Skip to content

Geocache De Groote Slink Virtual Cache

Hidden : 04/12/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


U maakt een wandeling door de bossen rond peelven De Groote Slink.
Tip: Op zaterdagochtend draaien vaak de molens. Ze zijn dan ook geopend!
 
De Groote Slink is oorspronkelijk een peelven. In opdracht van Adam Roelvink en zijn vrouw werd het peelven, nog vóór de bouw van hun villa geïntegreerd in een landschapspark. Er werd vanuit het peelven een slingerende beek gegraven. Het vrijkomende zand werd gebruikt om de villa van het echtpaar een paar meter hoger te kunnen bouwen.
De villa, die nu het centrum van Bronlaak vormt, is een landhuis in Engelse stijl. 
In de buurt van het water van De Groote Slink staat een theehuisje en er is ook een ijskelder.
 
Deze geocache begint in Oploo.
 
U parkeert de auto op N51°36.595'  E5°52.504' (P1J5ZJ).
A = het aantal vrouwen in het kasteel.
 
U gaat naar   N51°36.421'  E5°52.427' (S2J5ZJ).
Op de molen staat de naam van de molenaar die het ochtendvoer maalde.
B = het aantal letters van de achternaam van de molenaar.
 
U steekt de weg over naar  N51°36.391'  E5°52.470' (S3J5ZJ).
C = het aantal molenstenen bij dit gebouw. Kijk goed, het zijn er meer dan je denkt!
 
Met de auto rijdt u naar landgoed De Groote Slink. Parkeer bij  N51°35.480'  E5°48.950' (P2J5ZJ). 
 
U loopt nu naar N51°35.302'  E5°49.040' (S4J5ZJ).
D = het aantal verticale palen aan één kant. 
 
Loop nu verder om het ven heen naar N51°35.272'  E5°49.001' (S5J5ZJ). Dit was vroeger een ijskelder.
E = het aantal verticale spijlen.
 
F =  het aantal rode tekens op de boom bij N51°35.265' E5°49.052' (S6J5ZJ).
 
Ga naar N51°35.159'  E5°49.498' (S7J5ZJ).
In de 18e eeuw, toen nog gesproken werd van de hoge, vrije heerlijkheid Oploo, werden op deze plaats de misdadigers, welke tot de doodstraf waren veroordeeld, opgehangen.  
Tot 2014 stond hier een steen met daarop vermoedelijk de tekst:  
Justitie Plaats 
van de Hooge 
Vrije Heerlijkheid
Oploo Anno………..
Nu staat er een informatiebord. Op dit bord staan twee jaartallen van de periode waarin deze plaats heeft gefunctioneerd als executieplaats.
G = de som van de acht cijfers.
 
(Na dit punt kunt u, als u tijd genoeg heeft, het theehuisje van de familie Roelvink bezoeken:
N51°35.187'  E5°49.220' (S8J5ZJ).) 
 
Ga nu naar:
N51°(A+31).(B+2)(C)(D-3)
E5°(E+38).(F+5)(G+63)
 
Tel het aantal letters op de steen. 
Om deze cache te mogen loggen, moet u dit aantal naar mij mailen.
 
Tip voor de terugweg: bij  N51°35.100'  E5°48.685' (S9J5ZJ) ziet u een bomkrater uit de tweede wereldoorlog.
 
Goede wandeling!
 
 
This geocache starts in Oploo.
 
Park your car at   N51°36.595'  E5°52.504' (P1J5ZJ).
A = the number of women in the castle.
 
Go to   N51°36.421'  E5°52.427' (S2J5ZJ).   
The mill bears the name of the miller who ground the morning feed.
B = the number of letters of the last name of the miller.
 
Cross the road to   N51°36.391'  E5°52.470' (S3J5ZJ).
C = the number of millstones around this building. Count carefully, there are more than you think!
 
Drive to the forest of De Groote Slink. Park at  N51°35.480'  E5°48.950' (P2J5ZJ). 
 
Walk to waypoint  N51°35.302'  E5°49.040' (S4J5ZJ).
D = the number of vertical piles at one side.
 
Walk further to N51°35.272'  E5°49.001' (S5J5ZJ). In the past this was an icehouse.
E = the number of vertical bars.
 
F =  the number of red signs on the tree at  N51°35.265'  E5°49.052' (S6J5ZJ).
 
Go to  N51°35.159'  E5°49.498' (S7J5ZJ). 
In the 18th century, this was the place where the criminals, sentenced to death, were hung up.  
Until 2014 here was a stone with the text: 
Justitie Plaats 
van de Hooge 
Vrije Heerlijkheid
Oploo Anno…….
Now there is a notice board. At this board you find the two years of the period in which here was the execution-place.
G = the sum of the eight numbers.
 
 (If you’ve got enough time, you could visit now the little teahouse: N51°35.187'  E5°49.220' (S8J5ZJ).)
 
Now go to:
N51°(A+31).(B+2)(C)(D-3)
E5°(E+38).(F+5)(G+63)
 
Count the letters on the stone. 
You have to email me this number, when you log this cache.
 
On your way back, visit the bombhole of WO II at: N51°35.100'  E5°48.685' (S9J5ZJ).
 
Have a nice walk!
 

Additional Hints (No hints available.)