Skip to content

Osudoví muži Zdeňky Havlíčkové - Antonín Svoboda Traditional Geocache

Hidden : 07/04/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zdenka Havlíčková nebyla spisovatelkou, nebyla umělkyní, nebyla bojovnicí za práva žen, a přece je v národě českém osobností tak význačnou, jak málo která jiná. Stačilo, že byla dcerou Karla Havlíčka a že tragický odchod jejích rodičů vytvořil tragiku jejího života.

Byla jediným potomkem Karla Havlíčka a jeho ženy Julie. Narodila se den před Vánoci roku 1848 a dětství prožila především v péči matky a babičky Josefíny v Kutné Hoře a Německém Brodě. Otce jí v necelých třech letech života odvezli do Brixenu a během let 1855-1856 přišla kvůli tuberkulóze jak o něj, tak o svou matku.

Jako sirotka se jí chopil strýc František Jaroš s rodinou. Ta ji upřímně milovala a zajistila Zdence vzdělání. Uvolněné poměry po roce 1860 přinesly s sebou ohromné nadšení Čechů pro odkaz Havlíčkova mučednictví. Jen se taktně zamlčelo, že nemalý podíl na tomto umučení má i český národ. Možná právě jako podoba tíživého svědomí se do hledáčku dostal zájem o osud Zdenky Havlíčkové. Měla se stát znakem národa a jeho mravní velikosti, znakem nehynoucí památky Karla Havlíčka a jejím pokračováním. Havlíček se obětoval za národ a ten jej měl nyní zastoupit ve výchově sirotka. Vznikla patetická idea, především ze strany manželek čelních představitelů českého politického života, že se o štěstí jejího života postará český národ, protože je to jeho povinnost. Zdenka dostala titul Dcera národa a na zajištění jejího výživného a věna byla vyhlášena loterie. Ta ve finále vynesla přes 30 tisíc zlatých a poručníkem byl ponechán František Jaroš.

Havlíčkův švagr se ovšem postupem času zadlužoval a mnozí se obávali, že ke splacení použije Zdenčiny peníze. Novým poručníkem byl proto určen známý český politik František Brauner a Zdence určil pobývat v rodině univerzitního knihovníka Jana Hanuše. Zde ovšem Zdenka nebyla šťastna a tak si ji František Brauner po třech letech vzal k sobě. Nutno říct, že jejich vzájemný vztah také nebyl zcela ideální. Brauner byl společensky respektovaná osobnost s autoritativním chováním a Zdenka sice dospívající, ale zajisté po otci tvrdohlavá žena. Jistou oporu nepředstavovala ani Braunerova žena Augusta a tak si Zdenka našla upřímnou útěchu v několika společnicích. Brauner sám považoval za povinnost osmnáctileté Zdence nalézt adekvátního manžela. Jenže Zdenčino srdce si mezitím získal Kvido Battaglia. Ovšem vztah Dcery národa s rakouským vojákem a ještě ke všemu polského původu české společenské mínění nesneslo. Po Praze se začaly o Zdence šířit nepravdivé křivdy, klepy a tento vztah byl násilně ukončen. Poté Zdenka odolávala námluvám Václava hraběte z Kounic, až jí byl přiřčen statkář Antonín Svoboda.

Ke sňatku již nedošlo. Začala se projevovat choroba jejích rodičů, až nakonec 20. září roku 1872 Zdenka Havlíčková zemřela ve věku necelých 24 let u své babičky v Německém Brodě. Josefína Havlíčková tak byla nucena po svém manželu, synovi a snaše pochovat i vnučku. Babička Zdenky zemřela až 12 let po své vnučce roku 1884.
NĚCO MÁLO K TÉTO SÉRII:

V první řadě chci poděkovat Martin.Štoky za pomoc při tvorbě listingů a za spoustu cenných podkladů, odkazů a dalších materiálů...

No a protože materiálu se mi sešlo opravdu hodně a "havlíčkovských" keší není nikdy dost, přijměte prosím pozvání na krátkou procházku. A kam jinam, než na červeně značenou turistickou trasu.
Od Červeného mostu, mezi obcemi Nepomuk a Klášter, vede naše červená alejí, ve které jsem našla dostatek úkrytů pro tutu minisérii a tak vás nepoženu ani tak daleko, jak jsem původně zamýšlela.
Z počátku může být cesta dosti blátivá. V polovině alej protíná silnice, tak pozor při přecházení. Za silnicí se nám původně značená trasa stala neproniknutelnou džunglí a obchází se v pravo podél pole a tím se nám otvírají úžasné výhledy. Zejména na místní dominantu Zámek na Zelené hoře.

ANTONÍN SVOBODA

Zdeňka pokládala po milostné epizodě s Quidem Battaglio za nejpřiměřenější v brzké době se provdat, aby se zbavila pomluv. Doktor Brauner si přál, aby se Zdeňka stala chotí statkáře Antonína Svobody ze Šnakova. Bylo jí 23 let, Svobodu jednou odmítla, ale teď odpověděla Braunerovi, že by pokládala sňatek se Svobodou za výhodný, že již několikrát litovala, že ho dříve odmítla.

14. října 1871 poslala doktoru Vojtěchu Fričovi dopis: "Chtějí, bych se provdala, avšak Vy to nejspíše pochopíte, že to u mne nesnadné. Leckoho si přec nesmím vzít k vůli svému jménu a někdo z lepších mne sotva nyní bude chtíti. 22 let již mám, krásu nemám a na tom mém jmění nespočívá snad mnoho štěstí a božského požehnání, bylo by mnohému obtížné a pak bude velmi málo lidí, kteří by chtěli věřit a vědět, že ti, kteří mne o dobrou pověst připravili...Mám zde tak málo pokoje, skutečně, uvážím-li ten svůj dosavadní život, jest pln utrpení a bázně. -- Bojím se lidí, poněvadž mne tak přísně a nespravedlivě posuzují; bojím se, aby mne kdo viděl veselou, bojím se, aby mne kdo viděl smutnou a ze samé takové bázně přede vším nemohu se ani nijak vpravit v tento život. Vy jediný Jste se mne ujmul a za to Vám Bůh nahradí; mně na tom světě ničeho více neoblaží..."

Přípravy k sňatku se statkářem Svobodou začaly a Zdeňka v březnu přijela do Prahy k Braunerovým, aby si doplnila výbavu. Avšak na jaře roku 1872 se u ní projevila choroba a Zdeňka musela v Praze u Braunerů ulehnout. Byla odvezena k babičce do Německého Brodu. Trvale ulehla a její stav byl vážný; 24. června sepsala svoji závěť. Dne 20. září 1872 zemřela ve věku nedožitých 24 let.

Dva dny po Zdeňčině smrti, v neděli dne 22. září, četla se po Čechách o ní slova Nerudova v Národních listech: "My přijali sirotu Zdeňku za dceru svou, my ji postavili vysoko v srdci svém, my ji i bohatě pozlatili, byla radostí a pýchou naší, nuž zde leží na marách ta radost naše, chladná ruka smrti setřela jí růže s tváří, zmrazila její mladý, teplý dech...Dlouho ji věru smrt nehledala. Ani jí -- a popřává to každé květince -- nepopřála celého máje, přetrhla jí píseň dřív, než nastalo léto života ..."


Additional Hints (Decrypt)

qhgvan (qáy bq prfgl)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)