zúčastnit komentované prohlídky. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si vytvořit rezervaci v rezervačním systému komentovaných prohlídek na konkrétní termín zde. Můžete se těšit na eventové CWG i mnoho zajímavostí ze světa archeologie!

Paleolitická stanice v Předmostí u Přerova

 

Světově významné paleolitické naleziště, jedno z největších v Evropě, na kterém byly doloženy sídlištní, pohřební i umělecké aktivity mladopaleolitického člověka a unikátní starší soubory kamenné štípané industrie náležící neandrtálcům.

Lokalita Skalka je v našich zemích známá už od 16. století, avšak tehdy byly nálezy mamutích kostí interpretovány jako kosti obrů. Výzkumy, probíhající zde od konce 19. století, souvisí zejména s těžbou spraše. Byla zde objevena skládka mamutích kostí, hromadný nález dvaceti lidských koster a další jednotlivé kostry, slavná řezba mamuta nebo geometrická rytina ženy v mamutím klu. Tyto nálezy spadají do období staršího gravettienu (před 29 000–26 500 lety) a willendorf-kostěnkienu.

Starší, neandrtálské osídlení, bylo soustředěno ve shlucích kolem vápencového vrchu Hradiska. Díky objevům štípané kamenné industrie se jedná o nejvýznamnější lokalitu středního paleolitu na Moravě, která se nenalézá v jeskyni. V nadložní spraši se v poloze Hradisko nacházely kosti a artefakty z období gravettienu a také slovanské kostrové pohřebiště a stopy valu, naznačující existenci raně středověkého hradiště.

Pro účast na komentovaných prohlídkách je potřeba vytvořit si rezervaci
rezervačním systému.
 
Komentované prohlídky jsou zdarma!

Eventové CWG a bod získají všichni, kdo si o něj zažádají prostřednictvím logu a v přijedou v daný termín na archeologickou lokalitu. Na Event naváže komentovaná prohlídka pod vedením zkušeného archeologa, jejíž účast je nutno potvrdit v rezervačním systému. Její absolvování ale pro získání CWG a logu není povinné :)

 

EDIT: Některé z této série eventů jsou z různých důvodů také v pracovních dnech a ne každý si tedy může dovolit zúčastnit se. Aby vám to tedy nebylo líto, CWG si vyslouží každý, kdo v průběhu léta navštíví lokalitu kdykoliv a pošle nám do logu fotku. CWG pak budeme rozesílat.

Additional Hints (No hints available.)