Skip to content

Osudoví muži Zdeňky Havlíčkové - Karel Petr Kheil Traditional Geocache

Hidden : 07/04/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zdenka Havlíčková nebyla spisovatelkou, nebyla umělkyní, nebyla bojovnicí za práva žen, a přece je v národě českém osobností tak význačnou, jak málo která jiná. Stačilo, že byla dcerou Karla Havlíčka a že tragický odchod jejích rodičů vytvořil tragiku jejího života.

Byla jediným potomkem Karla Havlíčka a jeho ženy Julie. Narodila se den před Vánoci roku 1848 a dětství prožila především v péči matky a babičky Josefíny v Kutné Hoře a Německém Brodě. Otce jí v necelých třech letech života odvezli do Brixenu a během let 1855-1856 přišla kvůli tuberkulóze jak o něj, tak o svou matku.

Jako sirotka se jí chopil strýc František Jaroš s rodinou. Ta ji upřímně milovala a zajistila Zdence vzdělání. Uvolněné poměry po roce 1860 přinesly s sebou ohromné nadšení Čechů pro odkaz Havlíčkova mučednictví. Jen se taktně zamlčelo, že nemalý podíl na tomto umučení má i český národ. Možná právě jako podoba tíživého svědomí se do hledáčku dostal zájem o osud Zdenky Havlíčkové. Měla se stát znakem národa a jeho mravní velikosti, znakem nehynoucí památky Karla Havlíčka a jejím pokračováním. Havlíček se obětoval za národ a ten jej měl nyní zastoupit ve výchově sirotka. Vznikla patetická idea, především ze strany manželek čelních představitelů českého politického života, že se o štěstí jejího života postará český národ, protože je to jeho povinnost. Zdenka dostala titul Dcera národa a na zajištění jejího výživného a věna byla vyhlášena loterie. Ta ve finále vynesla přes 30 tisíc zlatých a poručníkem byl ponechán František Jaroš.

Havlíčkův švagr se ovšem postupem času zadlužoval a mnozí se obávali, že ke splacení použije Zdenčiny peníze. Novým poručníkem byl proto určen známý český politik František Brauner a Zdence určil pobývat v rodině univerzitního knihovníka Jana Hanuše. Zde ovšem Zdenka nebyla šťastna a tak si ji František Brauner po třech letech vzal k sobě. Nutno říct, že jejich vzájemný vztah také nebyl zcela ideální. Brauner byl společensky respektovaná osobnost s autoritativním chováním a Zdenka sice dospívající, ale zajisté po otci tvrdohlavá žena. Jistou oporu nepředstavovala ani Braunerova žena Augusta a tak si Zdenka našla upřímnou útěchu v několika společnicích. Brauner sám považoval za povinnost osmnáctileté Zdence nalézt adekvátního manžela. Jenže Zdenčino srdce si mezitím získal Kvido Battaglia. Ovšem vztah Dcery národa s rakouským vojákem a ještě ke všemu polského původu české společenské mínění nesneslo. Po Praze se začaly o Zdence šířit nepravdivé křivdy, klepy a tento vztah byl násilně ukončen. Poté Zdenka odolávala námluvám Václava hraběte z Kounic, až jí byl přiřčen statkář Antonín Svoboda.

Ke sňatku již nedošlo. Začala se projevovat choroba jejích rodičů, až nakonec 20. září roku 1872 Zdenka Havlíčková zemřela ve věku necelých 24 let u své babičky v Německém Brodě. Josefína Havlíčková tak byla nucena po svém manželu, synovi a snaše pochovat i vnučku. Babička Zdenky zemřela až 12 let po své vnučce roku 1884.
NĚCO MÁLO K TÉTO SÉRII:

V první řadě chci poděkovat Martin.Štoky za pomoc při tvorbě listingů a za spoustu cenných podkladů, odkazů a dalších materiálů...

No a protože materiálu se mi sešlo opravdu hodně a "havlíčkovských" keší není nikdy dost, přijměte prosím pozvání na krátkou procházku. A kam jinam, než na červeně značenou turistickou trasu.
Od Červeného mostu, mezi obcemi Nepomuk a Klášter, vede naše červená alejí, ve které jsem našla dostatek úkrytů pro tutu minisérii a tak vás nepoženu ani tak daleko, jak jsem původně zamýšlela.
Z počátku může být cesta dosti blátivá. V polovině alej protíná silnice, tak pozor při přecházení. Za silnicí se nám původně značená trasa stala neproniknutelnou džunglí a obchází se v pravo podél pole a tím se nám otvírají úžasné výhledy. Zejména na místní dominantu Zámek na Zelené hoře.

KAREL PETR KHEIL

V březnu roku 1866 přišla Zdeňka do rodiny doktora F. A. Braunera a jeho ženy Augusty. Ve škole se seznámila se spolužačkou Kheilovou, jejíž třiadvacetiletý bratr Karel Petr, učitel na obchodní škole, se stal Zdeňčinou první láskou. Na znamení lásky si Kheil a Havlíčková vyměnili prameny svých vlasů, udržovali svoji lásku v tajnosti, domlouvali se pomocí květomluvy, volili si důvěrníky, v milostné korespondenci dostal Kheil krycí jméno Božena. Zdeňka ho varovala: "Kladu Vám to nyní tím vřeleji na srdce, aby Vám moje láska byla zrovna svatou! Víte, že jsem dcera Havlíčkova -- že jeho jméno jest sice slavné břímě, ale také choulostivé." Karel Petr Kheil přinášel Zdence na znamení lásky kytice zdobené slovanskou trikolórou. Na konci roku 1866 je pohoršen Zdeňčiným ochladnutím a tím, že udržovala známost s dalšími dvěma nápadníky -- hrabětem Kounicem a statkářem Svobodou. Kheil ukončuje dne 29. prosince 1866 známost s poukazem na Havlíčkovu památku: "Zajisté mi nyní přisvědčíte, že mám příčiny, abych Vás litoval, neboť nevěrností svojí ke mně a jednáním svým jména Havlíčkova nehodným, sama jste pokálela jméno své."Tato láska tedy skončila a zůstaly po ní jen četné dopisy.

Dne 16. ledna 1867 byl doktor Brauner soudem požádán, aby složil účty ze Zdeňčina jmění. Soud se pozastavil nad výší obnosu za Zdeňčinu výchovu u Braunerů, přičemž konstatoval: "Dokud ale soud lepší světlosti nenabude, má to za tak nápadné, že 17leté děvče, které veřejnou školu navštívilo a nyní v domácím kruhu občanské rodiny pana poručníka žije, ročně na vychování a výživu, ano od roku 1866 na pouhou výživu obnos 1200 zlatých spotřebovalo a prý ještě spotřebuje, že bez dalších průkazů ani za minulý ani za budoucí čas ono vydání schváliti nemůže."

Additional Hints (Decrypt)

iíprfgebz, ceífghc bq cbyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)