Skip to content

<

Woudlopers 4 : 't Spoorke

A cache by Woudlopers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2003
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aangepast op 18/02/2017
Leg alles goed terug bij de "doe" WP's aub !!!

De steenkoolontginning maakte een onderlinge verbinding
noodzakelijk voor het aan- en afvoeren van materialen en
steenkolen. De oorspronkelijke verbinding tussen de verschillende mijnzetels van het Limburgs mijngebied werd al snel het Kolenspoor genoemd. Het werd aangelegd in de jaren 1923 tot 1927 en verbond de mijnzetels van Beringen tot aan Eisden. Het kolentransport en de aanvoer van materiaal gebeurde hoofdzakelijk via deze spoorverbinding die aantakte op het net van de spoorwegen in Genk, Zolder en Beringen. Op het traject tussen Waterschei en Eisden rijdt sinds het najaar van 2000 een toeristische trein.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze vierde cache is een multi van ong. 10 km over een heuvelachtig terrein. U mag rekenen op circa 4 uur... plezier. We hebben getracht om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te creëren. Er is de moeilijkheid in het oriënteren naar de verschillende waypoints alsook het juist interpreteren van de cryptische gegevens bij deze waypoints. Graag enige discretie bij het loggen, om het plezier van andere geocachers niet te verknoeien. Breng alles aan de verschillende WPT’s steeds terug in de oorspronkelijke staat. Blijf zoveel mogelijk op de paden. Bij momenten van totale wanhoop (en enkel dan) mag U telefoneren op nr. 0496/466508

U heeft het volgende nodig om deze cache te doen: wijsheid, vindingrijkheid, godsdienstigheid...
en kleine zaklamp.

Parkeer uw wagen op: N 50° 58.691’ E 005° 39.575’

WPT 1: Ga naar: N 50° 58.805’ E 005° 39.616’
Bij Y splitsing op omgezaagd boompje

WPT 2: Paaltje met 2 letters. Zet deze letters om in een getal. De eerste letter als a=1; b=2; c=3; enz. De tweede letter als a=26; b=25; c=24; enz. Zet het eerste voor het tweede en U bekomt een 3 cijferig getal. Dit is aaa.
Ga naar: N 50° 59.(401 – aaa)’ E 005° 39.(424 - aaa)’

WPT 3: Ornithologie kan hier helpen.

WPT 4: Meten is noodzakelijk.
Vanaf de boom waar u het oost coördinaat vindt gaat u ongeveer 25 meter ONO om bbb te vinden
Ga naar: N 50° 59.(bbb + 115) E (plaatje)

WPT 5: OXO
Is het O>X of X>O of allebei?

WPT 6: De stenen der wijzen.
Verplaats even de steen en vindt de plaatselijke opdracht in een koker.
Om deze moeilijke opdracht te vervullen gaat U best zitten op de steen met het aangezicht naar het oosten gericht. Aardstromen versterken dan de hersenwerking.

WPT 7: GC plaatje: Zoek het aluminium plaatje (10cm x 10cm) op de spoorweg.
Tel vanaf daar 321 dwarsliggers naar het Oosten. U staat dan bovenop WPT8.

WPT 8 Is het nu boven of onder de rails?
Een feit staat echter vast... U vindt hier slechts de HELFT van de nodige gegevens. De andere helft bekomt u door het doen van deze KOMPASOPDRACHT: Ga eerst 200 meter op 356° graden.Daarna 178 meter op 176° graden. Een tag geeft u daar de nodige gegevens.

WPT 9: Zoek de tag.

WPT 10: Tag op een stronk.

WPT 11: De driedelige "naam" van dit huis helpt U verder.
Zet de volledige naam om door de som te maken van de afzonderlijke letters als U weet dat a= 1; b= 2; c= 3;…. z = 26. Dit is dan 0cc
Ga naar: N 50° 59.(124 – 0cc)’ E 005° 40.(1177 – aaa – bbb - 0cc)’

WPT 12 : Hier vloekt men niet!!!

WPT 13 : DE CACHE !!!

Veel succes.

____________________________________________________________________________________________________

The coal exploitation necessitated a connection for the supply and transport of materials and coals. The original connection between the different mine plants of the Limburg mine area was soon called the "Kolenspoor" (Coal Track). It was constructed in the period 1923 till 1927 and connected the mine plants from Beringen to Eisden. The coal transport and the supply of materials mainly happened via this railway connection that led to the railroad network in Genk, Zolder and Beringen. Since autumn 2000 a tourist train drives on the section between Waterschei and Eisden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our fourth cache is a multi of about 10 km over a hilly field. You can count on about 4 hours of... FUN. We have been trying to offer you a search as varied as possible. There's some difficulty in the orientation to the different waypoints, but also in the correct interpretation of the cryptical data at those waypoints. We would appreciate some discretion during the logging, in order not to spoil the pleasure of other geocachers. On the different WPTs, please always bring everything back into the original condition. Stay on the footpaths as much as possible.
At moments of total despair (and only then !) you can call us on number 0496/466508.

You'll need the following to do this cache : wisdom, inventiveness, religiosity...
pocket flashlight.

Additional Hints (Decrypt)

JC12: Nna ibrg ina rvx.
Qr fpung vf orqrxg zrg oynnqwrf ra gnxwrf. Gur pnpur vf pbirerq jvgu yrnirf naq gjvtf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)