Skip to content

Koverojärvi - Kellarivuoren puoliluola EarthCache

Hidden : 05/09/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 Tämä on Earthcache eli maakätkö, joten et löydä paikalta kätköpurkkia tai lokikirjaa tähän kätköön liittyen. Tällä earthcachella käynti osoitetaan suorittamamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät jotka käsittelevät alueen geologiaa ja syntyperää.

 This is an Earthcache so you won't find any items, box, physical cache or logbook at this site. You can log your visit by doing given tasks which are related to the site. (Skip to English section)


Koverojärven synty                                                                     

Koverojärvi on pitkä ja kapea rotkojärvi Ruovedellä Helvetinjärven kansallispuistossa. Koveron rannat ovat kallioiset ja useimmista kohdista jylhät ja korkeat. Rannoilta nousee monia korkeita mäkiä, jotka nousevat kymmenien metrien korkeuteen järvestä kuten Vierunmäki, Isomäki ja Kellarivuori. Niiden jylhät kallioiset jyrkänteet putoavat paikoin pystysuorina seinäminä kymmenien metrien korkeudesta järveen. Koveron pinta-ala on 1.4 neliökilometriä eli 140 hehtaaria. Järvi on parhaimmillaan jopa 50 metriä syvä. Suurin osa rannoista, muttei itse järvi, kuuluu Helvetinjärven kansallispuistoon, joten otathan sen huomioon järvellä liikkuessasi.

Kovero on osa Helvetinjärven rotkojärviketjua joihin kuuluu yhteensä seitsemän järveä ja lampea. Rotko syntyi 150-200 miljoonaa vuotta sitten maankuoren halkeamien ja siirrosten seurauksena. Ammoin tienoot peitti jylhä vuoristo, joka ulottui Ruotsista Venäjän Karjalaan. Paikalla kohonnutta vuoristoa kutsutaan Svekokarelideiksi. Ne muodostuivat noin kaksi miljardia vuotta sitten mannerlaattojen törmätessä. Arvioiden mukaan huiput olisivat olleet yhtä korkeita kuin Alpit.

Tuhansien miljoonien vuosien aikana eroosio kulutti vuoriston lähes kokonaan. Jäljelle on jäänyt vain vaaroja ja tuntureita, jotka eivät ole kuluneet pois, sillä ne muodostuvat kovemmasta kiviaineesta, kvartsista. Vuoren valtavan painon väheneminen nosti kiviaineksen lähemmäs maanpintaa, ja se halkeili suuriksi lohkoiksi. Maanpinnan kohotessa edelleen lohkojen välisiin rakoihin muodostui murroslaaksoja, jotka näkyvät maastossa pitkinä ja kapeina laaksoina, joita jyrkät peruskalliot reunustaa. Viime jääkauden lopussa noin 10 000 tuhatta vuotta nykyistä Koveronjärveä pitkin virtasi jäätikköjoki, joka puhdisti laakson irtoaineesta. Joki hyödynsi jo puolivalmista murroslaaksoa ja seuraili sitä. Jäätikköjokea pitkin saattoi kulkeutua kaikenlaista jäätikön kuljettamaa tavaraa, kuten siirtolohkareita. Jääkauden jälkeinen sulamisvesi aiheutti sen että syvimmät kohdat ovat nykyään veden peitossa. Siten järvialtaista on syntynyt järviketju, joka on säilynyt näihin päiviin saakka meidän ihailtavaksi.

 Helvetinjärven kansallispuiston kalliomaasto on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Se on geologisilta ja biologisilta piirteiltään arvokas luonnonmaisemakokonaisuus.   

    

Kellarivuoren luola                             

Koveron vaikuttavimpia nähtävyyksiä ovat sen eteläpään kalliojyrkänteet etenkin Kellarivuoren kohdalla. Vuori nousee Koverojärven pinnasta noin 80 metriä, joista yli 20 pystysuoraan vedestä. Jylhään kalliojyrkänteeseen muodostui viime jääkauden vaikutuksesta luola tai iso syvennys, jonne koordinaatit sinut johdattavat. Vuoren kyljessä olevassa onkalossa on pieni soraranta, joka tosin peittyy veteen alkukesästä tulvien takia.

Paikalta löytyy myös vieraskirja, joka ei liity tähän kätköön. Siihen voit halutessasi kirjottaa nimesi. Paikka on tavoitettavisssa vain vesitse tai talvella jäätä pitkin. Terrain tulee vain sijainnista eli ei tarvitse kiipeilyä. 

 

Jotta voit merkitä tämän kätkön löydetyksi sinun täytyy suorittaa seuraavat tehtävät annetuissa koordinaateissa

1)   Mitä muusta kallionseinämästä poikkeavaa väriä näet luolan pinnassa annetuissa koordinaateissa? 

2)   Arvioi puoliluolan korkeus ja leveys.

3)   Milloin ja miten arvelet luolan syntyneen kallioon kuvauksen tekstin perusteella?

4)    Vapaaehtoinen:  Ota kuva luolan luona tai matkalla luolalle ja liitä se loggaukseesi. 

Lähetä vastauksesi kätkön omistajalle profiilisivun kautta. Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa mutta asiattomat logit tullaan poistamaan. Omistaja vastaa viestiin jos vastauksissa on jotain epäselvää.


 Kovero lake

Lake Kovero is a long and narrow lake in Helvetinjärvi national park. The shores all mostly steap and rocky. Many high hills reach height of ten of meters from lake surface, for example Vierunmäki, Isomäki and Kellarivuori. Hills are completely in forests. Here and there their steap cliffs descend vertically to the lake. The surface area of the lake is 1.4 square kilometers or 140 hectares. The lake is almost 50 meter deep. Mostly the shores are part of Helvetinjärvi nationalpark but the lake is not. Consider this when you move out there. 

Kovero is part of Helventinjärvi rift valley which have been formed 150-200 million years ago by displacement of earths crust. Very long ago there was a mountain range in the area called "Svekokarelidit" which erosion destroyed. Today only the parts where it was quartz, are visible, mostly in northern Finland. The loss of the enormous weight of the mountain lifted the rock material closer to the earth's surface and cracked into small pieces. Fault valleys were formed, which are visible in the terrain as long and narrow valleys bordered by bedrock. During the last ice age, about 10,000 years ago, a glasier river cleared the gorge of loose rocks. A lot of all kinds of stuff was transported along the glacier river, for example boulders. The melted water after the Ice age formed lakes to the deepest parts of the gorge. There are seven lakes in the whole gorge. See the map: Retkikartta.fi

The rocky terrain of Helvetinjärvi national park is nationally classified as a valuable rocky area. It is a valuable entity from a geological point of view.

Kellarivuori Cave

The most impressive places on Kovero are the rock cliffs at its southern end, especially at Kellarivuori. The hill rises about 80 meters above the surface of Lake Kovero, of which more than 20 meters vertically from the water. A cave or a large recess has formed in the steep rock cliff, where the coordinates will lead you. There is a small gravel beach in the hollow on the side of the cliff, which is covered in water in early summer due to meltwater. In midsummer and autumn the beach is much bigger. 

There is also a guest book, which is not related to this cache. There you can sign your name if you want to. The cave is only accesible by boat or in wintern along the ice. Terrain comes from the location so you don't have to climb. On the shores you can also spot other caves on the way to Kellarivuori. 

 To log this cache you must do following tasks in given coordinates:

 1)   What special colour can you see in the cliff in posted coordinates? 

  2)   Estimate the height and widht of the "half" cave in given coordinates.

  3)   Why do you think the cave was formed based on the description?

  4) Voluntary task: Take a photo of you or your canoe at given coordinates.

Send your answers via profile. You don't have to wait for a logging permission but any incomplete logs will be deleted without a warning. Cache owner will reply if there is something unclear in answers. 

    The cave is only accesible by boat or in winter along the ice.

    Terrain comes from the location so you don't have to climb.

  • Photos: GeokuhaK & Kokkila
  • Sources: Wikipedia, APU-lehti, Geologic school book, own and Kokkila's knowledge, retkikartta.fi.

Info about the area: Luontoon.fi

 

 

 

                

 

     

 

Additional Hints (No hints available.)