Skip to content

Wokół Kretomina i Raduszki # -3 Traditional Geocache

Hidden : 05/24/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


POL
ROWEROWO WOKÓŁ KRETOMINA

Ostatnio urzekła nas ta okolica, wykręciliśmy tu niedawno w trzy dni ponad setkę. Okolice między Kretominem i Raduszką, Boninem, Manowem i Świeszynem są bardzo ciekawe krajobrazowo. Rozległe pola, wyraźnie zaznaczone lasy i atrakcyjne panoramy sprzyjają spacerom lub wycieczkom rowerowym. Momentami jest jak na Kaszubach, choć brakuje wód w postaci jezior. Zapraszamy na wizytę w tym pięknym rejonie połączoną z keszowaniem! Trasa nawet dla średniozaawansowanych. Pętla z Rokosowa zajmuje, w zależności od wariantu, niecałe 25 km.

Prosimy o zabranie czegoś do pisania. W niektórych pojemnkach znajdują się litery - przydadzą się do odkodowania finału.

Polecamy również poszukiwania na naszych keszerskich szlakach w bliskim sąsiedztwie: „W drodze do Bonina” i „W drodze do Manowa”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG
Recently, we have been captivated by this area, we made over a hundred in three days. The area between Kretomino and Raduszka, Bonin, Manowo and Świeszyno are very interesting in terms of landscape. Vast fields, clearly marked forests and attractive panoramas are perfect for walking or cycling trips. At times it is like in Kaszuby, although there is no water in the form of lakes. We invite you to visit this beautiful area combined with keshoeing! The route is even for intermediate. The Rokosowo loop takes less than 25 km, depending on the variant.

Please bring something to write on. Some of the containers have letters - they will be useful for decoding the final.

We also recommend searching our Keszers routes in close vicinity: "On the way to Bonin" and "On the way to Manowo".

Additional Hints (Decrypt)

zntarglx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)