Skip to content

This cache has been archived.

SimonCooper.sk: Vďaka

More
<

ÚEV PR Tarbucka III

A cache by Simon Cooper Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 25 September 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

25 September 2021, 10:00 - 16:30

bannerCieľ eventu: Odstránenie nežiaducich náletov a obnova vzácnych biotopov v 5. stupni ochrany PR Tarbucka

Ako? Pílenie, vysekávanie náletov, odpratanie náletových drevín na určené miesta. Práca je vhodná aj pre detských návštevníkov.

Prírodná rezervácia Tarbucka bola vyhlásená v roku 1986, v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 148,98 ha a platí tu 5.stupeň ochrany.

Tarbucka – cenná, no nedocenená
Vrch Tarbucka sa rozprestiera nad obcami Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec a Malý Kamenec. Tarbucka hostí vďaka špecifickému podložiu a vhodným mikroklimatickým podmienkam vzácne sucho a teplomilné travinno-bylinné porasty a poskytuje domov mnohým chráneným druhom rastlín a živočíchov. Vďaka týmto prírodným hodnotám bola vyhlásená aj ako Územie európskeho významu.

Veľká časť územia bola historicky využívaná ako pasienky, na svahoch sa pestoval vinič. Hoci v súčasnosti sú niektoré vinice stále aktívne, veľká časť Tarbucky je nevyužívaná. Pasienky a väčšina viníc je opustených už niekoľko desaťročí.
Vplyvom absencie tradičného manažmentu územie zarastá náletovými drevinami (trnky, ruže) a expanzívnymi trávami, z ktorých sa hromadí veľké množstvo stariny.
Na území sa vo veľkom šíria invázne rastliny ako pajaseň žliazkatý a agát biely. Tieto nepôvodné dreviny významne ohrozujú prírodné bohatstvo Tarbucky. Nie nadarmo sú zaraďované medzi najnebezpečnejšie invázne druhy sveta – tým, že sú schopné výrazne meniť okolité podmienky, obmedzujú v raste pôvodné rastlinstvo.
V týchto podmienkach len veľmi ťažko prežívajú cenné teplomilné rastlinné spoločenstvá a populácie chránených druhov, ktoré tu v minulosti rástli a žili vo veľkom počte.

Pasenie je spása
Pod dohľadom Štátnej ochrany prírody – správy CHKO Latorica sa domáci p. Kulčár pustil do náročného čistenia lokality od náletových a inváznych drevín. Boj so zarastaním by však bol nemožný bez pomoci zvierat. Dreviny ako trnky, šípky či agát po vyrezaní silne zmladzujú.
A práve toto zmladenie najlepšie potláčajú kozy, ktorým výmladky veľmi chutia.
Aj vďaka chápavému prístupu zástupcov a obyvateľov okolitých obci, pomoci CHKO Latorica a nám, kešerom bude možné prinavrátiť Tarbucke jej krásy a hodnoty, ktoré si budú môcť obyvatelia a návštevníci po rokoch znovu naplno užívať.

Pripravím:
- pracovné náradie, rukavice, ochranné pomôcky a ostatné podľa potreby eventu.
- eventové swg bezplatne pri aktívnej pomoci aspoň 2 hodiny. Počet objednávam na základe WA logov. Prípadné prebytky budú v cene 0,83 € s poďakovaním za tvoj príspevok na občerstvenie.
- občerstvenie LEN pre pracujúcich, nie okoloidúcich si pre bodík

Tentokrát nezabezpečím:
- dopravu (z BA pôjdeme v plnom aute)
- nocľah (riešime si ho súkromne)
- poCITOvé výlety v okolí, ochutnávky a pod.

Kedy: V sobotu od 09:58 do 16:37 na kopci, kde nás uvidíš a započuješ - v okolí / nad súradnícami. Tie ťa privedú k vstupu, kde budeme napríklad obedovať, mať zložené veci a pod. Samotné práce prebiehajú na kopci za súradnicami, kde budeme roztrúsení, preto je nemožné to zamerať a už vôbec nie načasovať, ale vedie tam len jedna cestička popri ktorej sa počas dňa budeme pohybovať.
Choď rovno po nej hore, hore a natrafíš na nás.

Ďakujem za tvoju pomoc.

KÓPIE POTREBNÝCH POVOLENÍ NA PRÁCE V 5. STUPNI OCHRANY VYDANÝMI ŠOP, SPRÁVA CHKO LATORICA BUDÚ K NAHLIADNUTIU V RUKÁCH OWNERA.  

Additional Hints (No hints available.)