Skip to content

Trockenrasen – Fontane #07 Traditional Geocache

Hidden : 04/14/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ta skrytka, której polskojęzyczna nazwa brzmi „Murawy kserotermiczne – Fontane #07”, należy do składającego się łącznie z 31 skrytek szlaku „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury”, łączącego Buckow przez Park Przyrody Märkische Schweiz,  krajobrazowy park wiejski w Wollup, park miejski w Kostrzynie nad Odrą i Park Narodowy „Ujście Warty” do Słońska. Jego bohater, Th. Fontane (1819-1898), był farmaceutą, ale przede wszystkim pisarzem i dziennikarzem. Chętnie podróżował i pisał relacje ze swoich wypraw. Wędrując naszym szlakiem trafisz na jego ślady i dowiesz się więcej o jego życiu i opisywanych przez niego skarbach przyrody i kultury.

Szczególną cechą tej polany, czy też łąki, jest to, że po ostatnim zlodowaceniu rozwinęły się tu naturalne murawy kserotermiczne. Gleba składa się głównie z piasków i jest uboga w substancje odżywcze.  Ze względu na nachylenie całej polany i przepuszczalne podłoże woda może szybko spływać i/lub przesiąkać, przez co gleba szybko staje się bardzo sucha. Dla roślin oznacza to, że muszą posiadać wysoką odporność na suszę.

Przekonaj się sam, że murawy kserotermiczne nie są jednak jałowe, lecz stanowią unikalne, godne ochrony siedliska, pełne fascynujących, kolorowych roślin. W ich poszukiwaniu możesz tu odkryć rzadkie gatunki, takie jak zawciąg pospolity, chaber driakiewnik czy jasieniec piaskowy.  Murawy kserotermiczne jako typ siedliska są rzadkie i często zagrożone w wyniku zmiany sposobu lub intensyfikacji ich użytkowania, zalesiania np. Na tym suchym, ubogim w składniki odżywcze siedlisku występuje duża różnorodność gatunków zwierząt. Wiele z występujących tu gatunków o gatunki chronione, jak np. pszczolinki czy mrówkolew.

Znajdujesz się na terenie chronionego biotopu/ rezerwatu przyrody – w poszukiwaniu skrytki nie musisz opuszczać udostępnionych dróg i ścieżek.

 

Der Cache „Trockenrasen – Fontane #07“ gehört zu der Route „Von Park zu Park – mit Theodor Fontane Schätze des Natur- und Kulturerbes entdecken“, die 31 Verstecke von Buckow durch den Naturpark Märkische Schweiz, den Landschaftspark Wollup, den Stadtpark in Kostrzyn nad Odrą und den Nationalpark „Ujście Warty“ bis nach Słońsk miteinander verbindet. Th. Fontane (1819-1898) war Apotheker, aber vor allem Schriftsteller und Journalist. Er reiste gerne und schrieb Berichte über seine Reisen. Auf dieser Route begeben Sie sich auf seine Spuren und erfahren mehr über sein Leben und die von ihm beschriebenen Natur- und Kulturschätze.

Das besondere dieser Lichtung/Wiese ist, dass hier nach der letzten Eiszeit ein natürlicher Trockenrasen entstanden ist. Der Boden besteht hauptsächlich aus Sand und ist nährstoffarm. Durch die Neigung der gesamten Lichtung und durch den durchlässigen Untergrund kann Wasser schnell abfließen und/oder versickern, so dass der Boden schnell sehr trocken ist. Für die Pflanzen bedeutet dies, dass sie eine hohe Widerstandskraft gegen Trockenheit benötigen.

Lassen Sie sich davon überzeugen, dass der Trockenrasen nicht karg, sondern ein einzigartiger, schützenswerter Lebensraum voller faszinierender, bunter Pflanzen ist. Wenn Sie sich auf die Suche begeben, können Sie seltene Arten wie die Sand-Grasnelke, die Skabiosen-Flockenblume oder das Berg-Sandglöckchen entdecken.  Der Lebensraum Trockenrasen ist selten und oft durch Nutzungsänderungen, Aufforstungen oder Intensivierung der Nutzung gefährdet. In diesem trockenen, nährstoffarmen Lebensraum befindet sich eine hohe Artenvielfalt. Viele der hier vorkommenden Arten stehen unter Schutz, wie z. B. Sandbienen oder der Ameisenlöwe.

Hier handelt es sich um ein Naturschutzgebiet/Biotop die ofiziellen Wege müssen zu keiner Zeit verlassen werden.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Rvafg anpu bora trfgerpxg, wrgmg zvg Zbbf orqrpxg - Avrtqlf fvrtnwnpr jlfbxb, qmvf cbxelgr zpurz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)