Skip to Content

This cache has been archived.

Kruimeldief: Aangezien deze cache al voor langere tijd op disabled staat of niet gevonden kan worden, wordt het bij deze gearchiveerd. Dit is mede om te voorkomen dat zo onnodig nieuwe caches voor deze plek worden geblokkeerd.

Neem ZSM contact met me op als je deze cache alsnog wilt repareren of herplaatsen. Aannemend dat de cache daarna nog aan de guidelines voldoet, zal ik hem met alle plezier terughalen uit het archief.

More
<

Flipje's Cache

A cache by André & Carola Mathlener Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/28/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stadswandeling van ongeveer 3 km die je langs diverse monumentale gebouwen en mooie plekjes van Tiel voert.

Flipje, het Tielse fruitbaasje
Flipje werd in 1935 geboren. Of misschien moeten we zeggen tot leven gewekt. Door de goede zorgen van Tuinman Pip werd een klein vruchtje aan een frambozenstruik alsmaar groter en glimmender. Zonde om op te eten, vond Pipje. Dankzij het toverstafje van de Zomerfee werd het framboosje een echt mannetje; met een frambozenlijfje en bessenarmpjes. Een lief gezichtje met een koperrood kuifje gluurt guitig onder zijn koksmutsje uit. Flipje was jarenlang de mascotte van de Koninklijke Maatschappij De Betuwe, de jamfabriek in Tiel. Heel wat kinderen groeiden op met 'De avonturen van Flipje en zijn vriendjes', bedacht en getekend door E.M. Ten Harmsen van der Beek. Die prentenboekjes kon je sparen met bonnetjes op de jampotten van De Betuwe. Sinds 1993 is de Betuwse jamfabriek uit Tiel verdwenen. Maar Flipje is nog steeds razend populair. In april 2002 opende een museum in Tiel dat naar hem genoemd is, 'Het Flipje en Jammuseum'.

Achtergrondinformatie Tiel
Tiel is een stad met een rijk verleden en stamt uit de periode 850-1100. Aangenomen wordt dat Tiel al in het jaar 453 een haven bezat. Dankzij deze haven werd het al in de negende eeuw een florerende stad. Tiel kende al vroeg een koopmansgilde, had een eigen munt en maakte deel uit van het machtige Hanzeverbond. De nederzetting Tiel had zich gespecialiseerd in handel met voor die tijd verre oorden als Engeland en het Duitse Rijnland. De Tielse kooplieden waren verenigd in een soort handelsorganisatie die van vóór de tijd van de Hanze stamt. Tevens bezat de handelsnederzetting belangrijke kloosters, kerken en een haven, waarvan een deel van de beschoeiing bij opgravingen in de binnenstad is teruggevonden.

In de dertiende eeuw ontstond de machtige Duitse Hanze. Tiel werd lid van dit verbond van handelssteden. Daardoor werd vooral de handel met de landen aan de Oostzee tot bloei gebracht. In de Tweede wereldoorlog werd de binnenstad zwaar beschadigd. Desondanks is het oorspronkelijke stratenpatroon nog bijna geheel aanwezig.

De rondwandeling
De rondwandeling van ongeveer 3 km voert je langs diverse monumentale gebouwen en mooie plekjes van Tiel. We hebben alle waypoints van de rondwandeling in een .loc file gezet.

Klik hieronder om te downloaden
LOC Waypoint file (flipje.loc)
WPT Waypoint file (flipje.wpt)

Flipje 01 Op de parkeerplaats Waalkade kan je je auto (gratis) parkeren.   N 51° 53.152
E 5° 26.462
 
Flipje 02

De Waterpoort is in 1647 gebouwd als buitenpoort van de voormalige Kleibergse poort. Een jaar eerder werd de binnenhaven gedempt en ontstond het Plein, waaraan de Waterpoort ligt. Tot 1782 lag er een gracht met een brug voor de poort. Tiel was een versterkte stad met stadsmuren, grachten en poorten. In 1944 werd de Waterpoort door de Duitsers opgeblazen. In 1979 was de herbouw voltooid. Onder het dak is het wapen van Tiel te zien met de tekst "Asylum gentis Batavorum" (toevluchtsoord voor het Bataafse volk).

Het gebouw De Groote Sociëteit met zijn statige voorgevel, dat zich naast de Waterpoort bevindt, stamt uit 1789. De Groote Sociëteit is gebouwd als ontmoetingsplaats voor heren van gegoede stand die in 1764 hun sociëteit oprichtten. De bouwkosten bedroegen destijds vijfhonderd gulden. Dit gebouw heeft zware schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1972 werd het gerestaureerd. Nu is er het streekmuseum in gevestigd dat een overzicht geeft van de leefwijze van de bevolking van Tiel en omstreken vanaf de Romeinse tijd tot heden. Aan de andere kant van de waterpoort staat het Flipje en Jam museum.

Als je voor de Waterpoort staat, zie je aan de rechterkant een steen, waarop de hoogte in NAP staat. Tel de cijfers van dit getal bij elkaar op.
Dit is A.
  N 51° 53.189
E 5° 26.404
 
Flipje 03

Het Gotisch huis met zijn trapgevel stamt uit de vijftiende eeuw. De gevel is van baksteen in kruisverband. De elf trappen op de top zijn afgedekt met voorgekraagde baksteen. Het is gebouwd als woonhuis, ooit heeft gildenmeester H. Schut er gewoond.


Aan de zijkant van het pand bevindt zich een zeventiende-eeuws poortje met een sluitsteen, voorzien van de letters H.S. Welk jaartal staat er op de steen?
Dit is B.
  N 51° 53.181
E 5° 26.295
 
Flipje 04

Op de Markt staat een hardstenen pomp met Lodewijk XV-versiering uit 1768. Oorspronkelijk stond er een lantaarn op, die werd verwijderd omdat het toenmalige stadsbestuur dit een minder fraaie decoratie vond. De pompen werden destijds niet alleen voor drinkwater gebruikt, maar ook voor de bestrijding van branden. De onderhoudskosten moesten door de burgers betaald worden via het zogenaamde "pompe gelt".

Op de Markt staat ook het standbeeld van Flipje van de Utrechtse kunstenares Else Ringnalda. Dit beeld werd in 1993 onthuld ter herinnering aan de uit 1885 daterende jamfabriek De Betuwe, die een van de belangrijkste werkgevers in Tiel is geweest. De productie verhuisde in 1993 naar Hero in Breda. Flipje bleef in Tiel: als standbeeld dat elke dag wel gefotografeerd wordt.


Op Flipje's sokkel vind je de exacte datum waarop het beeld is onthuld. Tel alle cijfers van deze datum bij elkaar op.
Dit is C.
  N 51° 53.251
E 5° 26.238
 
Flipje 05

Aan de Oliemolenwal hebben vroeger een of meer oliemolens gestaan. Langs de oude stadsgracht leveren, vooral in het voorjaar, de bloeiende heesters en sierbomen een fleurig gezicht op. 't Mooist wandel je beneden langs de wal. Onder de wal bevonden zich vroegers werfkelders en een gangenstelstel. Door de verwoesting van Tiel aan het eind van de tweede wereldoorlog is daar nog nauwelijks iets van terug te vinden.

Van wat voor materiaal zijn de leuningen gemaakt van de brug naar huisnummers 4 en 6?
- Beton D = 2.
- Metaal: D = 5.
- Hout: D = 6.
  N 51° 53.294
E 5° 26.171
 
Flipje 06

Het vogeleilandje in de singel werd in de jaren twintig aan de stad geschonken door de VVV Tiel en Omstreken. Het VVV-bestuur spande zich destijds al in om toeristen naar de stad te halen en zag dit eilandje als een nieuwe toeristische trekpleister.

Hoeveel poortjes heeft de begane grond van één kant van het huisje dat op het eilandje staat? (beide kanten hebben hetzelfde aantal poortjes)
Dit is E.
  N 51° 53.330
E 5° 25.898
 
Flipje 07

Het Kalverbos is een plantsoen uit de negentiende eeuw. Het eerste grote herenhuis aan het Kalverbos, op nummer 4, is het geboortehuis van generaal Chassé, de bekende militaire commandant, die in 1832 de Citadel van Antwerpen verdedigde tegen een overmacht van de Fransen. Even verderop rechts in het plantsoen staat een borstbeeld van Mr. M. Tydeman, een bekend politicus (1854-1916) van liberale huize, geboortig uit Tiel.

In het park vind je een boom met een metalen hek eromheen. Hoeveel pijl-punten heeft dit hek?
Dit is F.
  N 51° 53.255
E 5° 25.865
 
Flipje 08

Het brede pand aan de St. Walburgstraat 17 is blijkens de datering op de kap een grotendeels 16e eeuws huis met stuc-reliefs op schouwen van rond 1800. Het heeft een ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl en een trappenhuis uit de 18e eeuw met rijk houtsnijwerk. De voorgevel heeft schijnvoegen op het metselwerk.


Wie heeft het stucwerk op de schouwen aangebracht?
- Francesco Ottolino: G = 1.
- Martijn Rieff: G = 2.
- J.C. Hansche: G = 3.
  N 51° 53.228
E 5° 25.927
 
Flipje 09

Het Ambtmanshuis is in 1525 oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de ambtman, dijkgraaf en richter van de Neder-Betuwe, Adriaen van Bueren, getrouwd met Anna van Gelre. Een latere richter, Frederik Louis baron van Brakel, werd hier in 1761 vermoord door zijn schoonzoon Isaac Steven, baron van Deelen. Aan het einde van de 16e eeuw is het huis tweemaal uitgebreid: keuken uit de 17e eeuw, stucwerk in de hal van Lodewijk XV stijl en schouwen in Diverse Lodewijk-stijlen.

De Landschapstuin die zich achter het ambtmanshuis bevindt, is waarschijnlijk rond 1850 aangelegd en is ontworpen door de beroemde tuinarchitect K.G. Zocher, de schepper van het Amsterdamse Vondelpark. Het gebouw is nu eigendom van de gemeente Tiel en er worden nu ook huwelijksvoltrekkingen gedaan.

Links van het hek dat toegang geeft tot de landschapstuin tref je een schild aan. Hoeveel kleine schildjes zijn hierin afgebeeld? (halve schildjes ook meetellen)

Dit is H.
  N 51° 53.220
E 5° 26.017
 
Flipje 10

Het Burgerweeshuis dateert van 1905. Het werd gebouwd ter vervanging van het oude weeshuis aan het Hoogeinde. Het aantal weeskinderen, dat toentertijd in het nieuwe gebouw werd opgenomen, liep door de jaren heen gestaag terug. De eerste jaren waren het er gemiddeld zestig. Later nog maar enkele tientallen. Het gebouw heeft veel luiken, die dicht gingen als de kinderen naar bed gingen. Achter het gebouw bevond zich vroeger de stadsmuur.


Rechts van het hek vind je geel bordje van het gasbedrijf. Hierop staan een paar getallen. Tel alle losse cijfers van de getallen bij elkaar op
Dit is I.
  N 51° 53.140
E 5° 26.004
 
Flipje 11

De Sint Maartenskerk is gebouwd rond 1440 en gerestaureerd in 1964. Het huidige kerkgebouw dateert blijkens opgravingen in eerste aanleg uit de achtste eeuw. In 1441 moet hier al een tufstenen toren gebouwd zijn, die pas in 1514 werd voltooid. Men had er dus 83 jaar over gedaan. Kerkgebouw en toren werden in 1944 - 1945 vanuit Wamel kapot geschoten door de geallieerden. Van 1957 tot 1964 is men bezig geweest met de restauratie. De gerfkamer, ofwel sacristie, ligt ten noordoosten van de kerk en was oorspronkelijk aan het koor gebouwd.


Hoeveel jaar nam de vergroting van het schip en toevoeging van de torenspits in beslag?
Dit is J.
  N 51° 53.116
E 5° 26.071
 
Flipje 12

Het Kantongerecht werd in 1882 gebouwd als Arrondissementsrechtbank. Sinds 1935 doet het alleen dienst als kantongerecht. Het gebouw heeft een overdaad aan detailleringen, ontleend aan verschillende bouwstijlen en is ontworpen door architect J.F. Metzelaar, die ook de markante koepel gevangenissen van Breda, Haarlem en Arnhem schiep. Het kantongerecht werd in 1996 na een restauratie van drie jaar weer in gebruik genomen.


Tel alle waterspuwers die zich op de voorgevel bevinden. De twee leeuwen links en rechts van het dak tellen niet mee. (Goed kijken, want een paar waterspuwers zie je gemakkelijk over het hoofd).
Dit is K.
  N 51° 53.032
E 5° 26.169
 

Invulschema

A = D = G = J =
B = E = H = K =
C = F = I =  

Even rekenen
Controlegetal: de som van A t/m K is deelbaar door 12.

S = ((B - A) / J) - F - G U = K - F - G - I W = (H - D - G) + E Y = D + E
T = D + (E - G) V = C - A - H - I X = H - A Z = (J + G) / K

De cache
Je kan de cache vinden op:
N 51° 5S.TUV
E 5° 2W.XYZ

Vanaf de parkeerplaats is het hemelsbreed 1,3 km naar de cache. De munitiekist is verborgen in een houten bekisting met wat aarde en takjes er op. Je hoeft niet te graven, maar een prikstok kan wel handig zijn. Zorg er alsjeblieft voor dat je bij het terugplaatsen van de cache alles weer goed afdekt.

Additional Hints (Decrypt)

Qr pnpur yvtg nna qr ibrg ina rra qevr-fgnzzvtr obbz. Qrmr obbz orivaqg mvpu va erpugr yvwa
ghffra rra obbz zrg ééa fgnz ra rra naqrer obbz zrg qevr fgnzzra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

108 Logged Visits

Found it 89     Didn't find it 4     Write note 11     Archive 1     Post Reviewer Note 2     Temporarily Disable Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 49 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.