Skip to content

Obec Bačkovík Traditional Geocache

Hidden : 11/17/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obec Bačkovík

 

 

 

 

Obec Bačkovík sa nachádza 25 km severovýchodne od okresného a krajského mesta Košice, v severovýchodnej časti Košického kraja na východe Slovenskej republiky (región Abov). Obec tvorí jedno katastrálne územie s rozlohou 418 ha. Obec mala 582 obyvateľov (stav k 1. 1. 2022).

 

História obce

Bačkovík, abovská dedina, existovala už v stredoveku a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1323 (Bagak). Obec patrila pod Abovskú (Abovsko-Turnianskú) stolicu. Jej osídlenie bolo pôvodne slovenské, neskôr slovensko-maďarské. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. K pôvodným remeslám, ktoré v tejto dobe v obci existovali, patrili tesár a chovateľ koní. V 15. storočí bola obec súčasťou rodového panstva Perenyiovcov. V roku 1601 mala obec 14 usadlostí. V roku 1828 bolo v obci 46 domov.

 

Prírodné podmienky

Obec Bačkovík sa rozprestiera na rozhraní Košickej kotliny a západnej časti Slanských vrchov. Nadmorská výška stredu obce je 269 m n. m. . Jej členitý povrch s krátkymi dolinami a svahmi rozčlenenými eróznymi ryhami a výmoľmi tvoria flyšové súvrstvia. Obytná časť obce je v údolí.

Cez obec Bačkovík preteká Rankovský potok, ktorý tečie od severovýchodu na juhozápad a vlieva sa do rieky Olšava. Okolo obce priteká zo západnej strany rieka Olšava. Charakterizuje ju meandrujúci tok s niekoľkými obtočníkmi. Pre celú oblasť táto rieka vytvára priaznivé biologické podmienky pre najúrodnejšie časti chotára.

Územie obce patrí z hľadiska klímy do teplej oblasti, mierne vlhkej, s chladnou zimou. Počet letných dní s najvyššou dennou teplotou 25 °C a viac tu presahuje 50. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18.5 °C, najchladnejším január s priemerom – 4 °C. Najvyššia teplota vzduchu nameraná v týchto miestach je okolo 36 °C, najnižšia okolo – 20 °C. Začiatok vykurovacieho obdobia sa pohybuje medzi 20. septembrom až 10. októbrom. Trvanie vykurovacieho obdobia je 230 – 250 dní.

Priemer ročných zrážok je okolo 700 mm s minimom v marci a maximom v júni. Priemerný počet dní so zrážkami dosahuje 100 – 110, s maximom v júni (10 – 11 dní) a minimom v septembri (6 – 7 dní). Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje v nižších polohách okolo 60. Prvý deň so snehovou pokrývkou je v obci Bačkovík v poslednej dekáde novembra. Priemerná výška snehovej pokrývky dosahuje 10 cm vo februári.

 

Správne členenie

Obec Bačkovík patrí do matričného obvodu Bidovce, avšak bežné overovacie úkony sa vykonávajú na Obecnom úrade v Bačkovíku. Stavebný úrad (prenesený výkon štátnej správy) má obec v Bidovciach. Funkciu samosprávy vykonáva Obecný úrad Bačkovík.

 

 

 

Štát: Slovensko
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice-okolie
Región: Abov
Nadmorská výška: 269 m n. m.
Rozloha: 4,18 km⊃2; (418 ha) 
Obyvateľstvo: 583 (31. 12. 2021) 
Hustota: 139,47 obyv./km⊃2;
Prvá pís. zmienka: 1329

 

 

 

 

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Znyá bxeúuyn ghwn, anxhxav qah bqmnqh, ivfí i ubearw pnfgv / N fznyy ebhaq guhwn, gnxr n ybbx vafvqr sebz onpx, unatvat ba gur gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)