Skip to content

The mine of Prinz Gustav Traditional Geocache

Hidden : 03/09/2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Redan på 1400-talet bröts koppar i Solstads gruva av Holländare. Under 1630-talet kom valloner till Solstad och det är det första kända försöket att utvinna koppar ur berget. År 1740 började brukspatronen Johan Olofsson att bryta koppar vid gruvan. År 1747 hade man nått 32 meters djup. På detta djup arbetade man sig in i berget och fick ett stort rum, 41 meter långt och 8 meter brett. År 1750 var 40 man anställda. Malmfyndigheten tog tvärt slut då man kom till 140 meters djup. Man fortsatte då med att ta vara på den malm som fanns på sidorna i gruvan. Efter att ha pumpat läns och gjort en del undersökningar återfann man ådern med koppar som genom en förkastning i berggrunden varit försvunnen. Som djupast är gruvan 356 meter och förblev länge en av vårt lands djupaste gruva. Gruvarbetet avslutades 1877. Solstads gruva har lämnat mer koppar än någon annan enskild gruva förutom Falun och Bergsbo. Mer information finns på http://www.blankaholm.com/solstad.html. Cachen är en 0,5 l plastlåda med vitt lock och innehöll från start loggbok, penna, geocache-brev, fröpåse, dinosaurie, flärpa, partybomb och en kastanj.

Already in 15:th century there was a copper mine here magnaged by Dutch. During 1630 Walloons came to Solstad and started to brake copper ore. In 1740 the foundry proprietor Johan Olofsson took over the mine. Year 1747 the mine reached the depth of 32 m. On this level the work started to to go into the mountain and it created a big room, 41 m long and 8 m wide. 1750 there was 40 employees at the mine. When the mine reached the level of 140 m below ground the mine was running short of copper ore. After investigations the copper was found again and the work continued down to 356 m below ground. The Solstad mine was closed 1877 and is the third richest copper ore deposit ever in Sweden after the mines in Falun and Bergsbo. More information can be found at (in Swedish only) http://www.blankaholm.com/solstad.html. The cache is a 0,5 litre plastic box with white lid and the original content is loggbook, pencil, geocache letter and som trading items which can be seen on the picture.

This cach was placed by Anders & Inger 2003-09-03 and was adopted by gorm61 2008-04-22

Additional Hints (No hints available.)