Skip to content

<

Jaroslav Šustr

A cache by didius.falco Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/28/2021
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Za pomoc s touto keší bych chtěl VELICE poděkovat georodině A+D+T+M.

Keš, kterou se chystáte odlovit Vám ukáže místo narození a popíše Vám život málo známého člověka, který pomáhal s organizací a cestou výsadkářů z Anglie do Protektorátu Čechy a Morava.  I když nikdy neseskočil, dost často podnikl s nima cestu nad protektorát a zpět.

Jaroslav Šustr se narodil 18.3.1908 ve Strážnici v domě číslo 63. Dům byl v ulici B. Hrejsové, větší část  jedné ze stran  ulice byla ale zbořen a  na místě zbořených domů byly postaveny nové. Byl jazykově nadaný, absolvoval v roce 1935-37 válečnou akademii a jako štábní důstojník a zpravodajec byl zařazen do štábu velitelství okrsku Praha, jehož úkolem byla obrana hlavního města. Zde přečkal mobilizaci. Po okupaci odešel z armády a pracoval jako obchodním zástupcem firmy s oleji. V roce 1940 navázal kontakty na odbojovou organizaci Obrana národa, díky její pomoci se dostal přes Maďarsko do Jugoslávie, kde se přihlásil u československého úřadu. 10. dubna 1941 byl ustanoven do funkce přednosty velitelské sekce zvláštní skupiny D druhé správy odboru ministerstva obrany pro výsadkové akce v Československu a jednou z jeho povinností jako výsadkového průvodce (dispečera) byl doprovod československých parašutistů do protektorátu.

Vybraní dobrovolníci byli v letech 1941 až 1943 postupně posíláni do zvláštních kursů, umístěných převážně v odlehlých venkovských oblastech Anglie a Skotska. Tyto Special Training Schools (STS, speciální tréninkové školy) vytvořila pro své spojence Special Operations Executive (SOE, orgán pro zvláštní operace). Náplň výcviku se řídila úkoly, s nimiž byly skupiny potom vysílány do nepřátelského týlu. Výcvik se skládal ze školení základního, udržovacího a speciálního; Jaroslav Šustr absolvoval assault course (kurz útočného boje) a para course (parašutistický výcvik).

 

 

Jako výsadkový průvodce, styčný orgán mezi velitelem letounu a vysazovanou skupinou, často podnikal cesty nad okupovanou vlast. V závěrečné fázi letu byl většinou povolán k identifikaci orientačních bodů na ploše, ale za vysazení odpovídal velitel letounu. Pomáhal připravit skupinu k seskoku, odpovídal za její připravenost po stránce bezpečnosti osob i materiálu (kontrola padáku, upevnění výstroje a výzbroje, zakotvení lana) a stanovil pořadí seskoku jednotlivých mužů. O každém letu pořizoval operační záznam, v němž časově i věcně zaznamenával hlavní události letu a jeho průběh. Funkce dispečera měla značný význam psychologický, parašutisté jej znali, byl jedním z nich a patřil dokonce k velitelské skupině. Do poslední chvíle s nimi sdílel riziko letu a taktním jednáním udržoval jejich dobrou náladu a psychický stav. Předpokladem pro tuto funkci byla znalost angličtiny, absolvování parašutistického výcviku a pokud možno výcvik letecký (navigátor, pozorovatel, palubní střelec). Po štábním kapitánovi generálního štábu Šustrovi tuto funkci plnil nadporučík Hrubec, v jednom případě poručík Strankmüller.

Jaroslav Šustr doprovázel naše paradesantní skupiny nad protektorát devětkrát.

 

 

Od června 1944 byl Jaroslav Šustr vojenským a leteckým přidělencem v Číně. Po válce nenašel doma matku, otce, dva bratry. Jaroslav Šustr pak pracoval na generálním štábu ministerstva obrany, od listopadu 1946 působil u spojenecké kontrolní rady v Berlíně a podobně jako jiní vojáci ze Západu začal mít i on řadu potíží. Proto emigroval do Ameriky v roce 1948. U nás byl prohlášen za zběha a degradován na vojína.

 

 

 Šustr zkoušel všelicos, až jednou četl v novinách, že jakási pila v Minnesotě marně hledá účetního, tak se chopil příležitosti, zatelefonoval tam a měl přijet co nejdříve. Za poslední peníze koupil ojetý automobil, naložil rodinu a vydal se na 2000 km dlouhou pouť. Jako voják měl v krvi dochvilnost a dorazil do městečka dřív, aby měl čas na přípravu. Když k němu dojížděli, uviděl, že se tam staví slavobrána s nápisem Welcome! To ho zaujalo a zeptal se, koho to čekají. Nevěřil, když uslyšel, že se v městě má usadit nějaký plukovník, pracovat na pile a že to prý bude za posledních sto let první emigrant u nich. Když se pak lidé dozvěděli, že právě on je tím plukovníkem, nakonec společně odjeli ke starostovi, který byl navíc majitelem oné pily. Pak následovaly i okresní rozhlasové stanice a televize, přivítání bylo velkolepé, rodinu zavedli do zařízeného domku, v garáži stál automobil, v kuchyni byla chladnička i plná mraznička. Šustr si zakrátko spoluobčany získal, dobře pracoval a s lidmi se přátelil. Díky jeho neobyčejně bohatým zkušenostem a politickému i vojenskému přehledu ho rozhlas požádal o spolupráci a komentování mezinárodní situace.

7. listopadu 1988 Jaroslav Šustr umírá. Je pohřben v Americe.

 

KEŠ: DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ČI STREJDU GOOGLA NA MOBILU

Keš je na souřadnicích:    48°54,ABC      017°19,DEF

 

1. zastávka,úvodní souřadnice - stojíte v místech, kde cca stával rodný dům Jaroslava Šustra. Po levé straně domu, kde stojíte, je kovová brána. Je na ní několik hrotů a mě zajímá počet hrotů.

Hodnota C: Jaroslav Šustr doprovázel jednu paraskupinu, která provedla atentát na Heydricha. Která to byla?

- operace TIN - odečti od počtu hrotů 10

- operace SILVER A - odečti od počtu hrotů 11

- operace ANTHROPOID - odečti od počtu hrotů 13

 

Hodonota F: Kousek od Strážnice seskočila na Slovensku jaká paraskupina?

-operace SILVER B - odečti od počtu hrotů 16

- operace ZINC - odečti od počtu hrotů 14

- operace OUT DISTANCE - odečti od počtu hrotů 15

 

2. zastávka, 1.stage - stojíte před místní synagogou. Přímo naproti vchodu do Synagogy je sloup veřejného osvětlení. Na něm je skřín rozvadeče a na ní štítek ve tvaru R**E*** (když tak je obrázek v galerii).

 Hodonota B: Kousek od Stážnice se během války udála ještě jedna věc. Překročil zde hranice velitel jedné paraskupiny, který se tu dostal do přestřelky. Jak se jmenoval?

- Oldřich Pechal - druhé číslo z prava a mínus 2

- Adolf Opálka - první číslo z leva a plus 2

- Alfréd Bartoš - prostřední čislo a plus 2

 

Hodnota E: Který výsadkář zradil své kamarády a přivedl gestapo na stopu hrdinů schované v kryptě?

- Václav Kindl - první číslo z prava a plus 1

- Karel Čurda - první číslo z leva a mínus 2

- Viliam Gerik - druhé číslo z leva a plus 3

 

Posuneme se jen o kousek dál k brance na hřbitov. Zde je vitrínka a nad ni cedulka. Ta začíná slovy: ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE STRÁŽNICI...

Pod tímto nadpisem je text. A zde mě zajímá na jakém řádku je slovo:

Hodnota A: čitelný

Hodnota D: cenné

 

A to je vše.

Doufám, že vás příběh zaujal, hádanka moc nepotrápila a keš zalíbila.

Navštivte i další keše z projektu Geovýzva.

TATO KEŠ VZNIKLA V PROJEKTU GEOVÝZVA. Jako vždy je ke keši CWG.

Additional Hints (Decrypt)

an fgebzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)