Skip to content

<

Castle of Szepes (GCSZEP)

A cache by klo, maintained by Strombus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/03/2003
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Castle of Szepes (GCSZEP)

Spiš Castle is the greatest castle ruin in Slovakia and in my opinion the largest castle I have ever visited. I doubt that 1 or 2 hours would be sufficient to pass round it.

There are two parking lots beside, both being good starting points for a walk to the stately ruins. As a footpath approaches the castle and it leads close to the walls you have to be cautious so that no tourists spot you hiding the cache. If you are not too much lost in searching the box, you will notice people approaching.

Spiš Castle - bird perspective

Spiš Castle - bird perspective (author: Lukkon, Wikimedia Commons, preset Drama by Foto Povolen)

And now, let’s hear something about the castle itself:

Building of the fortress began in 1113; its first commander was Boris, brother of Stephan II. Invading Mongols partly ruined the fortress, but it was soon rebuilt and indeed enlarged. Later it got under the domain of the provost of Szepes, then Máté Csák, later the Drugeth family and Jiskra had the castle in their power. László Hunyadi recaptured it, then his brother, Mathias gave the fortress to the Szapolyais. John Szapolyai, Hungarian king was born here.

Later in history the Báthorys then the Thurzó family got hold of Szepes castle, its last lords being the Csákys. After taking it by ruse in 1703, the Kuruc (Hungarian soldiers in the insurrectionist armies of Imre Thököly and Ferenc Rákóczi fighting against Habsburg oppression at the turn of the 17th century) got hold of the castle until the end of the war of independence in 1711.

After firmly withstanding so many attacks, the proud castle came to an absurd end. In 1780 when pálinka (local brandy) was being distilled in one of the pubs of the castle, the alcohol burst into flame and the whole castle was burnt. As a Hungarian proverb says: alcohol kills, turns man into brute and reduces you to ruin…

These days the Spiš castle is a nicely maintained historic monument with many visitors. Apart of Slovaks, especially many German, Czechs and Hungarian tourists visit it.

SK: Spišský hrad

Spišský hrad je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku s rozlohou, ktorá prevyšuje 4 hektáre. Dominanta celého regiónu Spiša je jedinečným dôkazom vývoja architektúry od 12. do 18. storočia. Je našou národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je ako súčasť pamiatkového súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia zapísaný na Zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Spiš Castle - bird perspective

Spišský hrad z vtáčej pespektívy (author: Lukkon, Wikimedia Commons, preset Drama by Foto Povolen)

Ku keške vás privedie krátka, nenároćná prechádzka z jedného z dvoch parkovísk (waypointy) cestičkami až k Dolnej bráne, pod hradby majestátnej ruiny. Dávajte si pozor, aby vás pri keške nikto nevidel. Dolná brána je už ale dlhší čas zatvorená a tak by v okolí kešky malo bývať pusto.

V krátkosti k samotnému hradu:

Travertínová kopa s nadmorskou výškou 634 m sa vypína dvesto metrov nad okolím. Takmer kolmými stenami, vysokými 20 – 40 metrov, vytvára aj bez kamenných múrov neprístupné a nedobytné miesto. Prirodzená strategická poloha hradného brala, ale aj priľahlých svahov predurčovali toto miesto na osídlenie a je preto úplne prirodzené, že bolo kontinuálne obývané takmer bez prerušenia od 5. tisícročia pred Kr. až po spustnutie hradu v 18. storočí.

Najstaršie stopy na hradnom kopci, staré takmer sedem tisíc rokov, po sebe zanechali už neolitickí ľudia. Na prelome letopočtov tu mali svoje opevnené sídlisko predstavitelia tzv. púchovskej kultúry. Jej elitu tvoril keltský kmeň Kotínov. Z tej doby pochádza unikátny nález kostrových ostatkov muža a kožených mešcov aj s rímskymi mincami z Temnej jaskyne pod hradom.

Súčasťou Uhorska sa stal Spiš definitívne až v 12. storočí. Kráľovský rod Arpádovcov nechal na mieste zaniknutého hradiska Kotínov vystavať strážnu a zároveň obytnú vežu. Plnila správnu funkciu pre rozsiahlu oblasť kráľovského domínia. V súčasnosti zostali z veže už iba základy. Zanikla niekedy v 13. storočí.

Kamenné hrady sa počas mongolského pustošenia osvedčili a tak kráľ Belo IV. poveril listinou z roku 1249 spišského prepošta Mateja ďalšou výstavbou na hrade. Bolo tu vybudované aj samostatné opevnenie na juhozápadnom svahu, ako druhý samostatný hrad, s dvomi románskymi obranno-obytnými vežami, ktoré sú dnes súčasťou opevnenia veľkého dolného nádvoria.

Za panovania kráľa Ľudovíta z Anjou, možno už jeho otca Karola Róberta, boli oba hrady prepojené. Výstavbou rozličných hradobných úsekov a brán tak hrad postupne nadobudol dnešné rozdelenie na horný hrad a tri samostatné predhradia s celkovou rozlohou asi 40 tisíc metrov štvorcových.

Spiš Castle - rekonštrukcia podoby v 14.storočí

Rekonštrukcia podoby hradu v 14. storočí (autor: A. Fiala)

V 15. storočí, keď zomrel kráľ Albrecht Habsburský a Spiš sa spamätával z nedávneho plienenia husitmi, kráľovnej Alžbete sa narodil syn Ladislav Pohrobok. Alžbeta povolala Jána Jiskru z Brandýsa, aby hájil Pohrobkove nároky na trón. Jiskra získal Spišský hrad v roku 1443 z nepriateľských rúk dohodou s kapitánom hradu.

Po splnení svojej historickej úlohy sa Jiskra stiahol z Uhorska a hrad za vojenské zásluhy daroval v roku 1464 nový uhorský kráľ, Matej Korvín, rodine Zápoľovcov. Bratia Imrich a Štefan iniciovali neskorogotickú prestavbu. Upravili románsky palác, vybudovali paláce na západnej strane akropoly a prestavali kaplnku sv. Alžbety.

Novými majiteľmi hradu sa od roku 1531 stali opäť Turzovci. Vystavali v hornom hrade nové renesančné objekty a rozmáhajúcej sa delostreľbe prispôsobili celé opevnenie. Poslední vlastníci, Čákiovci, pristavali k západným palácom arkádové chodby a pavlačami zjednotili nové paláce na východnej strane. Na Spišskom hrade sa zdržiavali len do začiatku 18. storočia. Po skončení stavovských povstaní v Uhorsku ostala na hrade len malá cisárska posádka. Hrad bol však už vtedy zle udržiavaný.

V roku 1780 vypukol na hrade požiar. Bol to začiatok jeho pomalej premeny na ruinu. Jeho poslední majitelia oň definitívne prišli až vyvlastnením po druhej svetovej vojne. Práve oni boli iniciátormi prvého výskumu v jeho rozvalinách v roku 1906. Už v roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Na hrade sa vtedy začalo s archeologicko-architektonickým výskumom, ktorý bol zavŕšený jeho čiastočnou rekonštrukciou a postupným sprístupnením verejnosti v rokoch 1983, 1985 a 1999.

V dnešnej dobe je hrad udržiavaným historickým monumentom, ktorý si každý rok prezrú státisíce turistov. Okrem domácich patria medzi najčastejších návštevníkov Česi, Nemci, Maďari a Poliaci.

Sources / Zdroje: Wikipedia, spisskyhrad.com

Prajeme vám skvelý zážitok z návštevy a úspešný odlov kešky.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.