Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 1 måned siden, for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret, eller åbnet cachen, arkiverer jeg nu cachen.

Selvom cachen bliver arkiveret er det ikke noget problem at åbne den igen på et senere tidspunkt, hvis den stadig overholder Groundspeaks retningslinier. Du skal bare skrive til mig.

Med Venlig Hilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com godkender for Danmark, Færøerne og Grønland.
Kontaktinformation: Via min profil på geocaching.com.
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af mailens overskrift eller som som det første i beskeden, gerne med et link.

More
<

Dolmens of Tokkekøb

A cache by GeoGnomes Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/27/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stendysserne i Tokkekøb hegn

Denne multi-cache udgør en samlet tur på ca. 8½ kilometer i det smukke Tokkekøb Hegn. Det er skovens stendysser, der er i fokus, men turen er lagt, så den også går gennem smuk natur. Vi har lavet denne cache for at vise en af Nordsjællands flotte skove og dens historiske fortidsminder, men også for at få lokket "drive-by geocachers" ud af bilen ;-). Cachen er velegnet til en cykeltur!

Stendysserne
Dysserne er gravkamre, som blev opført i bondestenalderen for 4.000-5.000 år siden. I starten var de forbeholdt én person, men senere blev de brugt som kollektive grave. Mange af skovens langdysser er sådanne kollektive grave. En langdysse består typisk af en rand af sten med et antal overdækkede kamre inden i. Kamrene har alle været dækket med dæksten, men på flere dysser er disse desværre blevet fjernet, for at indgå i vejbyggeri m.m.

Tokkekøb Hegn:
En god intro til Tokkekøb Hegn findes i Skov- og Naturstyrelsens folder om Tokkekøb Hegn.

I skoven ses bl.a. sortspætte (især ved step 6) og mange snoge (om foråret ofte tæt ved step 5). Desuden skulle der være en del hugorme, men vi er endnu ikke stødt på nogle. Skovflåter kommer man desværre heller ikke uden om, så et grundigt eftersyn efter skovturen anbefales!

På cykel
Turen er særdeles velegnet til cykel og foregår for det meste på brede skovstier. Dog er den lige vej mellem step 4 og step 5 lidt besværlig på de sidste 400 meter, især i vådt vejr.

Vigtigt!
Trods alle forholdsregler har denne cache altid lidt under fugt, så byt venligst kun med ting der kan tåle fugt (dvs. uden jern og papir) og sørg for at lukke cachen helt tæt og gem den så godt som muligt - tak! Et nærliggende 100% tørt gemmested er desværre ret udsat for geomugglers :-(
Step 1: Du starter på 55n53.224   012e23.553
Her finder du et led og en informationstavle. Hvis det er muligt, bør du tage et gratis kort her - det vil være nyttigt undervejs! Hvis der ikke er flere kort, kan et digitalt foto af tavlen være en god nødløsning!

A: Nederst på informationstavlen er der et telefonnummer bestående af fire to-chifrede tal. Et af de to-chifrede tal gentages to gange - dette tal er A.
B: På en stolpe lige ved siden af, er der B firkantede grønne skilte.

Step 2: 55n53.(2xA)(B+2)   012e22.9(A+B+2)
Her finder du en smuk stendysse.

C: Antallet af store træer på dyssehøjen (de busklignende træer mod nord skal ikke tælles med).
D: Antallet af store træer, der gror helt indenfor stenkransen.

Step 3: 55n5(D+2).0(A+C+2)   012e2(D+1).(C-2)(C)1
Endnu en stendysse!

E: Antallet af dæksten på hele dyssen (husk også dækstenene over gangene - flækkede sten tælles som to).
F: Antallet af store sten i væggen på det kammer, hvor en dæksten er brækket (sten der udelukkende står i gangen tælles ikke med).
G: Antallet af meget store sten i væggen på det kammer, hvor en dæksten IKKE er brækket (sten der udelukkende står i gangen tælles ikke med).

Step 4: 55n5(G-4).0(F)(B+2)   012e23.(G)(E-B+1)(G-F)
NB! Step 4 ligger mindre end 250 meter fra step 3!

Og endnu én!

H: Antallet af kamre på dyssen.
I: Antal stående store træer indenfor stenkransen.

Den lige vej til step 5 er meget smuk, men bliver meget mudret i regnvejr. Hvis det er meget fugtigt vejr anbefales det, at du går tilbage til den sidste bro, du krydsede, og så 150 meter længere, før du fortsætter mod step 5.

Step 5: 55n53.(B+I+1)(B+1)(F-I)   012e24.(D+H)(H+I)(F-1)
Step 5 ligger meget tæt på et særdeles godt sted at tage en pause og evt. at nyde den medbragte mad. Først skal du dog lige finde:

J: Antallet af store sten, der er lagt i en række henover vejen.

Step 6: 55n5(H).(G)3(J)   012e2(H+I).(J)(F-2)(F-2)
En meget smuk dysse!

K: Antallet af sten i dyssens nordlige kammer.

Step 7: 55n5(H).(F)(H)(I)   012e2(K-1).(K-1)(F-1)(E)
En mindre dysse, hvor

L: Antallet af sten i dyssens kammer (inklusive dæksten).

Step 8: 55n5(L-2).(D)0(E)   012e23.(J-1)(L)(F)
Her skulle du gerne kunne finde cachen!

Cachen er en pæn stor plastic beholder med plads til TBs i en mørk plasticpose.

Startindholdet af cachen er:

 • Logbog med blyant
 • First Finder Certificate
 • En dåse kippers (bedst før 2008)
 • TB "Kaj the Cache-Leaping Frog"
 • Lille billede i ægte guld (!)
 • Panda fingerdukke
 • Lille dukke
 • Pindsvin
 • Lille dinosaur
God jagt!
GeoGnomerne
The Dolmens of Tokkekøb Hegn

The hunt for this cache will take you on an 8½ kilometer (5 miles) trip through the forest of Tokkekøb Hegn. The many dolmens of this forest are the main attraction of this hunt, but the trip will also take you through very nice nature. We have made this cache to show you one of the beautiful forests of Northern Zealand and its historical monuments, but also to lure "Drive-by-Geocachers" out of their cars ;-) The cache is very suitable for a bicycle trip!

The dolmens
Dolmens are burial chambers that were buildt in the stone age about 4.000-5.000 years ago. In the beginning, they were built as one-person graves, but later they were usually used as collective graves for whole families or tribes. Many of this forest's dolmens are such collective graves. A dolmen is usually composed of a ring or rectangle of stones with a number of burial chambers inside the stone perimeter. All the chambers were originally covered by large roof-stones, but many of these have unfortunately later been removed and used for road or church constructions.

Fauna
In the forest, it is not unusual to see the large black woodpecker (from step 6 is usually a good place to look) and many harmless black grass snakes (in springtime often near step 5). Black and brown adders (poisonous vipers) are supposed to be common in the forest too, but I have not been lucky to see one yet. Tics are unfortunately also very common here, as in all forests in Northern Zealand, so a good check when you get home is recommended!

On bike
The trip is excellent on bike, as it is mostly on wide gravel paths. However, the straight line between step 4 and step 5 is slightly difficult on the last 400 meters (400 yards), especially in very humid weather.
Step 1: You start at 55n53.224   012e23.553
Here, you will find an information board and a red gate. Make sure you take one of the free maps of the area - it will be very useful! If there are no more maps, a digital photo of the info board is a good alternative!

A: At the bottom of the information board, you will find a telephone number, composed of four 2-digit numbers. One of these 2-digit numbers is repeated twice - this number is A.
B: On a red pole very close to the information board, there are B regtangular green signs.

Step 2: 55n53.(2xA)(B+2)   012e22.9(A+B+2)
Here you'll find a nice dolmen.

C: The number of large trees on the dolmen hill (do not count the bushy trees to the north!).
D: The number of these large trees which grow completely within the stone perimeter.

Step 3: 55n5(D+2).0(A+C+2)   012e2(D+1).(C-2)(C)1
Another dolmen!

E: The number of roof-stones on the whole dolmen (don't forget to count those covering the entrance gallery too, broken stones are counted as two).
F: The number of large stones in the walls of the chamber of the dolmen with the broken roof-stone (stones entirely in the entrance gallery NOT included).
G: The number of really large stones in the walls of the chamber of the dolmen without a broken roof-stone (stones entirely in the entrance gallery NOT included).

Step 4: 55n5(G-4).0(F)(B+2)   012e23.(G)(E-B+1)(G-F)
NB! Step 4 is less than 250 meters from step 3!

And yet a dolmen!

H: The number of chambers in this dolmen.
I: The number of standing large trees within the stone perimeter.

The direct path to step 5 is very beautiful, but gets muddy when it rains. If it is very humid weather we advice you to go back to the last bridge you crossed and a 150 meters further, before proceeding to step 5.

Step 5: 55n53.(B+I+1)(B+1)(F-I)   012e24.(D+H)(H+I)(F-1)
Step 5 is very close to the perfect spot for a picnic or just a rest but before then, you will have to find:

J: The number of large stones that are placed in a row across the road/path.

Step 6: 55n5(H).(G)3(J)   012e2(H+I).(J)(F-2)(F-2)
A very beautiful dolmen!

K: The number of stones in the Northern chamber of this dolmen.

Step 7: 55n5(H).(F)(H)(I)   012e2(K-1).(K-1)(F-1)(E)
A smaller dolmen, where

L: The number of stones in the dolmens chamber (inclusive roof-stones).

Step 8: 55n5(L-2).(D)0(E)   012e23.(J-1)(L)(F)
Here is the cache!

The cache is a nice black box with enough room for TBs. It is wrapped in a black plastic bag.

Initial content of the cache:

 • Logbook with a pen
 • First Finder Certificate
 • A can of kippers (in memory of the first Danish cache "Kippers in the Jungle")
 • TB "Kaj the Cache-Leaping Frog"
 • Small picture in real gold (!)
 • Panda finger doll
 • Small doll
 • Hedgehog
 • Small dinosaur
Good hunt!
The GeoGnomes

Additional Hints (Decrypt)

Arkg gb n ynetr fgbar arneol / Gæg irq ra fgbe fgra gæg cå

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

56 Logged Visits

Found it 35     Didn't find it 3     Write note 11     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.