Skip to content

Isonzo Traditional Geocache

Hidden : 07/23/2003
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Ravelnik 1915-1917 - Muzej na prostem

Soška fronta na Bovškem
Na Bovškem so med prvo svetovno vojno potekali krvavi spopadi med italijanskimi napadalci in avstro-ogrskimi branilci. Avstroogrska obrambna črta je potekala preko Rombona (2208 m), se nato spustila v Bovško kotlino, jo prečkala in se potem na levem bregu Soče preko Humčiča (810 m) povzpela na Javoršček (1557 m).
Po napredovanju Italijanov in zasedbi Bovca v avgustu 1915 je avstro-ogrska vojska svojo prvo obrambno črto močneje utrdila na vzhodnem robu Bovške kotline, in sicer na pobočju vzpetin Stržišče (486 m) in Ravelnik (519 m). Vzpetini predstavljata naravno oviro, ki so jo avstro-ogrski vojaki z utrjenimi položaji, strelskimi jarki in kavernami spremenili v steber svoje obrambe, obenem pa varujeta in skrivata cestno križišče ter pričetek poti v dolino Soče in Koritnice.
Italijanska vojska je imela težjo nalogo, ker je morala svoje položaje braniti na odprti ravnini – zasedla je bovško polje in Bovec v smeri Čezsoče. Kljub srditim spopadom, ki so terjali velike žrtve, Italijani v Bovški kotlini pri načrtovanem napredovanju niso bili uspešni. Položaji obeh vojskujočih se strani so se na tem območju bojišča ustalili. V naslednjih dveh letih se niso veliko spreminjali, vse do avstro-ogrsko-nemškega preboja v mesecu oktobru leta 1917. Nemški inženirski bataljon je na dan preboja, konec oktobra 1917, z uporabo plina avstro-ogrski pehoti omogočil prehod skozi prvo italijansko obrambno črto.

Ravelnik - Muzej na prostem / Outdoor Museum


Ravelnik (519m)
Na pobočju Ravelnika je na območju nekdanje prve avstro-ogrske obrambne črte danes lično urejen muzej na prostem. Po njem je speljana krožna pot, ki povezuje očiščene in obnovljene strelske ter povezovalne jarke, bunkerje, kaverne, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. Na razmeroma majhnem prostoru najdemo veliko ostalin.
Muzej si je možno ogledati samostojno ali, po predhodnem dogovoru, kot voden izlet, ki vključuje vodnika v vojaški uniformi iz časa prve svetovne vojne in pitje čaja iz čisto pravih vojaških skodelic.
Obnovljena dediščina soške fronte je v povezavi z izjemno lokacijo v neposredni bližini Bovca glavni razlog, da je Ravelnik zelo dobro obiskan s strani domačih in tujih turistov.

Muzej je odprt vse leto in za ogled ni potrebno plačati vstopnine.

Ravelnik - Baraka / Shelter

Muzej na prostem Ravelnik je del POTI MIRU od Alp do Jadrana, ki povezuje dediščino soške fronte ter druge kulturne in naravne znamenitosti vzdolž nekdanje frontne črte.

Ravelnik - Opazovalnica / Observatory

Vir: Pot miru

Zaklad in njegova prvotna vsebina
Zaklad Isonzo je že poleti leta 2003 postavil madžarski geolovec Melak. Posvetil ga je spominu na svojega starega očeta, borca na Soški fronti in vsem vojakom v Prvi svetovni vojni.
Originalen zaklad je bila 18 cm velika plastična škatla ovalne oblike in je ob postavitvi vseboval:
  • vpisni dnevnik,
  • CD z zemljepisno karto,
  • obesek za ključe in
  • nekaj svetlečih nalepk.

Zaklad Isonzo je šesti najstarejši aktiven geo zaklad v Sloveniji.

Opozorilo
Za ogled muzeja je priporočljivo imeti s seboj svetilko, saj je precej muzejskih zgradb in utrdb pod zemljo.
Vse internetne Found it vpise brez fizičnega vpisa v dnevnik bomo striktno brisali.

 


Ravelnik 1915-1917 - Outdoor Museum

Austro-Hungarian first line of defence in the Bovec area
After the Italian occupation of Bovec in August 1915, the Austro-Hungarian Army further reinforced its first line of defence at the eastern rim of the Bovec basin, especially across two hills: Ravelnik (519 m) and Stržišče (486 m). The two elevations form a natural blockade which was changed by the Austro-Hungarian soldiers by means of fortified positions, caves and trenches to the pillar of their defence.
 

Ravelnik - Outdoor Museum

Ravelnik (517m)
An outdoor museum is arranged on the slope of Mt. Ravelnik in the area of the onetime Austro-Hungarian first line of defence. A circular path connects the cleansed and restored trenches and connection tunnels, pillboxes, caves, machine-gun emplacements and reconstructed cabins.
A short well-arranged path through a small forest will take you to the renovated remains, which show what life was like on the first defence line of the Austro-Hungarian army in Bovec valley.
For a unique view of the heritage of the Isonzo Front we recommend seeing the outdoor museum with a uniformed soldier from Društvo 1313 (The 1313 Association), who will serve you tea from cups, which were used by soldiers on the Isonzo Front.

The museum is open all year round and there is no entrance fee.

Ravelnik - Shelter

Outdoor museum Ravelnik is part of WALK OF PEACE from the Alps to the Adriatic which connects the heritage of the Isonzo Front with other natural and cultural points of interest along the onetime front line.

Ravelnik - Observatory

Source: The Walk of Peace

Geocache and its initial content
The geocache Isonzo was hidden in summer 2003 by Hungarian geocacher Melak. He dedicated it to memories of all the soldiers and to his grandfather who fought in the Isonzo Front.
The original geocache was an 18 cm round shape box and it's initial content was:
  • a logbook,
  • a map CD,
  • a key holder and
  • some reflection stickers.
The geocache Isonzo is 6th the oldest active geocache in Slovenia.
Warning
For better experience of a museum we suggest to bring with self a lamp, since there are a lot of underground buildings, forts and corridors.
All Found it logs without log in cache logbook will be strictly deleted.

 


 

FTF

Additional Hints (Decrypt)

FYB: Mnxynq wr fxevg i abgenawbfgv xnirear, cevoyvžab 1,5z bq iubqn, an yriv fgenav.
RA: Gur pnpur vf uvqra vafvqr bs gur pnirea, ncebk. 1.5z sebz gur ragenapr (frr gur cubgb) ba gur yrsg fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)