Skip to content

Vättarna på Hällaklint / The Gnomes at Hällaklint Traditional Geocache

Hidden : 04/09/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Enligt traditionen har det varit gott om vättar, troll, skogsrår och andra väsen i denna del av världen. De kunde ställa till med mycket farligt och förargligt. Det allra värsta var att de gärna tog människor till fånga och höll kvar dem under lång tid, kanske hela livet. För mycket länge sedan var enligt sägen en man som kallades Ludde i Soläng ute för att jaga tjäder. Han kom upp på berget Hällaklint i Fagerhults socken, där folk sa att underjordiska vättar höll till. Han hörde ett barn gråta inifrån berget och lade sig ner för att lyssna. Innan han visste ordet av befann han sig inne i berget och såg omkring sig små varelser som alla var gråklädda och bar röda toppluvor. Hos dem måste han stanna i hela sju år. Han blev gift med en underjordisk flicka och fick 4 pojkar med henne. Bergfolket gav Ludde en luva som gjorde honom osynlig så han kunde smyga in i gårdarna och stjäla mat åt dem. Själva förmådde de inte ta sådant som folk hade gjort korstecken över, men det kunde han göra som var kristen.

Till slut lyckades han som väl var komma i kontakt med sockenprästen, som stänkte nattvardsvin på honom så han blev fri från förbannelsen. Det sägs att Ludde snart gifte om sig med en duktig flicka från bygden och att de levde lyckligt ihop under många år. Men varje gång hustrun bakade ställde Ludde ut fyra små bröd i farstun. De var till pojkarna som han hade i Hällaklint, brukade han säga.

Gömman består av en 1 l plastlåda som innehåller loggbok, penna och lite bytesvaror.

According to tradition there have always been many gnomes, hobgoblins, sirens of the woods and other creatures in this part of the world. They could be dangerous and cause much trouble. Long ago, a man called Ludde in Soläng was out hunting capercaillie when he heard a child crying. The sound seemed to come from inside a hill, Hälleklint in Fagerhult, so he lay on the ground to listen. The next thing he knew, he was inside the hill, surrounded by small creatures wearing grey clothes and red knitted hats. They kept him for seven years. He married one of the girl gnomes and had four sons by her. The gnomes gave him a grey hat which made him invisible so he could sneak into the farms and steal food for the gnomes. The gnomes could not steal anything which the farmers had made the sign of the Cross over but Ludde could do that as a Christian.

Eventually he managed get in contact with the parish clergyman who sprinkled sacramental wine on him to break the spell. Ludde soon got married again to an able girl from the neighborhood and they lives happily together for many years. But whenever his wife baked bread, Ludde laid four small breads outside his front door. They were for the four boys he had in Hällaklint, he used to say.

The cache is a 1 l plastic box with a logbook, pencil and some trading items.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] V oretrg få xyneg
[Eng] Vafvqr gur uvyy bs pbhefr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)