Skip to Content

This cache has been archived.

GeoCrater: Beste,

gezien deze cache reeds sinds enige tijd op "temorarily disabled" staat en er geen gevolg gegeven werd aan de voorgaande oproepen van de reviewer wordt deze gearchiveerd.

Mag ik U vriendelijk vragen van de overblijfselen van deze cache dan ook te verwijderen aub?

Moest er om welke reden dan ook noodzaak zijn om deze archivering ongedaan te maken, dan kan u ons steeds bereiken via greensprouts@hotmail.be met vermelding van de GC code. Dan zal er nagegaan worden of deze cache uit het archief kan gehaald worden of niet.

met vriendelijke groeten,

Geocrater

Ik ben slechts een reviewer die even komt helpen in Nederland. Ik spreek geen nederlands. Indien u vragen heeft gelieve deze te richten aan greensprouts@hotmail.be met vermelding van de GC code.

More
<

Toestemming ? .... !?!

Hidden : 12/5/2003
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Enige jaren geleden (september 2003) heeft er een behoorlijke discussie plaatsgevonden op het geocaching.nl forum over het wel over niet toestemming vragen voor het plaatsen van een cache, de rol van geocaching.com hierin en nog veel meer… en de gemoederen zijn destijds behoorlijk verhit geraakt.Deze cache is geïnspireerd door deze discussie en wil daar graag, met een vette knipoog, aan herinneren. Het is een niet erg moeilijke cache, maar wel een stevige wandeling (ongeveer acht kilometer en behoorlijk heuvelachtig, reken op een uur of drie als je er ook nog plezier aan wilt beleven). De route voert in zijn geheel door het Nationaal Park i.o. Sallandse Heuvelrug en brengt je langs enkele van de mooiere plekken van dit prachtige natuurgebied. De naam van deze cache zal je aan 't eind wel duidelijk worden.

Alsjeblieft : het is nergens nodig om de paden te verlaten! Doe het dan ook niet! Respecteer de bijzondere aard van dit gebied.

De cache zelf is bovengronds, droog en in zicht (zolang je uit de goeie hoek kijkt, tenminste). Veel plezier!

English :

Some time ago (september 2003) there was quite a discussion on the geocaching.nl forum on the question whether or not to ask permission for placing a cache, about the role of geocaching.com and lots more… it became quite a heated discussion.This cache was inspired by that discussion and would like to give a nod (and a wink) to remember it by.It's not a very difficult one, but it is a serious hike (about eight kilometers and – for Dutch standards- quite hilly; assume spending about three hours if you want some fun out of it too).The walk is entirely within the National Park “Sallandse Heuvelrug” and will lead you along some of the most beautiful parts of this nature reserve. The meaning of the name is this cache (“toestemming” means permission) will probably become clear to you at the end.

Please : it is not necessary anywhere to leave the paths. So, don't do it. Please respect this unique piece of nature.The cache itself is aboveground, dry and plainly visible (as long as you're looking from the right angle). Have fun!

For the English description: see below.

De aangegeven coördinaten zijn van een uitstekende parkeerplaats.

Start bij: WP 1 : N52 21.895  E6 26.375

Je vindt hier (aan de oostzijde) een laagbijdegronds telefoonnummer. A = het laatste cijfer van dat nummer.

Ga naar: WP 2 : N52 21.694  E6 26.307

Hier vind je vier cijfers, gescheiden door een streepje. B = het eerste cijfer, C = het laatste cijfer.

Ga naar : WP 3 : N52 21.609  E6 26.014

Je vindt hier drie kleine letters en drie cijfers (brilletje nodig?). De letters horen bij een soort straling waar zonnebrandcreme niet tegen helpt. D = het eerste cijfer, E = het tweede cijfer, F = het derde cijfer.

Ga naar : WP 4 : N52 21.AA(B-1)  E6 25.(B-2)F(A-2)

Kijk uit naar een groene pijl, daar vind je twee cijfers. G = het laatste cijfer

Ga nu naar WP 5. Dit vind je op een afstand van (E * A * A) – (D + E) meter, in de richting ((E + D) * C * A) + D graden.

WP 5 : Hier is van alles te zien (en neem gerust de tijd), maar geen verdere aanwijzing.

Ga naar WP 6.

Dit vind je op een afstand van ((A * C * C) * (D + D)) – (B + 2) meter, in de richting (E + E + E + B) * C graden.

WP 6 : Hier kun je van alles te weten komen over een bepaald soort waaiers? Wat voor soort waaier ? H = de plaats in het alfabet van de derde letter van het antwoord. Bij voorbeeld: stel het is een Geowaaier, dan is de derde letter van het soort waaier de “o” en dat is de 15e letter in het alfabet. H is dan 15. Helaas, het is geen geowaaier maar een …..??? (het woord bestaat uit 10 letters)

Ga nu naar: WP 7 : N52 21.FG1  E6 25.(C+1)3D

Je zult er nu waarschijnlijk even bij willen zitten. Hoeveel stammen heeft de berk bij het kruispunt? J = het antwoord.

Ga nu naar WP 8, maar kijk na 160 meter wel even uit!

WP 8 : N52 2F.EEB  E6 26.GED

Nog zo'n ding. In de onmiddellijke omgeving (zeg een straal van 10 meter) vind je een aantal paaltjes. K = het aantal paal/palen met een pijl erop. Loop vervolgens zo'n 60 stappen in de richting 65 graden. L = het cijfer dat je daar op een metalen plaatje vindt.

Ga nu naar : WP 9 : N52.21.KEC  E6.26.J(D+1)J

R = het aantal treden plus 3 wat je hier vindt (uitkomst is een even getal).

Ga naar: WP 10 : N52 21.KB(K+L)  E6 26.GFG

Hier moeten we de volgende prangende vraag zien te beantwoorden :Wat zou de voornaam kunnen zijn van Anton's geliefde?

Chantal ? M = 4
Hilke ? M = 8
Nadia ? M = 2

Het vertikale antwoord op deze vraag kun je vinden op een afstand van :(Nijverdal * (Almelo + Borne) + Delden + Goor) meter in de richting van (Hengelo + Borne + Nijverdal) graden

Update 28-2-2010: Anton heeft een nieuwe geliefde! Daarom (tijdelijk) hier het juiste antwoord: M=8

Ga naar : WP 11 : N52 21.CD(J-K)  E6 26.KFK

In de nabijheid ligt een deksel zoals we al eerder hebben gezien. Het antwoord voor N is het laatste witte cijfer van deze deksel.

Ga naar : WP 12 : N52 21.LLH  E6 26.JDM

Opnieuw een infopaneel. Het getal wat nu nodig is bestaat uit drie cijfers en is niet op dit paneel te vinden maar bij de dichtsbijstaande den. Tel de cijfers bij elkaar op en je hebt het antwoord voor P.

Ga nu naar: WP 13 : N52 21.PMD  E6 26.LJ(N-J)

Dit is de laatste aanwijzing. Q = het cijfer wat je hier bij de blauwe mammoet kunt vinden.

De cache vind je op : N52 2Q.HC(N-J)  E6 2(C+Q).(B-1)(M-A)M

ENGLISH VERSION

The given coördinates are those of an excellent parking place.

Start at: WP 1 : N52 21.895  E6 26.375

You will find a lowly telephone number here (on the eastside). A = the last digit of this telephone number.

Now go to : WP 2 : N52 21.694  E6 26.307

Here you'll find four digits, separated by one dash. B = the first digit, C = the last digit.

Now go to : WP 3 : N52 21.609  E6 26.014

You will find three very small metal letters and three digits here. The three letters refer to a kind of radiation which sunblock cream will not block. D = the first digit, E = the second digit, F = the third digit.

Now got to : WP 4 : N52 21.AA(B-1)  E6 25.(B-2)F(A-2)

You'll find two digits below the arrow. G = the last digit.

Now go to WP 5. You will find it at a distance of (E * A * A) – (D + E) meters, at a bearing of ((E + D) * C * A) + D degrees.

WP 5 : Lots of things to see here (and please take your time to do so), but no additional clue.

Go to WP 6.

You will find it at a distance of ((A * C * C) * (D + D)) – (B + 2) meters at a bearing of (E + E + E + B) * C degrees.

WP 6 : This will be a bit difficult for non-Dutch speakers (-readers, actually). Please examine the text at this place carefully. You can find out a lot here about a specific kind of “waaiers” . What kind of waaiers ?? H = the place in the alphabet of the third letter of the answer. For instance, suppose the answer is “Geowaaiers”. The third letter of the answer is an “o” and “o” is the fifteenth letter in the alphabet. Therefore, H would be 15. Alas, it is not a geowaaier but a …. ?? (ten letter word)

Now go to : WP 7 : N52 21.FG1  E6 25.(C+1)3D

Probably you would like to sit for a while now. How many paths come together at this crossroad? The answer minus 2 makes the number for J.

Now go to WP 8, but be careful after about 160 meters !

WP 8 : N52 2F.EEB  E6 26.GED

Another one. In its immediate surroundings (say, within a 30 feet radius) you'll find some poles. K = the number of poles with an arrow on it.

Next, go about 60 meters bearing 65 degrees. L = the digit you'll find here on a metal plate.

Now go to : WP 9 : N52.21.KEC E6.26.J(D+1)J

R = the number of steps plus 3 (answer is an even number).

Go to : WP 10 : N52 21.KB(K+L)  E6 26.GFG

Here you'll have to answer an important question. What could be the first name of Adrian's loved one ?

Chantal ? M = 4
Hilke ? M = 8
Nadia ? M = 2

The vertical answer to this question can be found at a distance of :(Nijverdal * (Almelo + Borne) + Delden + Goor) meters bearing (Hengelo + Borne + Nijverdal) degrees.

Update 28-2-2010: Anton found a new love! Therefor here the correct answer: M=8

Go to : WP 11 : N52 21.CD(J-K)  E6 26.KFK

We've seen one like this before today. This time we are only interested in one digit. N = the last number that you can find (white on green).

Go to : WP 12 : N52 21.LLH  E6 26.JDM

Here you can find an info-panel but it has not the answer! The answer can be found on the pine tree nearby.You can find a three-digit number. Add these three digits together and P = the answer.

Now go to :WP 13 : N52 21.PMD  E6 26.LJ(N-J)

This is the last clue: Q = the digit you find below the blue.

You will find the cache at : N52 2Q.HC(N-J)  E6 2(C+Q).(B-1)(M-A)M

Additional Hints (Decrypt)

Arqreynaqf : avrg va qr erpugre ra bbx avrg va qr zvqqryfgr. Ratyvfu : abg va gur evtug bar, abg va gur zvqqyr bar. fcbvyre ng: "Hfre'f jro cntr" yvax ng gbc bs guvf cntr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

367 Logged Visits

Found it 319     Didn't find it 14     Write note 26     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 195 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.