Skip to content

Zorģu Bibliotēka Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2023
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV]

Informācija par vietu-

Kopš 2021.gada jūlija Zorģu bibliotēka ir pašvaldības iestāde. Iecavas novada pašvaldība atbalsta kultūras dzīves norisi Zorģu bibliotēkā. Šī ir vieta, kas vieno dažādu paaudžu kopā sanākšanas mirkļus – literārus, radošus un atmiņām bagātus. Zorģu mazais centrs ne tikai sniedz dažādus informācijas pakalpojumus, bet arī aicina uz dažādām praktiskām, radošām nodarbībām, kultūras pasākumiem, lai vienotu Zorģu iedzīvotājus un stiprinātu saikni starp cilvēkiem. 

Darba laiks-

Pirmdiena- 09:00-17:00

Otrdiena- 09:00-17:00

Trešdiena- 12:00-18:00 

Ceturtdiena- 09:00-17:00

Piektdiena- 09:00-14:00

*Katra mēneša otrā trešdiena- metodiskā diena*

Par slēpni-

Slēpnis ir caurspīdiga bundžiņa ar baltu vāku, virsū ir geocaching logo. Iekšā ir logbuks, zīmulis un kādas lietas maiņām..  

Ar bibliotēkas vadītāju viss ir saskaņots! Slēpni lūdzu nolikt savā vietā! 

 

[ENG]

 

Location Information-

Since July 2021, the Zorģu library is a municipal institution. The municipality of Iecava region supports cultural life in the Zorģu library. This is a place that unites the moments of coming together of different generations - literary, creative and full of memories. The small center of Zorģi not only provides various information services, but also invites to various practical, creative lessons, cultural events to unite the inhabitants of Zorģi and strengthen the connection between people.
 

Working time-

Monday - 09:00-17:00
 
Tuesday- 09:00-17:00
 
Wednesday- 12:00-18:00
 
Thursday- 09:00-17:00
 
Friday - 09:00-14:00
 
*Second Wednesday of every month - methodical day*
 

About the hide-

The cache is a transparent jar with a white lid, with a geocaching logo on top. Inside there is a log book, a pencil and some things for shifts..
 
Everything has been agreed with the head of the library! Please put the secret in its place!

 

Additional Hints (Decrypt)

Yncrar, cvrirfg hmznavoh nhtšqnynv! Va gur tnmrob, cnl nggragvba gb gur gbc!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)