Skip to content

Bohuslav Grabovský Mystery Cache

Hidden : 09/17/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LordFilipus - velice Ti děkuji za pomoc se založením keše.

Tato keš je věnovaná rodáku z Kylešovic. Tím je československý voják a člen výsadku INTRANSITIVE – Bohuslav Grabovský.

Bohuslav Grabovský se narodil dne 19. ledna 1917 v Kylešovicích u Opavy jako nemanželský syn (a jeden ze tří dětí) zemědělské dělnice Františky Grabovské. Čtyři třídy obecné školy absolvoval v Kylešovicích, čtyři roky měšťanské školy poté v Opavě. Matka se provdala za Františka Panáčka, spolu měli ještě syna a dceru. Po absolvování měšťanské školy se Bohuslav učil na strojního zámečníky, učení ale nedokončil a živil se pomocnými pracemi.

Dne 1. října 1937 se hlásil na základní vojenskou službu u 15. pěšího pluku v Hranicích na Moravě. V době, kdy měl ukončit základní vojenskou službu už bylo Opavsko v Německých rukou. Proto požádal, zda by mohl zůstat v armádě. 1. dubna 1939 byl, v hodnosti svobodníka, propuštěn do zálohy. Odjel do Moravské Ostravy, kde se u příbuzných na statku živil jako zemědělský dělník.

Už 18. června 1939 se rozhodl opustit republiku, přešel do Polska a zde se hlásil na československém konzulátu v Krakově. 28. července odplouvá lodí do Francie a tam jako většina Čechoslováků vstupuje do Cizinecké legie a 18. srpna do El Arichu. Po vypuknutí války je mu umožněno opustit legii a vstoupil do čs. zahraniční armády a společně s příslušníky 1. pěšího pluku se zúčastnil bojů o Francii. Po pádu Francie, již jako desátník odplul 13. července 1940 do Anglie.

Je přidělen k 1. praporu čs. brigády. 5. března 1941 byl vybrán do programu výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Od 15. srpna do 20. září 1941 prodělal sabotážní kurz a paravýcvik. Od 25. ledna 1942 prodělal další výcvik: šlo o výcvik v práci s trhavinami, střelecký kurz, kurz boje beze zbraně, radiovýcvik a stáž v rafinérii. Byl přidělen k paraskupine INTRANSITIVE.

Bohuslav dostal doklady na jméno Josef Štěpánek.

Dne 29. dubna 1942 v půl druhé v noci přistávají na lesní louce „Na lomu“ u Václavky dvě paradesantní skupiny z Anglie. Skupinu INTRANSITIVE tvoří nadpor. Václav Kindl, četař Bohuslav Grabovský a desátník Vojtěch Lukaštík. Hlavním cílem skupiny bylo poškodit rafinerii v Kolíně. Druhou skupinu TIN tvořili rotní Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc. Jejich hlavním úkolem bylo provést atentát na ministra školství a propagandy Emanuela Moravce. Spolu se skupinou byly vysazeny i kontejnery s výstrojí, zbraněmi a výbušninami. Členové skupin se po seskoku nesešli, (pouze Lukaštík našel zraněného Cupala) a každý se vydal hledat pomoc na záchytné adresy. Rovněž nebyly nalezeny všechny kontejnery.

Četař Grabovský se 30. dubna setkává v lese s hajným Kotrbatým a ten ho odvádí na samotu Výrovna ve Věšíně k rodině Viktorových, která mu poskytla úkryt. Tam byl 4 dny. Přelet letadel nezůstal nepovšimnut německým orgánům. Poté co se na nádraží v pátek 1. května objeví dva neznámí muži (Lukaštík s Cupalem) je tato událost nahlášena četnictvu. 2. května je vyhlášena rozsáhlá pátrací akce německé ochranné policie a českého četnictva pod velením klatovského gestapa. Tomuto pátrání se nevyhne ani Věšín. Po příjezdu pátrací skupiny do obce bylo občanům dáno ultimátum do 11 hodiny, aby se přihlásil každý, kdo o hledaných osobách něco ví. Poté bude vykonána domovní prohlídka a při nalezení osob bude popraven starosta obce, řídící učitel, příslušníci četnické stanice a 50 dalších občanů. Byly utvořeny pátrací skupiny, které začaly konat domovní prohlídky. Jedna z hlídek, jejíž členem byl vrchní strážmistr Kotrbatý (velitel četnické stanice Věšín) dorazila na Výrovnu chvíli poté, co se z lesa vrátili Grabovský s Viktorou, kteří byli lépe zakopávat shozené kontejnery. Grabovský se ukryl do skříně v přístěnku, připraven v případě odhalení použít zbraň. Po nedbale provedené prohlídce Grabovský odhalen nebyl a pátrací skupiny opustily Věšín.

Po této dramatické události se Grabovský rozhodl k odchodu, aby dále neohrožoval rodinu Viktorových. Do Rožmitálu jej doprovází dcera Viktorových Marie a oba předstírají, že jsou milenci.  Z Rožmitálu odjíždí Grabovský na záchytnou adresu do Bernartic, kde nachází úkryt.

V Bernarticích se zdržel a dal do novin smluvený inzerát, aby našel své druhy. Přišel jen Vojtěch Lukaštík. Až na druhý pokus se Grabovský sešel s Kindlem. Oba se rozhodli vydat pro zakopaný materiál. To se nepodařilo – materiál už mělo gestapo. 7. května totiž nachází lesní dělník Alois Polák padák s kontejnerem zavěšený na smrku. Nález nahlásí na lesní správu arcibiskupského velkostatku, která hlášení postupuje dále četnictvu.  8. května je v okolí nálezu prohledáno gestapem z Prahy a jsou nalezeny 2 kontejnery se zbraněmi a výbušninami a 2 pytle s parašutistickou výstrojí..17. května je před svolanými občany Alois Polák oceněn 10 000 Kč za nález.

Bohuslav se tedy vydal zpět do Bernartic. Bohužel se zde rozneslo, že ve vsi je parašutista a doneslo se to ke gestapu. Je zátah na vesnici. Proběhlo několikeré zatýkání a vyšetřování a Bernartice nakonec jen o vlásek unikly osudu Lidic. Do konce stanného práva (3. 7. 1942) bylo za pomoc parašutistům zastřeleno 23 občanů, další skončili v koncentračních táborech. Bohuslav se rozhodne pro cestu na Slovensko. Hranice překročí v pořádku. Po čase s vrací zpět. Dostal nové falešné dokumenty a byl převezen do Mostku.

Bohužel gestapo rozprášilo jednu odbojovou buňku která spolupracovala s pomocníky Kindla a Grabovského. Tím se dostalo na jejich stopu. 16. Března 1943 byl zatčen Václav Kindl

17. března 1943 byl v Mostku zatčen gestapem i Bohuslav Grabovský. Přijal nabídku ke spolupráci, jako konfident. Rozhodl se ale neplnit svěřené úkoly. Byl znovu zatčen, když jeho lest gestapo prohlédlo. Proto byl na podzim 1943 znovu uvězněn. Z Pankrácké věznice se pokusil poslat moták s varováním londýnské exilové vládě, byl ale odhalen. Proto byl 3. prosince 1943 převezen do Terezína. V říjnu 1944 byl bez soudu popraven.

3. září 1945 byl jmenován podporučíkem pěchoty in memoriam. 2. října 1946 byl na žádost rodiny soudem prohlášen za mrtvého.

Vyznamenání:

1940 - Československý válečný kříž 1939

1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie

Zdroj: wiki,kmenový list,vlastní bádání

Foto klobouku: VHU Praha

KEŠ: na úvodních souřadnicích nic není. Pár metrů od nich je rodný dům, kde se Bohuslav Grabovský narodil. Viz Zajímavé místo.

Nebudu Vás trápit šiframa atd. Stačí nasadit si klobouk Bohuslava Grabovského a hurá do hry. Štastný lov.

 

TATO KEŠ VZNIKLA V PROJEKTU GEOVÝZVA. Jako vždy je ke keši CWG.

Additional Hints (Decrypt)

Iryxý fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)