Skip to content

Hantverpia VirtualReward 3.0 Virtual Cache

Hidden : 09/01/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Virtual Rewards 3.0 - 2022-2023

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between March 1, 2022 and March 1, 2023. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 3.0 on the Geocaching Blog.

 

 

Volgens de legende zou de wrede reus Druoon Antigoon van iedere schipper die op de Schelde passeerde een hoge tol eisen . Indien men weigerde of niet in staat was om deze tol te betalen , werd door de reus genadeloos de rechter hand afgehakt en in de Schelde geworpen . Tot op de dag dat de Romein Silvius Brabo met zijn schip voorbij zeilde . Brabo weigerde om aan de onrechtvaardig hoge eis van de reus te voldoen en trok vervolgens moedig ten strijde . In dit gevecht werd de reus gedood , waarna Brabo de hand van Antigoon afhakte en deze in de Schelde wierp .Ter herinnering aan dit “handwerpen” werd de nederzetting die ontstond op de oever naast de Schelde , Antwerpen genoemd en werd de hand het symbool van de stad .

 

Met deze Virtual nemen we jullie mee langsheen enkele plekjes die met de legende gelinkt zijn . Je kan deze Virtual perfect combineren met de gelijknamige Adventure Labs . Om deze Virtual tot een goed einde te brengen , zal je de 5 punten moeten bezoeken en daar de bijhorende opdracht uitvoeren . Op WP1 , 4 en 5 moet er een foto genomen worden , bij WP2 en 3 moet je een woord of stukje tekst zoeken . De foto’s plaats je bij je log , de antwoorden stuur je door via het berichtencentrum of via mail .

 

Logs die niet aan de eisen voldoen zullen verwijderd worden !

 

 

Legend has it that the cruel giant Druoon Antigoon demanded a high toll from any skipper passing on the Schelde . If people refused or were unable to pay this toll , the giant would mercilessly cut off their right hand and throw it into the Schelde . Until the day the Roman Silvius Brabo sailed by with his ship . Brabo refused to comply with the giant's unjust demand and then bravely went into battle . In this battle the giant was killed , after which Brabo cut off Antigoon's hand and threw it into the Schelde .In memory of this "hand throwing" , the settlement that arose on the bank next to the Schelde was called Antwerp and the hand became the symbol of the city .

 

With this Virtual we take you along some places that are linked to the legend . You can perfectly combine this Virtual with the Adventure Labs of the same name . To complete this Virtual , you have to visit the 5 points and complete the corresponding tasks . At WP1 , 4 and 5 you have to take a picture , at WP2 and 3 you have to find a word or a piece of text . Ad the photos to your log and send the answers via the message centre or via e-mail .

 

Logs that do not meet the requirements will be deleted !

 

 

Additional Hints (No hints available.)