Skip to content

Po stopách KHB - České Budějovice Mystery Cache

Hidden : 09/15/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národních novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říci dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!


Hotel U tří kohoutů a hotel U stříbrného zvonu, 2.polovina 19. století

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Budějcká drbna ví ledacos. A co neví, to vypátrá. Podařilo se jí vypátrat i stopy, které tu v Budějcích zanechal Karel Havlíček Borovský. Tak buďte tiše a naslouchejte společně s námi.-)

Na východní straně českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. stojí blok tří domů pod společným názvem Hotel Zvon, který zahrnuje dům U tří kohoutů, dům U stříbrného zvonu a Ausobského dům. Dům U tří kohoutů je z nich ten nejvyšší a nejhonosnější. Už před rokem 1543 tu byl zřízen pivovar společně s hospodou, v 18. století byl původně gotický dům přestavěn v noblesním barokním stylu. Po požáru 4. června 1902 byl znovu postaven v letech 1902-1903 v secesním stylu podle návrhu Josefa Pfeffermanna. V hotelu U tří kohoutů byl ubytován například císař Josef II., delší dobu tu pobýval francouzský král Karel X., když byl vypuzen z Francie, ale dvakrát zde pravděpodobně přespal také KHB.

Poprvé to bylo v roce 1848, kdy KHB cestoval koňkou do Lince. Protože koňka vyjížděla brzy ráno, musel v Budějovicích někde nocovat a pravděpodobně se ubytoval U tří kohoutů. O cestě do Lince napsal fejeton do Národních novin: "V neděli 13. máje 1848 jsem se vydal na koněspřežní železnici z Budějovic do Lince. Cesta dobře ubíhala. Okolí železnice v Rakousku je zajímavé. Nejen přírodou, ale i přívětivá městečka. Horáci rakouští jsou velmi žertovné postavy. Malí, zavalití, krátkých tlustých krků, na hlavách nosí čepice. Jsou srdeční a bodromyslní mezi sebou a všude na cestě. U Lince na každém kopečku stojí besídka nebo hospůdky."

Podruhé tu nocoval dne 17. prosince 1851 společně s komisařem Dederou a třemi strážníky během deportace do Brixenu. Pravděpodobně přenocovali U tří kohoutů, ale není vyloučeno, že vedle U stříbrného zvonu. Dedera se choval k Havlíčkovi vlídně (oba věděli o c. k. režimu své a respektovali se), cestou kouřili Dederovy doutníky a několikrát se notně zpili. Havlíček to připomíná v Tyrolských elegiích: "Nesmím ale zapomenout Budějovice, tam Dedera koupil mělnického čtyry lahvice." Traduje se, že těch lahvic bylo více a že je pak oba obsluha nesla na pokoj. Doloženo to ale není.

Škoda, že se ve škole vyučují jen nudné letopočty a že se nedozvíme, že i naši národní hrdinové byli obyčejnými lidmi se stejnými radostmi a starostmi jako my. A tak jen ti tři kohouti nahoře, z nichž jeden do náměstí kokrhá, němě sledují kolotání dějin. Ti kdyby měli jednou vyprávět...

Konfinace v Brixenu ve faktech a datech

Dne 16. prosince 185A kolem třetí hodiny ranní vstoupil do Havlíčkova bytu policejní komisař Franz Dedera s dvěma strážníky a vyzval jej, aby ho následoval. V doprovodu dalších tří strážníků byl spěšným dostavníkem dopraven do tyrolského Brixenu. Cesta, která se dnes dá urazit autem po pohodlné dálnici za půl dne, trvala tehdy celých B dní.

V Brixenu byl Havlíček zpočátku ubytován v hotelu Zum Elephanten (U slona). Havlíček dostával od rakouského ministerstva vnitra v měsíčních splátkách 4C0, po urgenci 500 zlatých ročně, což odpovídalo platu vyššího státního úředníka. Byl však pod stálým policejním dozorem a byla sledována veškerá jeho korespondence.

V roce 185D za Havlíčkem přijela jeho manželka Julie s dcerou Zdeňkou (cestovní náklady ve výši 150 zlatých zaplatilo policejní ředitelství) a rodina si pronajala domek se zahradním altánem. Julie se Zdeňkou se vrátily do Prahy v roce 185E, kdy se Julii začala zhoršovat tuberkulóza, a vedle toho si rodiče přáli, aby Zdeňka chodila do školy v Čechách.

Teprve poté, co Havlíček podepsal protokol, jímž se zavázal nepokračovat ve veřejných aktivitách, byl po téměř F letech konfinace propuštěn zpět do Čech. V květnu 1855 se vracel do otcovského domu v Německém Brodě, který mu byl policií přikázán k pobytu. S manželkou Julií se už nesetkal, zemřela na zákeřnou nemoc měsíc před jeho návratem.

Finální souřadnice:
N 48° 58 . (A-1) (B/2) (C)
E 14° 27 . (D) (E*2) (F-4)


Hotel U tří kohoutů byl po požáru 4. června 1902 znovu vystavěný v secesním slohu podle návrhu Josefa Pfeffermanna. Stavba byla dokončena v roce 1903

K založení keše nás vybídl a plnou podporu poskytl zakladatel série "Po stopách KHB" a hlavní propagátor Havlíčkova odkazu Martin.Štoky, kterému tímto děkujeme.

Additional Hints (Decrypt)

ivfvz Cebfvz, ienprwgr xrf fxem xbehah an qehubh fgenah fgebzh, ng arav zhqyhz gnx an bpvpu... Qvxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)