Skip to content

Osudoví Havlíčkovi muži - Václav Žák Traditional Geocache

Hidden : 01/10/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V životě člověka se mnoho událostí děje zcela náhodně, ale mnoho náhodného každého z nás nasměruje někam zcela jinam. Je na nás a na lidech, které potkáváme, jak dopadnou tato setkání a jak ovlivní další život člověka.

Chtěla bych Vás seznámit s několika osobnostmi, které výrazně ovlivnily život Karla Havlíčka Borovského.

Václav Žák

V první polovině 19. stol. v  domě U bílého koníčka v německém Brodě žil u svých rodičů blízký přítel Karla Havlíčka,  pozdější absolvent báňské akademie ve Štiavnici, Václav Žák.

Po návratu z Ruska se odehrává tato příhoda:

Teprv milému druhu Václavu Žákovi, rodáku brodskému, který tehda studoval hornickou akademii ve Šťávnici a nyní v srpnu přišel na prázdniny do Brodu, poštěstilo se po několika nedělích vybaviti Karla z jeho samotářského trudu a rozveseliti mysl jeho opět do bývalého jasna. „A jen vy, brodští lenoši, jste se pořád ještě nezmohli na ochotnické divadlo? Počkejte!“ rozhodl se jednoho dne z čista jasna náš Karel, k nemalému potěšení bratra Františka i přítele Žáka; a rázem bylo ujednanou věcí, že Brod musí také míti ochotnické divadlo; Žák bude malovati dekorace, bratr Frantík vyhledá mezi studenty a děvčaty brodskými herecké talenty, Karel však působivé kusy divadelní, i bude ředitelem, dramaturgem a regisserem v jedné osobě. Ujednáno — vykonáno. Cokoliv Havlíček podnikl, museloť jíti z hurta — klopotem ku předu.

Další zprávu o přátelství s Havlíčkem máme z doby, kdy pobýval v Kutné Hoře:

Však nejblažší chvíli za celého svého života v Hoře Kutné zažil Havlíček, když jej z nenadání navštívili dva věrní druhové z mládí, kterých již po léta byl neviděl: nejmilejší to přítel jeho V. Žák, té doby horní úředník v Srbsku, a Jan Nevole, vrchní stavitelský rada v Bělehradě. „Nikdy neviděl jsem Havlíčka radostněji dojatého,“ vypravuje náš pamětník; „snad ani shledání se s vlastním otcem nebylo by mu mohlo způsobiti tolik radosti.“ Tak hluboké a upřímné byloť právě srdce Karlovo. Žel Bohu, že těch chvil blahých bylo mu popřáno tak po skrovnu a že byly to jen pouhé chvilky, po nichž sledovala tím trpčí bolest rozloučení.

Poslední zmínka o jejich přátelství je z doby po Havlíčkově návratu z Brixenu:

„Havlíček se od matky se odstěhoval – obýval domek v bratrově zahradě, komoru s jedním oknem – služebná Anna Vedralová mu tam nosila jídlo: většinou ho najde, jak stojí v koutě, pohled má nepřítomný, často ji vůbec nevnímal. Nebo stával nad odklopeným úlem, který nesl jeho jméno. Jediný člověk, s nímž se stýkal, je kamarád z dětství, Václav Žák. Není to příliš povzbudivý společník – trpí paranoiou.Při požáru domu roku 1855 shořely všechny Václavovy plány, výkresy i „ocelové nástroje“, což jej psychicky zlomilo a nikdy se z toho již nevzpamatoval. Nicméně policejní dohled byl rozšířen na oba: dvojice sledovaných prý sedí na zahradě v zahradním altánu a hraje šachy, aniž by dlouhé hodiny pohnula figurkami.“ Žák však musel být časem hospitalizován v léčebně v Praze, kde brzy zemřel. Tak poměrně rychle následoval ve smrti svého přítele Karla Havlíčka...

Additional Hints (Decrypt)

i xberarpu iryxéub fzexh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)