Skip to content

This cache has been archived.

Herostratos: Tijd voor deze versie te laten, een nieuwe zal komen in Nethen.

More
<

Nethen

A cache by hh1 adopted by Herostratos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cache will be renewed soon !!!!

English summary in blue text underneath

Een wandeling of (fiets)tocht rond en door één van de mooiste dorpjes van Brabant : Nethen met ongerepte landschappen, prachtige vergezichten en groene valleien.
Goed voor een halve dag cacheplezier en genieten in de natuur !

Deze cache draag ik op aan mijn overgrootouders Emile H. en Charlotte N. die in Nethen een gelukkige oude dag doorbrachten.

Praktisch

Voor het grootste deel gaat deze tocht langs veld- en boswegen.

Indien men de volledige omloop wandelt, is de lengte ten minste 10 km.
Voorzie je van drank voor onderweg, de drankgelegenheden zijn schaars.
Met de MTB of eventueel met een fiets kan het ook, maar bepaalde delen zijn niet berijdbaar (smalle of/en steile paadjes e.d.), daar kan je enkel de fiets voortduwen of voorttrekken, bovendien en voortgaande op de ervaringen van de eerste cachers is het niet zeker of de fiets veel tijdswinst oplevert.
Met de auto of 4x4 is het onmogelijk de hele tocht te doen.

Openbaar vervoer of eigen vervoer
Bereikbaar met het openbaar vervoer :
Trein : afstappen in het station van Sint-Joris-Weert (op lijn 139 Leuven-Ottignies), vanaf het station wandel in zuidelijke richting, ga onder de spoorwegbrug naar WP0. Extra afstand 1.4 km (x2)
Bus : Lijn 344 (Brussel Schumann - Hamme-Mille) en afstappen Rue de Beaumont, Nethen vlakbij WP0
http://www.delijn.be/infopdf/lijn.php?lijn=3344&richt=3
Met de auto parkeer je in de buurt van WP0 of als er geen plaats is nabij WP1 of WP2.

Lees dit ook ! Voorbereiding thuis.
Tijdens deze tocht moet je de waarde vinden van bepaalde letters. De waarde varieert van 0 tot 99.
Vervolgens dien je deze letters door hun waarde vervangen om de coördinaten van een volgend waypoint of de cache te kennen. Als er X.Y staat dan is . een decimaal punt (dat blijft staan) en geen vermenigvuldiging. Voorbeeld : A=43 B=9 C=1 D=4 dan wordt A.BCD uiteindelijk 43.914

De enige uitzondering hierop is bij de berekening van WP12 maar daar staat het ook duidelijk vermeld.
De wandeling (of fietstocht) begint bij WP0 (en niet WP1) .

Er zijn namelijk twee fotovragen, twee gebouwen of bouwsels die je onderweg moet trachten te herkennen. Print deze foto's dus zeker uit. Eén van deze gebouwen bevindt zich tussen WP0 en WP9, het andere niet.
Als het gebouw zich bevindt tussen WP0 en WP1, dan krijgt de letter de waarde 0, als het gebouw zich bevindt tussen WP1 en WP2 de waarde 1, enz..
Wanneer het gebouw helemaal niet ligt tussen WP0 en WP9 dan is de waarde van de letter 9.

Het huisje levert je de waarde van H en de ingangspoort de waarde van J.

Hopelijk heb je WP11 niet nodig ! Hier bevindt zich een microcache die je kan gebruiken om de waarde van 1, 2 of 3 letters alsnog te vinden. Juich niet te vlug, want hoe meer letters je niet gevonden hebt, des te moeilijker de opdracht. Programmeer alvast je PDA of neem je calculator mee en fris eventjes op hoe je zulk stelsel snel kan oplossen. Om 1 letter terug te vinden moet je 1 vergelijking met 1 onbekende oplossen, voor 2 letters zijn dat 2 vergelijkingen met 2 onbekenden, enz …

Neem mee : Papier en potlood, een zakrekenmachine of PDA (WP11 !), een prikstok, kompas en eventueel een vergrootglas (als je ogen last hebben met kleine details).

Wanneer je me vooraf contacteert, dan bezorg ik je een GSM-nummer in geval van problemen.
Zo kan je in alle gemoedsrust aan deze tocht beginnen met een hulplijn achter de hand mocht het nodig zijn.

En nu op weg…

WP0 : N 50° 47.483 E 004° 39.478
Parkeer hier je wagen, hier beginnen ook de fotovragen

WP1 : N 50° 47.408 E 004° 38.927
Zoek een microcache, deze geeft je je eerste kapitaal aan letters en hun waarden en ontvang hier ook de coördinaten van WP2.

WP1 schijnt verdwenen te zijn. Hierbij volgen de antwoorden.
A=47 ; B=46 ; C=47 ; G=39 ; P=1 ; Q=6 ; R=5 ; WP2 = N 50° 47.272 E 004° 39.107

Ga terug over de beveiligde spoorwegovergang en vervolg je weg.
En geniet tussendoor ook even van het uitzicht vanaf WP1 . . .

WP2
Dit object is in . . .

Lichtblauw T=0
Camouflage-kleuren T=2
Donker grijs / zwart T=7
Wit T=4
Roze T=8

De "deur" van dit object is gericht is naar het...

Zuiden dan is W=9
Oosten dan is W=5
Noorden dan is W=4
Westen dan is W=3

WP3 N 50° B.T15 E 004° G.R07
Je vindt hier een letter + waarde.
Hier kan je ook de coördinaten van WP10 achterhalen, wat niet wil zeggen dat je er meteen naartoe moet hollen. Eerst komt nog WP4.

WP4 N 50° B.Q03 E 004° G.T38
Microcache
Noot naar aanleiding v.d. eerste logs : Let op : hier groeit een robinia met flinke doorns.

WP5 N 50° C.X29 E 004° D.Z30
In Nethen is het de leuke gewoonte van de straatnamen ook met hun Waalse naam weer te geven op donkergroene bordjes. Hier ben je op de ??

Pissinte èrmëlëne dan is M=5
Vôye dè l' vèwåye dan is M=7
Vîye vôye aus tiènes dan is M=2
Rouwale cayau dan is M=3
Tène pièrou dan is M=9

Een van de weinige drankgelegenheden bevindt zich tussen WP5 en WP6 in een zijstraat.

WP6 N 50° C.X79 E 004° D.T42
Een afslagpunt zonder meer

WP7 N 50° A.P23 E 004° D.W46
Witterungsfühler
zur AS08…, AS09 …, AS??
WF-E-55
Op dit voorwerp zie je nog een paar cijfers. De ?? komen overeen met de letter F
Vervolg nu dit pad over ca. 40m om dan rechts af te slaan naar WP8. Geniet ook even van het uitzicht.

WP8 N 50° A.X98 E 004° F.P23
Afslagpunt zonder meer.

WP9 N 50° A.M34 E 004° F.R18
Hier eindigen beide fotovragen. Je zou nu H en J moeten kennen.

WP10
Afslagpunt en zoek het GC-plaatje.

WP11 N 50° 47.476 E 004° 41.254
Dit waypoint schijnt verdwenen te zijn maar je hebt het normaal gesproken niet nodig. Mogelijk wordt het definitief geschrapt.
Microcache, je bent niet verplicht deze te vinden maar je kan hiermee controleren of je letters de juiste waarde hebben of er enkele die je niet hebt recupereren. Meteen of te snel naar dit punt gaan zal je echter niet helpen !

WP12 N 50° A.S@ E 004° D.JP0
Het volgende is
WEL een vermenigvuldiging en optelling @=2.H - 1

We zijn er bijna ! Zoek hier de laatste microcache die je de weg naar de cache zal wijzen.
Naast de coordinaten van de cache ontvang je ook nog de coordinaten van een extra WP ca. 200m van de cache. Dit extra WP kan je op twee manieren helpen : 1) het ligt aan een wegvertakking en door er naartoe te gaan, zal je wellicht (hopelijk) wegen volgen en niet door het bos moeten struinen. 2) Vanaf dit waypoint kan je de stash ook met een kompas vinden (een afstand en een richting zijn gegeven), voor het geval de GPS-ontvangst in de buurt van de stash wat zou tegenvallen.

CACHE
Bravo voor je doorzettingsvermogen. Zoek een ammobox in de grond bedekt met wat bladeren.
De GPS-ontvangst is hier vaak slecht.
Zoek eerst een boom met een gele voet ongeveer 15 meter van de weg.
De cache ligt zowat 7 meter Noord van deze boom en ligt naast een klein bergje met wat mos.

Je kan deze (en andere !) cache(s) een waardering geven viahttp://www.geocaching.nu/(gratis registratie).


Tabel van de te zoeken letters - Table of the letters to find and to use

A  
B  
C  
D  
F  
G  
H  
J  
M  
P  
Q  
R  
S  
T  
W  
X  
Y  
Z  

A walk or biketour around and through one of the most beautiful villages of Brabant, good for a half day caching and enjoying the unspoiled landscapes, nice views and green valleys.

I dedicate this cache to my grand-grandparents Emile H. and Charlotte N. who enjoyed their happy retirement years here.

Practical Information

The tour goes mainly over field and foresttracks.
The complete tour is at least 10 km.
It is impossible to drive the complete tour, even not by 4x4.
Have some drinks with you, the inn's being scarce.
It's possible to ride the tour by mountainbike, perhaps also with a (robust) bike, but anyway you will have to push or pull your bike on some small and steep paths.
According to reports by the first visitors, using a bike saves virtually no time compared to walking.

Public transport or by your own ...
Train : The nearest railway station is in Sint-Joris-Weert which is on line 139 Leuven - Ottignies.
From both endpoints there are many and fast links to Brussels and other cities.
http://www.b-rail.be/main/N/
When exiting the station walk South, then under the bridge to WP0 (1.4 km).

Bus : Line 344 (Brussel Schumann - Hamme-Mille) and stop at Rue de Beaumont, Nethen close to WP0
http://www.delijn.be/infopdf/lijn.php?lijn=3344&richt=3

Car : You can park near WP0, near the railwaycrossing at WP1 (only 1 car) or near WP2.

Prepare yourself at home. Read this well first.
While walking or riding this tour, you'll have to find letters which have a value (from 0 to 99).
Replace the letters by their value to find the coordinates of a waypoint.
To be complete and clear : a point in the formula is the decimal point in the coordinates, NOT a multiplication.
One exception though at WP12, but it is clearly stated there.

Also note that the numbering of the waypoints (and the tour) starts at WP0 and not at WP1.
This has something to do with the two pictures (that you must print before) of buildings you'll have to recognise between WP0 and WP9.
If the building occurs between WP0 and WP1, its letter gets the value 0, if the building occurs between WP1 and WP2 its letter gets the value 1 and so on.
One of the buildings indeed will appear between WP0 and WP9, the other not. In the latter case, the value of the letter will be 9.
Finding the house will give you the value of H, the gate gives J.

I sincerely hope you won't need WP11 ! There is a microcache with formulas to retrieve the values of 1, 2 up to 3 letters. To retrieve one letter, there is a checksum. To retrieve 2 or 3 letters, you will have to solve a system of 2 (or 3) equations. So, prepare your PDA or open your old schoolbooks before !

Have with you : paper and pencil, a pocketcalculator or PDA (WP11 !), a compass and a probe to find the stash more easily (not strictly necessary), a magnifying glass (if you have trouble with small details)
One waypoint is at armslength height for a normal person, if you are not tall, be sure to have a friend with you.

If you contact me before, then I'll give you my mobile phone number.
You'll be able to start this hike with helpdesk available to overcome all unexpected problems.

And now, on the move…

WP0 : N 50° 47.483 E 004° 39.478
Park here, the picture-recognition task starts here

WP1 : N 50° 47.408 E 004° 38.927
Look for a microcache which will give you an initial capital of letters and values and the coordinates of WP2.

WP1 disappeared. The answers are :
A=47 ; B=46 ; C=47 ; G=39 ; P=1 ; Q=6 ; R=5 ;
WP2 = N 50° 47.272 E 004° 39.107

Go back over the railroadcrossing and continue your way.
Hope you'll enjoy the view at the lake from WP1.

WP2
This object will give you the values of T and W.
If it is ...

Light blue T=0
Camouflaged T=2
Dark grey / black T=7
White T=4
Pink T=8

If the "door" of the object is on the . . .

Southside W=9
Eastside W=5
Northside W=4
Westside W=3

WP3 N 50° B.T15 E 004° G.R07
This cache will provide you a letter / value.
This cache will give you also sufficient information to find WP10, you'll have all the time . . . First comes WP4

WP4 N 50° B.Q03 E 004° G.T38
Microcache
Note : watch out, look where you hold your hands, there is a thorny robinia here.

WP5 N 50° C.X29 E 004° D.Z30
In Nethen they display the streetnames in French but also in Walloon dialect on darkgreen signs.
Here you are on ??

Pissinte èrmëlëne M=5
Vôye dè l' vèwåye M=7
Vîye vôye aus tiènes M=2
Rouwale cayau M=3
Tène pièrou M=9

The only inn on our tour is in a sidestreet between WP5 and WP6

WP6 N 50° C.X79 E 004° D.T42
Make a turn here

WP7 N 50° A.P23 E 004° D.W46
Witterungsfühler
zur AS08…, AS09 …, AS??
WF-E-55
On this object the number ?? corresponds with our letter F.

Continue this path for some 40 metres and then turn right.

WP8 N 50° A.X98 E 004° F.P23
Make a turn here.


WP9 N 50° A.M34 E 004° F.R18
This was the last place to look for both pictures. You should now know H and J.

WP10
Make a turn here and look for a tiny GC sign that will give you the value of some letter.

WP11 N 50° 47.476 E 004° 41.254
This micro seems to be gone. Anyway, normally you don't need it and perhaps I will cancel it for ever.
Microcache, you don't have to find this micro if you have all the letters and their values. You can recover up to 3 letters here. Going here first or too quick won't help you however.

WP12 N 50° A.S@ E 004° D.JP0
The following is (exception like said before) a multiplication and addition @=2.H - 1

We are close. Look at WP12 for a microcache with the final coordinates of the stash.
You'll receive also the coordinates of another WP some 200m from the stash. This WP may help you in two ways : 1) it's a branch of ways easy to spot and by using this WP you'll hopefully will stay on paths. 2) GPS reception may be poor near the stash, but stash is at X metres and bearing Y degrees from that WP.

STASH
Congratulations ! Look for an ammobox in the ground covered with some leaves.
GPS reception is often lousy here.
Look first for a tree with a yellow base at some 15 meters from the path.
The cache is aside a small heap with some moss and about 7 meters North of this tree.

You may also like to rate this cache at http://www.geocaching.nu/(free registration).

10 km neem een kompas mee een prikstok is handigbuggy loopt vast in ruig terreinbegin van de route bereikbaar met de treinbegin van de route bereikbaar met de bus
route is te doen op de fietsroute is niet te doen met de autonaar de website van Femke & Sandor


Cache nagezien 2006-10-29

Additional Hints (Decrypt)

[WP1] Baqre irexrrefobeq / Haqre genssvp fvta
[WP3] xyrva fgbzcwr / fznyy fghzc
[WP4] Va nstrmnntqr zrrefgnzzvtr obbz ynatf qr xnag i.q. jrt / Va fnjrq zhygv-fgrz gerr ba gur fvqr bs gur ebnq
[WP10] Oneerry ra ynnt / Oneevre naq ybj
[WP11] Fgebax / Gerrfghzc
[WP12] va tebaq annfg fgrraoybx / va tebhaq arne fgbaroybpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.