Skip to content

Bunker B-S-3 Paseka Traditional Geocache

Hidden : 11/01/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bunker B-S 3 známi taktiež ako Paseka sa nachádza v strede Pečnianského lesa. Izolovaný obojstranný pechotný zrub betónovaný 4-9.1.1937 stavebnou firmou Ing. Rudolfa Friča z Bratislavy, je napojený na káblovú studňu KS 0221 / C
B-S 3 má dve podlažia na hornom podlaží sa nachádzali strieľne, toalety, naftový agregát, sklad a čerpadlo na vodu. Na spodnom poschodí boli sklady na muníciu sklad potravín ubytovacia izba pre vojakov vzduchotechnika s dvoma filtračnými zariadeniami.
Pred bunkrom sa nachádzali priekopy aby sa nedalo dostať ku hlavniam guľometov a taktiež slúžili ako miesto na prázdne nábojnice. S guľometov sa pomocou harmonikových rúr nábojnice dostavali do priekop pred bunkrom.

Bunker B-S-3 Paseka je podobne ako bunker Mulda neudržiavaný a schátraný, Po vytopení neďalekým Dunajom bol i tento bunker uzatvorený a dá sa pozrieť len zvonku.

Najjednoduchší prístup je úzkou lesnou cestou od bunkru B-S 4 LÁNY, ktorý je sprístupnený verejnosti. S trochou snahy sa tam dá dostať aj na bicykli, 

Prosím, xWG meniť iba za iné xWG. Výmenu xWG prosím nahlásiť do logu.

 

Bunker B-S 3, also known as Paseka, is located in the middle of the Pečna Forest. Insulated double-sided infantry log cabin concreted 4-9.1.1937 by the construction company Ing. Rudolf Fritz from Bratislava, is connected to the cable well KS 0221 / C
B-S 3 has two floors on the upper floor there were firing rooms, toilets, diesel generator, warehouse and water pump. On the lower floor were the ammunition stores a food store accommodation room for the soldiers air conditioning with two filtration plants.
In front of the bunker there were trenches to make it impossible to get to the barrels of machine guns and also served as a place for empty cartridges. With the machine guns, the shell casings were delivered to the trenches in front of the bunker by means of accordion tubes.

Bunker B-S-3 Paseka is, like bunker Mulda, unmaintained and dilapidated, After flooding by the nearby Danube, this bunker was also closed, it can only be seen from the outside, 

The easiest access is through a narrow forest road from the bunker B-S 4 LÁNY, which is open to the public. With a little effort, you can also get there by bicycle, 

Please only change xWG for other xWG. Please report the exchange of xWG in the log.

Additional Hints (Decrypt)

Fgebz / Gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)