Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Archeoléto 2021: jeskyně Býčí skála

A cache by Archeologický geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 04 September 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

04 September 2021, 10:30 - 11:00

Archeologické léto

 

Vzhledem k omezeným možnostem cestování v souvislosti s epidemickou situací se Archeologické ústavy Akademie věd ČR v Praze a v Brně v roce 2020 rozhodly uspořádat celorepublikovou akci s názvem Archeologické léto. Cílem akce bylo ukázat zájemcům nová zajímavá místa, známé i pozapomenuté archeologické lokality v České republice, a to s odborným komentářem zkušených archeologů. Do akce se zapojilo více než 30 spolupracujících archeologických organizací, díky nimž bylo možné navštívit více než 70 lokalit v rámci více než 250 komentovaných prohlídek. V krajině návštěvníci spatřili zaniklá hradiska a tvrze, pravěké i středověké mohylníky, zaniklé středověké vesnice, jeskyně, ale také například zajatecké tábory a další místa z relativně nedávné historie.

Pro velký zájem jsme se rozhodli akci uspořádat také v roce 2021. Toto léto mohou zájemci o historii navštívit na 90 archeologických lokalit, opět s fundovaným komentářem archeologů. Na několika místech mohou spatřit probíhající archeologický výzkum, případně si práci v terénu také sami vyzkoušet.

V návaznosti na Archeologické léto budou některým komentovaným prohlídkám na lokalitách předcházet tématické Eventy, jejichž prostřednictvím bychom na akci rádi upozornili. Ti, kteří budou mít zájem, se poté mohou zúčastnit komentované prohlídky. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si vytvořit rezervaci v rezervačním systému komentovaných prohlídek na konkrétní termín zde. Můžete se těšit na eventové CWG i mnoho zajímavostí ze světa archeologie!

Jeskyně Býčí skála

 

Jedna z nejvýznamnějších speleoarcheologických lokalit ve střední Evropě. Nejde jen o místo prvního paleolitického výzkumu u nás, ale zejména o jeskyni světově proslulou halštatskými nálezy objevenými Jindřichem Wankelem v roce 1872. Jde o centrální jeskynní lokalitu doby halštatské, kterou opakovaně navštěvovaly a kde pohřbívaly elity tehdejší doby.

Jeskyně při soutoku Křtinského a Jedovnického potoka ve Křtinském údolí je nejstarší archeologicky zkoumanou jeskyní na Moravě. Výzkumy zde provedené jsou spojeny s velikány naší archeologie, zejména však s Heinrichem Wankelem. Ten zde již v letech 1867 a 1868 objevil sídliště magdalénských lovců sobů starší doby kamenné v Jižní odbočce. Tato poloha se nachází hlouběji v jeskyni, kde bylo stálé klima, zdroj pitné vody a rohovcové suroviny. Nejvýrazněji je však Býčí skála spojena s nálezy východohalštatské kultury doby halštatské (starší doba železná). Po náhodném objevu slavné figurky býčka (1869) proběhl v Předsíni jeskyně archeologický výzkum (1872). Byla objevena dvě velká žároviště s pozůstatky nejméně čtyř desítek lidí, zvířat, stovek keramických a desítek bronzových nádob, zlatých, bronzových a železných šperků, zbraní, zbroje, ozdob, jantarových a skleněných korálků, řemeslnického náčiní nebo železných polotovarů. Jedinečné jsou pozůstatky až sedmi vozů. Nalezneme zde předměty z mnoha evropských regionů. V současné době se badatelé přiklánějí k názoru, že jde o centrální jeskynní svatyni ‒ místo, které lidé opakovaně navštěvovali, kam ukládali depoty (dary) a pozůstatky po výrobě předmětů a zejména místo, kam byli po smrti pohřbívání nejvýznamnější jedinci tehdejší krajiny. Centrální místo vytvořili političtí vládci, umístění svatyně do neobydlené krajiny reprezentuje jejich rozsáhlou územní moc napříč Moravou. Jde o lokalitu naprosto klíčovou pro pochopení celé epochy doby halštatské, bez Býčí skály by doba halštatská byla raným středověkem bez Mikulčic. Ačkoli se očekávalo, že prostor Předsíně byl zničen stavebními úpravami během druhé světové války, ukázalo se, že lokalita byla poškozena mnohem méně. V současné době zde probíhají badatelské revizní výzkumy, kterými archeologové nejen ověřují závěry svých předchůdců, ale zkoumají lokalitu pomocí mnoha nových přírodovědných metod.

Pro účast na komentovaných prohlídkách je potřeba vytvořit si rezervaci
rezervačním systému.
 
Komentované prohlídky jsou zdarma!

Eventové CWG a bod získají všichni, kdo si o něj zažádají prostřednictvím logu a v přijedou v daný termín na archeologickou lokalitu. Na Event naváže komentovaná prohlídka pod vedením zkušeného archeologa, jejíž účast je nutno potvrdit v rezervačním systému. Její absolvování ale pro získání CWG a logu není povinné :)

 

EDIT: Některé z této série eventů jsou z různých důvodů také v pracovních dnech a ne každý si tedy může dovolit zúčastnit se. Aby vám to tedy nebylo líto, CWG si vyslouží každý, kdo v průběhu léta navštíví lokalitu kdykoliv a pošle nám do logu fotku. CWG pak budeme rozesílat.

 

Additional Hints (No hints available.)