Skip to content

Eindhovens Kwartet Compleet! Mystery Cache

Hidden : 12/30/2002
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Speel het Eindhovens Kwartet, en maak het Kwartet(over-)compleet met deze bonus cache.


De cache ligt NIET op het gegeven coordinaat (ga er niet heen, dat lukt je niet!), maar WEL in Eindhoven.
Om het juiste coordinaat te vinden moet je vijf aanwijzingen verzamelen en samenvoegen. Een KWARTET aanwijzingen vind je in de logboeken van het EINDHOVENS KWARTET:
Eindhovens kwartet (Noord-West)
Eindhovens kwartet (Noord-Oost) (oude gearchiveerde cache)
Eindhovens kwartet (Zuid-West)
Eindhovens kwartet (Zuid-Oost)
De vijfde aanwijzing is noodzakelijk omdat de cache na zijn spoorloze verdwijning in februari 2006 honderdzesendertig meter richting Amsterdam is herplaatst.

PS:Deze cache heet niet meer "12 steden, 13 ongemakken" omdat dat project is opgehevenThe cache is NOT on the given coordinates (don't go there, you can't!), but it IS in Eindhoven.
To get the correct coordinates, you must collect four different clues from logbooks of the 'Eindhovens kwartet' caches (see links above). You also need the fifth clue, because after it's disappearance in February 2006, the cache was replaced onehonderd and thirtysix meters towards Amsterdam

Additional Hints (Decrypt)

NL: Cebwrpgrre evpugvat qr Qnz. Mbrx npugre qr qhooryr orex mrira zrgre ina rra onaxwr. ENG: Cebwrpg gbjneqf Nzfgreqnz. Ybbx oruvaq gur qbhoyr Ovepu frira zrgref sebz gur orapu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)