Skip to content

KK 2023 - Stezka Msgre. Bohumila Staska Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2023
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stezka Msgre. Dr. Bohumila Staška

Dva kamenné pomníčky vyznačují krátkou stezku Msgre. Bohumila Staška nedaleko poutního místa Dobrá Voda u Pocinovic. Stezka směřuje po části žluté turistické značky od Dobré Vody vzhůru lesem směrem k silnici na Běhařov.

kamenna stela

Při poklidné procházce lesní cestou od místa pro parkování (P0) ke dvěma kaplím s pramenem zázračné vody, u kterých končí křížová cesta stoupající z nedalekých Pocinovic, nás jistě napadne následující otázka:

otaznik

 Kdo byl Msgre. Dr. Bohumil Stašek?

Msgre. Dr. Bohumil Stašek (1886–1948) je jednou z dnes už téměř zapomenutých osobností české katolicky orientované politiky. Do dějin se zapsal jako kněz, politik, čelný představitel Československé strany lidové a především organizováním vlasteneckých a národně obranných akcí po 15. březnu 1939. Stašek byl pozoruhodnou osobou: byl například jedním z těch, kteří sloužili mši za zemřelého Karla Čapka, v květnu 1939 vedl na Vyšehradě zádušní mši při převozu ostatků Karla Hynka Máchy do Prahy.

Msgre. Dr. Bohumil Stasek

Asi nejznámějším bylo jeho protinacistické kázání na národní pouti ke sv. Vavřinečku u Domažlic 13. srpna 1939. Tato pouť konaná v rámci chodských slavností byla největší celonárodní spontánní manifestací českého a moravského vlastenectví namířenou proti německému diktátu a proti protektorátu. Dle úředních odhadů se zúčastnilo na 120 tisíc poutníků z celých Čech a Moravy, jenž byli přivezeni téměř třiceti zvláště vypravenými vlaky, nesčetnými autobusy a stovkami automobilů. Této pouti se účastnila také řada představitelů české kultury, například: básník Josef Hora; písničkář Karel Hašler a další.

Msgre. Dr. Bohumil Stasek - Vavrinecek 1939

„Co slíbíte a řeknete své matce české? Slibme jí a přísahati budeme v této památné chvíli jménem svým a všeho českého lidu, že ji nikdy neopustíme, nezradíme. Přísahati budeme, že svou prací, svorností, národní jednotou postavíme opět vlast svou na onen stupeň cti, blahobytu a slávy, jakou prožívala v nejslavnější své minulosti,…“

Pouť vyvrcholila emotivní přísahou přítomných poutníků, že svou vlast nikdy neopustí a nezradí.

Klatovské gestapo bylo díky zprávám svých informátorů a konfidentů v plné pohotovosti. V domažlických kasárnách byli pro všechny případy připraveni němečtí vojáci se strojními puškami, ručnicemi a granáty.

Neohrožené kázání Msgre. Bohumila Staška přispělo k tomu, že byl 1. září 1939 (na příkaz státního tajemníka Úřadu říšského protektora Karla Hermanna Franka) zatčen protektorátními represivními složkami. Po zatčení byl Msgre. Bohumil Stašek nejprve vězněn v pankrácké věznici, byl vyslýchán a následně pak přemístěn do koncentračního tábora v Oranienburgu. Necelý rok poté byl přeložen do koncentračního tábora v Dachau, kde byl nadále vězněn až do konce války a kde oslepl na pravé oko.

Bohumil Stasek v Dachau
Bohumil Stašek v Dachau (druhý zleva)

Po válce se Msgre. Stašek téměř okamžitě rozjel po republice a v řadě míst přednášel svá kázání věnovaná nabyté svobodě a obnově národního života. Taková byla kázání v Mýtě, v jihočeském Lomečku, Luženičkách, Pocinovicích i v Klenčí. 12. srpna 1945 se zúčastnil děkovné národní pouti na Vavřinečku, kde pronesl další ze svých kázání. Tři dni před tím, 9. srpna 1945, byl jmenován čestným občanem Domažlic a 15. března 1947 obce Postřekova.

Bohumil Stasek po valce

Zejména zásluhou Jana Šrámka (český římskokatolický kněz, politik a v letech 1940–1945 předseda londýnské exilové vlády) se Msgre. Stašek již nevrátil do aktivní politiky. Šrámkova zášť ke Staškovi byla tak velká, že dokonce nechal stáhnout z tisku vydání Lidové demokracie s přáním ke Staškovým 60. narozeninám. Také z materiálů Kanceláře prezidenta republiky Edvarda Beneše vyplývá, že připravovaný blahopřejný dopis Staškovi k šedesátým narozeninám skončil jen v návrhu a nebyl nikdy odeslán.

V roce 1947 se Msgre. Dr. Bohumil Stašek stal vyšehradským proboštem, ale již 8. srpna 1948 ve věku 62 let zemřel.

Keš / CACHE

Kvůli možné kolizi s jinou keší bylo místo krabičky nakonec zvoleno tak, aby případným zájemcům umožnilo projít se po stezce Msgre. Dr. Bohumila Staška (mezi body T0 a T1) a navštívit zdejší kapli Panny Marie Bolestné (R0) společně se zdejším pramenem Dobrá Voda (R1) v kapli Panny Marie Lurdské. V tom případě doporučujeme zaparkovat na prvním parkovišti (P0). Umístění krabičky však též umožňuje poměrně rychlý odlov pro ty, kteří sem přijeli jen pro bod. V tom případě využijte druhého parkoviště (P1).

Přejeme dobrý lov!


SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:


Additional Hints (Decrypt)

mn cnermrz... ivfv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)