Skip to content

Tynsky chram Traditional Geocache

Hidden : 02/03/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Ahoj kačeři! Vítám vás na mé další keši. Tentokrát v samém srdci Prahy - u Týnského chrámu.


Hello geocachers! Welcome on cache about Church of Our Lady before Týn.
O chrámu:


Kostel Matky boží před Týnem – původní románský kostel, zmiňovaný poprvé r. 1135 patřil ke špitálu kupců a své jméno dostal podle ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungelt.

Chrám v dnešní podobě se začal stavět v polovině 14. stol. Teprve roku 1457 byl zhotoven krov nad hlavní lodí a v následujících letech, za vlády krále Jiřího z Poděbrad, se uskutečnila výstavba západního štítu. V něm byla postavena králova socha s nápisem Veritas vincit – Pravda vítězí a nad ní velký zlatý kalich, do kterého se vešly čtyři měřice obilí. Kalich údajně pocházel z prvních křesťanských časů, ale vyprávělo se, že je ještě starší. Přestože katoličtí kněží několikrát dobře zaplatili zlodějům, aby kalich ukradli, nikomu se to nepodařilo. Vzácný kalich padl do oka čápům, kteří si v něm zřídili hnízdo a nanosili do něj velké množství žížal, hadů a žab. Tato havěť pak padala dolů na náměstí a hadi se rozlézali do ulic. Husité by byli rádi kalich sundali, ale pro víru a také pro posměšky katolíků to nemohli udělat. Řešení se přece jen našlo, když čápi odletěli do teplých krajů, zakryli husité kalich velkou deskou.

V době husitské sloužil kostel jako hlavní chrám. V Týnském chrámu kázali už předchůdci Jana Husa Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže. Od roku 1427 zde kázal volený husitský arcibiskup Jan Rokycana, který je v chrámu i pohřben. Kališníkům chrám sloužil až do roku 1623, kdy jej převzali jezuité a roku 1626 nahradili sochu krále postavou Madony a z kalichu zhotovili svatozář.

Ze vstupních portálů je bezesporu nejkrásnější severní portál, dílo parléřské huti, vznikající od 80. let 14. století do jeho konce. Je vyzdoben baldachýny, které měly chránit sochařskou výzdobu. Do tympanonu byly vloženy desky s reliéfní sochařskou výzdobou, která patří mezi vrcholná díla našeho středověkého sochařství. Jsou zde znázorněny pašijové výjevy - Bičování, Korunování trním a Ukřižování. Za autora bývá označován Mistr busty sv. Cyrila z horního triforia v katedrále sv. Víta nebo umělec z jeho okruhu. V interiéru kostela je celkem 19 oltářů, bohatě řezaných a sochařsky zdobených, převážně raně barokních. Hlavní oltář s vyobrazení nanebevzetí Panny Marie, je jedním z nejpropracovanějších v celé České republice. V roce 2000 byla v severní boční lodi objevena vzácně zachovaná freska sv. Jeronýma se lvem z konce 14. století. Ze zajímavých osobností je v chrámu pochován hvězdář a astronom Tycho Brahe který zde má krásný kamenný náhrobek.

Dvojice charakteristických věží chrámu je nestejná – jedna z nich je zdobnější a širší a říká se, že představuje silnější část rodiny, tedy muže. V roce 1992 byla zvonice severní věže opatřena bronzovým zvonem o váze 960 kg, který nahradil historický zvon, odvezený za německé okupace v době 2. světové války. Týnský chrám je od roku 1962 národní kulturní památkou.

About church:


The Church of Our Lady before Týn is among the most beautiful Gothic buildings in Prague. It is the largest and most notable church in the area and has always been considered the heart of the Old Town – the symbolic importance of this monument greatly exceeded its role as simply another parish church. The cathedral was built in the second half of the 14th century on the site of an older structure, which predestined its relationship to the square. In front of the older church, there stood houses on the square, so the facade of the new cathedral had to be built behind them. However, the results of this setback were magnificent. The houses create a backdrop for the church: the towers behind them rush and shoot up towards the heavens with a certain effect of surprise.

Today, you can access the church through a corridor discreetly hidden under a Gothic arcade of the building overlooking the square. The main portal of the church, however, is positioned on its side, facing the narrow Týn Street. The bas-relief adorning the tympanum is testimony to the importance of the building and the wealth of burghers and merchants who provided their auspices for its construction. Its exceptional quality is perhaps comparable only to the outstanding output of the court circles in Paris or Burgundy.

In the 15th century, the church became the main place of worship of the Hussite movement, and it remained so until 1621. Till that date, the facade was also adorned with a golden chalice, the Hussite symbol. In 2017, the chalice was returned, as a gesture of ecumenical reconciliation.

The interior of the church underwent a Baroque renovation following a 17th century fire. However, these renovations did not diminish the exceptional atmosphere of the place. The power of this sacred place of worship is further enhanced by the sheer number of artistic objects stretching across all the periods of its construction: the Gothic period is represented by a remarkable late Gothic canopy built at the turn of the 15th century by Matěj Rejsek, who was also the author of the nearby Powder Tower. The dawn of the Renaissance is represented through an impressive altar depicting the baptism of Christ, and whose author only left the initials I.P. From the Baroque era, it is no doubt the central altar, with a canvas by Karel Škréta dating from the mid-seventeenth century which stands out.
Keš


Keš najdete klasicky na úvodních souřadnicích. Místo je velice zamudlené, obrňte se trpělivostí. Najít keš by neměl být problém, ale právě kvůli mudlům dávám D2,5. Nebojte se použít hint či fotohint, cílem je, abyste keš našli na první pohled.

Děkuji geopavkovi za výrobu schránky!

Česká část listingu byla převzata z https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tynsky-chram.Cache


Cache is placed of course at starting coordinates. The cache shouldn't be hard to find, but the place is infested with muggles, which is why the difficulty is 2.5. Please do use the hint and photohint to find the container at first glance.

Thank geopavka very much for the production of the cache!


English part of the listing was taken over https://www.avantgarde-prague.com/what-to-see/church-of-our-lady-before-tyn/detail.
Mapa série PraGeo / Map of PraGeo series.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] cybg, anuber, icenib; sbgbuvag
[EN:] srapr, hc, evtug; cubgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)